Premium

Stel zelf samen – pakket

 

 

Persoonlijk inzicht

Deze fase heeft tot doel kennis te maken met elkaar, het vertrouwen te verkrijgen en de aanzet te geven tot het leren omgaan met de nieuwe situatie. Persoonlijke coaching tijdens de verwerking van het baanverlies en de blik op de toekomst staat in deze module centraal. Tijdens de gesprekken bespreken we uw emotie en motivatie en maken we een inventarisatie van de vaardigheden en behoeften van u. Het resultaat is een persoonlijk profiel met daarin het juiste advies voor u om te komen tot ‘van werk naar werk’ of ‘zelfstandig ondernemerschap’.

Loopbaan oriëntatie

CareerAdvisor voert deze oriëntatie uit door middel van persoonlijk gesprekken en een aantal toegepaste testen. De nadruk ligt op de professionele en persoonlijke ontwikkeling.  De uitkomsten bepalen zoekrichtingen en een eerste oriëntatie op mogelijke functies, beroepsrichtingen en loopbaankansen. Tevens bieden ze houvast voor het loopbaanprofiel. In deze fase draait het vooral om het definiëren van de persoonlijke doelen en hoe effectief de arbeidsmarkt constructief kan worden benaderd.

Arbeidsmarktscan

Aan de hand van de gesprekken en testresultaten in module 2 brengt CareerAdvisor in kaart welke bedrijven de aanbieders zijn van passende functies en vacatures voor de u.

Opleiding en scholing:

Doel van deze module is het inventariseren van opleidingen en trainingen die de kansen op de arbeidsmarkt verhogen. Er wordt onderzoek gedaan om te kijken welke opleidingen en trainingen bijdragen aan een betere arbeidsmarktpositie en zo ja, op welk niveau deze beschikbaar zijn. Het advies richt zich op:

 • Welke opleiding/training past bij mijn interesses, capaciteiten en persoonlijkheid?
 • Welke opleiding/training vergroot mijn baankansen?
 • Welke kennis wil ik vergroten c.q. welke vaardigheden wil ik verbeteren en welke opleiding/training past daarbij?

Om de kans op een baan te vergroten biedt CareerAdvisor vanuit de CareerAdvisor Academie diverse trainingen aan, hierbij een greep uit ons aanbod:

 • Sollicitatietraining
 • Ondernemerstraining
 • Training Social Media
 • Training Netwerken
 • Training Digital Self Marketing
 • Training Focus aan/uit
 • Training Mindfulness

Sollicitatietraining

Doel van deze training is het verbeteren van de sollicitatievaardigheden van u. De sollicitatietraining omvat de volgende onderdelen:

 • Opstellen goede sollicitatiebrief + c.v.
 • Voorbereiding op sollicitatiegesprekken (wat kan een kandidaat wel zeggen en wat niet, welke vragen kan een kandidaat verwachten, etc.)
 • Onderzoek naar alle vacatureplatforms (dagbladen, vakbladen, databases, internetvacaturesites, Linkedin, Social Media, UWV, niet openbare vacatures, netwerken, etc.)
 • Workshop en oriëntatie op sollicitatie via Social Media en Online Jobhunting via Academy Coaching

Training Social Media (Linkedin)

In de training Social Media krijgt u beter inzicht in wat platformen zoals bijvoorbeeld LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram te bieden hebben en wordt duidelijk hoe u dergelijke platformen kan inzetten als werkzoekende of ondernemer of wat men juist moet vermijden. Tijdens deze training wisselen theorie en praktijk elkaar steeds af en gaat u actief met uw eigen profiel en accounts aan de slag.

Training Netwerken

Deze training geeft u inzicht in uweigen netwerk, hoe dit netwerk ingezet kan worden bij het vinden van een nieuwe baan of het starten van een eigen onderneming. Er zal ook aandacht zijn voor het opbouwen en/of uitbreiden van een netwerk: op wie/wat richt je je en ‘netwerken, hoe doe je dat?’.

CareerAdvisor organiseert 2 tot 4 keer per jaar netwerkbijeenkomsten, waarvoor u kan worden uitgenodigd en het geleerde in de praktijk kan brengen. Bij grote reorganisaties bestaat de mogelijkheid om een netwerkbijeenkomst op maat te organiseren.

Jobhunting

Door onze jobcoaches worden zowel vacatures gescreend als aangeboden. Een belangrijk onderdeel is het traceren van niet-gepubliceerde vacatures. Om nieuwe (niet openbare) vacatures te vinden, benaderen onze jobcoaches op een directe wijze (telefonisch, per mail en post) potentiële werkgevers. Voor (nog) niet openbare vacatures geldt uiteraard een hogere slagingskans dan bij vacatures die al gepubliceerd zijn in dagbladen of andere media. Wij  blijven continue contact zoeken met potentiële werkgevers en herhalen dit. Daarnaast krijgt u zelf ook toegang tot het vacature-zoeksysteem en wordt u getraind zelf effectief te zoeken naar passende functies. Gedurende het gehele traject is er een loopbaancoach beschikbaar voor u. De begeleiding van de loopbaancoach varieert van het telefonisch of per mail beantwoorden van individuele vragen, het houden van inloopspreekuren en het voeren van individuele coachingsgesprekken.

Nazorg

Na een succesvolle sollicitatie blijft de loopbaancoach van CareerAdvisor bereikbaar voor de u gedurende de onderhandelingsfase en de proefperiode. Zowel in persoonlijke gesprekken, per e-mail als per telefoon geven wij doelgericht antwoord op vragen op arbeidsrechtelijk gebied. Ook coacht CareerAdvisor met als doel het behoud van de nieuwe baan. Mocht desondanks de nieuwe baan afgebroken worden (bijvoorbeeld in de proeftijd), dan behoudt u het recht om de dienstverlening door CareerAdvisor hernieuwd op te starten.