Re-integratie na een burn-out

Wanneer één van jouw werknemers zich ziekmeldt vanwege een burn-out krijg jij als werkgever een dubbelrol. Aan de ene kant wil je dat deze werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk gaat, aan de andere kant wil je de werknemer zo goed mogelijk steunen. Je zal hoe dan ook te maken krijgen met een re-integratie na de burn-out. In dit blog vertellen we je alles wat je erover moet weten.

De volgende onderwerpen komen in dit blog aan bod:

Werknemer met een burn-out

Heeft één van jouw werknemers een burn-out? Dan is het belangrijk om dit serieus te nemen. Wanneer de werknemer namelijk te snel weer te veel aan het werk gaat, loopt hij of zij het risico om een terugval te krijgen. Niet alleen vervelend voor de werknemer, maar ook voor jou als werkgever.

De duur van een burn-out verschilt per individu en in de meeste gevallen gaan mensen na 55 tot 100 dagen weer aan het werk. Het herstel van de werknemer kun je bevorderen door een warme hand te bieden als werkgever. Blijf communiceren over hoe het gaat en wat de valkuilen zijn voor jouw medewerker. Zo weten jullie beiden waar jullie aan toe zijn. Dankzij goede communicatie zullen eventuele problemen of angsten in relatie tot het werk ook echt naar voren komen.

Aandachtspunten bij een re-integratie na een burn-out

Als de medewerker er klaar voor is en weer aan de slag wil spreken we van re-integratie. Hij of zij komt in een re-integratieproces om weer bij jou aan de slag te gaan. Dit proces komt van twee kanten en werkgevers spelen een belangrijke rol in een succesvolle re-integratie na een burn-out. Hieronder bespreken we kort waar jij als werkgever op moet letten.

Erken het probleem

Toon begrip voor de situatie van jouw werknemer en negeer het vooral niet. Het uitvoeren van druk werkt averechts. Het zorgt zelfs voor meer stress wat de re-integratie na de burn-out bemoeilijkt. Laat juist zien dat de werknemer er niet alleen voor staat en jullie de re-integratie na de burn-out samen doen. Bouw deze langzaam op en geef je werknemer de tijd die hij of zij nodig heeft.

Plan vaste contactmomenten

Vaak genoeg gebeurt het nog dat er weinig tot geen contact is tussen een zieke werknemer en de werkgever. Dit is niet slim omdat hierdoor het contact alleen maar verwatert. Plan vaste contactmomenten in en nodig jouw werknemer zo af en toe ook eens uit op kantoor zodat er ook contact is met collega’s. Op deze manier keert de werknemer gemakkelijker en zelfverzekerder terug.

De