Re-integratie tweede spoor

Begeleiding naar een passende en duurzame baan

Tijdens een 2e spoor traject van gaan wij op zoek naar nieuw, passend en duurzaam werk voor de werknemer. Wij werken altijd aan de hand van een op maat gemaakte plan van aanpak voor het beste resultaat!

Wat is re-integratie tweede spoor?

Re-integratie tweede spoor is een traject dat verplicht wordt ingezet wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is – bijvoorbeeld door ziekte of burn-out - en niet kan terugkeren naar de eigen functie of een andere functie binnen de organisatie. Tijdens een 2e spoor traject wordt de werknemer begeleid door een re-integratiecoach. Samen met de coach wordt er gezocht naar een passende functie bij een nieuwe werkgever. Hierbij zijn de grote stappen bepaald door de Wet Poortwachter. 

Wanneer een 2e spoor traject?

Een 2e spoor traject kan worden ingezet op zijn vroegst na de 8e week van de arbeidsongeschiktheid en op zijn laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid. Het 2e spoor traject wordt gestart als:
- Re-integratie bij de eigen werkgever niet mogelijk is, er is bijvoorbeeld geen passende functie
- 1ste spoor re-integratie een kleine kans van slagen heeft, dit zal de arbeidsdeskundige bepalen
- Het 1ste spoor traject is niet geslaagd

Het is niet verplicht om eerst een 1ste spoor traject te volgen, men kan ook direct starten met het 2e spoor traject. Het is wel gebruikelijk om eerst een 1ste spoor traject te volgen. Werkgever hoeft dan niet op zoek naar een nieuwe werknemer en de werknemer kan weer in de vertrouwde omgeving aan de slag. Wanneer er tijdens het 1ste spoor traject twijfels ontstaan over de terugkeer naar een functie binnen de huidige organisatie kan er worden besloten om vervroegd het 2e spoor traject in te zetten. In dat geval zullen beide trajecten gelijktijdig worden gevolgd. Voordat deze beslissing wordt genomen is het verstandig een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren. 59942ffb-0d93-4696-b6ce-ad85fb8a48d6Als het 2e spoor traject start moet dit duidelijk terugkomen in het re-integratiedossier. Meestal brengt een arbeidsdeskundige in kaart wat de functie mogelijkheden zijn en geeft een helder advies over de mogelijke inzet van een 2e spoor traject.

Hoelang duurt het 2e spoor traject?

Vaak duurt een traject tussen de 9 en 12 maanden. Een tweede spoor traject kan maximaal 2 jaar duren, als de werknemer in deze periode geen passend werk heeft gevonden zal er een WIA-uitkeringen aangevraagd moeten worden. 

Is een 2e spoor traject verplicht?

Ja. Een 2e spoortraject is voor de werkgever een wettelijke verplichting. Daarnaast moet een werknemer hier ook verplicht aan meewerken. Als een werknemer hier niet aan meewerkt kan een werkgever loonsancties opleggen of zelfs ontslaan. 

Ontslag tijdens een tweede spoortraject

Na het vinden van passend werk tijdens tweede spoor reintegratie volgt het ontslag van de werknemer bij de huidige werkgever. Hij of zij gaat immers ergens anders in dienst. Wel heeft de werknemer nog recht op een transitievergoeding.

Voor die tijd mag een werknemer in principe niet ontslagen worden. De werkgever is namelijk verplicht om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Uitzondering hierop is wanneer een werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie en de re-integratieverplichtingen niet vervult. In dat geval mag de werknemer wel ontslagen worden.

Voordelen van een 2e spoor traject

Er zitten verschillende voordelen aan een 2e spoor re-integratietraject:

- Het biedt een werknemer de mogelijkheid een nieuwe start te maken in een nieuwe baan met perspectief voor de lange termijn;
- De werknemer krijgt inzicht in wie ze zijn als persoon en waar hun sterke kanten liggen;
- Een werknemer kan gebruik maken van de expertise en kennis van ervaren coaches en bemiddelaars;
- De werknemer kan tevens gebruik maken van omscholingsprojecten en subsidiemogelijkheden.

Wanneer is re-integratie tweede spoor succesvol?

Een tweede spoor traject is succesvol wanneer een werknemer dankbaar uit dienst gaat en tevreden is met zijn nieuwe baan. En wanneer u als werkgever geen loonsancties krijgt opgelegd. 

Download de gratis checklist 2e Spoor

Slagingskans tweede spoor traject

De slagingskans van een 2e spoor traject kan aanzienlijk worden vergroot, wanneer er tijdig een re-integratiebureau wordt ingeschakeld. Re-integratiebureaus beschikken namelijk over ervaring, actuele kennis van re-integratieregelgeving en hebben coaches in huis die beschikken over de vereiste competenties om de werknemer te begeleiden naar nieuw en duurzaam werk.

Kosten van re-integratie tweede spoor

Er is vastgelegd in de Wet Poortwachter dat de kosten voor re-integratie voor de werkgever zijn. De hoogte hiervan hangt af van het re-integratiebureau dat wordt ingeschakeld. Bij CareerAdvisor liggen de tarieven van een 2e spoortraject tussen de € 1.475,- en € 3.995,-. De precieze hoogte is afhankelijk van het benodigde aantal stappen. Wil je weten hoeveel je als werknemer precies kwijt bent bij ons? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan. Zo weet jij tijdig waar je aan toe bent! 

Offerte aanvragen

Stappenplan van een 2e spoor traject

De grote stappen van een 2e spoor re-integratietraject liggen vast in de Wet Poortwachter. Het inhoudelijke verloop van de stappen is altijd maatwerk en afhankelijk van de kandidaat en situatie, meestal volgen wij de volgende stappen:

1. Intake en re-integratieplan

Tijdens deze eerste stap brengen wij de omstandigheden, arbeidsmogelijkheden, capaciteiten, opleiding, werkervaring, toekomstbeeld en verwachtingen van de werknemer in kaart tijdens een intakegesprek. Daarnaast vindt er ook een gesprek met de werkgever plaats.


2. Plan van aanpak

Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt er een plan van aanpak opgesteld. Deze wordt in concept naar de kandidaat gestuurd en na akkoord de werkgever. 

- Het plan van aanpak bevat onder andere:
- Een samenvatting van de huidige situatie.
- Formulering van een realistische en arbeidsmarktrelevante beroepsrichting.
- De stappen die nodig zijn om het doel te kunnen bereiken.
- De verwachte duur van het traject.


3. Persoonsgerichte fase

Tijdens deze fase wordt er onder andere in kaart gebracht wat de behoeftes, interesses, drijfveren, capaciteiten en ambities zijn van dewerknemer. Daarnaast besteden we aandacht aan rouwverwerking en vitalisering.


4. Arbeidsoriëntatie

Gedurende deze fase wordt onderzocht welke branches en beroepen passend zijn voor de kandidaat. Hierbij maakt hij of zij een overzicht van passende beroepen en functies, een analyse van sectoren en soorten bedrijven waarin de kandidaat zou willen werken en een lijst van organisaties om te volgen of benaderen. 

Ook besteden we in deze fase aandacht aan scholing. Een(om)scholing kan de werknemer naar het gewenste kennis- en vaardigheidsniveau brengen of de inzetbaarheid vergroten.


5. Werkgerichte fase

De arbeidsmarkt veranderd continu. Tijdens deze fase gaan wij samen met de werknemer aan de slag met een (nieuw) cv, sollicitatie- en motivatiebrieven, inzet van social media, arbeidsmarktbenadering en het voorbereiden op sollicitatiegesprekken. 

Met behulp hiervan kan de kandidaat zelfstandig solliciteren en potentiële werkgevers benaderen. Daarnaast leveren onze jobcoaches ook geschikte vacatures aan vanuit hun netwerk en denken ze actief mee.


6. Nazorg

Wanneer er een nieuwe baan is gevonden voor de werknemer houd de coach regelmatig contact met hem of haar over hoe het gaat. Ook kan de kandidaat nog bij de coach terecht voor vragen omtrent contract, proeftijd en arbeidsvoorwaarden.

Een succesvolle re-integratie met CareerAdvisor

CareerAdvisor is een re-integratiebureau dat zich voor iedere werknemer met veel enthousiasme inzet bij het vinden van een passende baan. Ons re-integratietraject garandeert succes vanwege de meerdere contactmomenten met een persoonlijke re-integratiecoach, korte communicatielijnen en onze Poortwachtersgarantie. 

Vragen over ons re-integratie traject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag op weg!

Download de gratis checklist 2e Spoor

Offerte aanvragen
  • Maatwerktrajecten mogelijk
  • Uitgebreide intake en plan van aanpak
  • Maken van loopbaanassessment
  • Poortwachter-proof maken
  • Maken persoonsprofiel
  • Meeliften op het netwerk CA

Bekijk onze 2e spoor pakketten

2e spoortraject

€ 1.975
Looptijd 3 maanden

Is uw werknemer helemaal klaar om terug te keren naar de arbeidsmarkt en een baan buiten de organisatie te vinden? Is het persoonlijke en zoekprofiel duidelijk en kan er meteen doorgestapt worden naar de (pre-)sollicitatiefase? Dan is dit pakket, met een duur van 3 maanden, perfect voor uw werknemer.

2e spoortraject

€ 2.500
Looptijd 6 maanden

Is uw werknemer er helemaal klaar voor om terug te keren op de arbeidsmarkt en op zoek te gaan naar een baan buiten de organisatie? Ziet uw werknemer mogelijkheden ondanks de beperking die de ziekte met zich meebrengt? Dan is dit pakket met een looptijd van 6 maanden geschikt voor uw werknemer. 

2e spoortraject

€ 3.025
Looptijd 9 maanden

Als uw werknemer wat extra tijd nodig heeft om succesvol terug te keren op de arbeidsmarkt, bieden wij ook het medium plus pakket aan met een looptijd van 9 maanden. Met dit pakket geven we uw werknemer de tijd en ruimte die ze nodig hebben om hun carrière opnieuw op te bouwen, met de juiste begeleiding en ondersteuning.

 

2e spoortraject

€ 3.550
Looptijd tot einde 2e ziektejaar

Dit pakket is bedoeld voor werknemers die wel in staat worden geacht terug te keren op de arbeidsmarkt, maar die geen idee hebben wat ze kunnen en wat de mogelijkheden zijn, mede vanwege hun beperking. Toeleiding naar de arbeidsmarkt heeft tijd nodig en vraagt om een intensievere vorm van begeleiding op meerdere fronten.

Onze klanten waarderen ons gemiddeld met een

9.2

Bron: Klantenvertellen.nl

Benieuwd naar onze scherpe prijzen voor een 2e spoor traject?

Vraag een vrijblijvende offerte aan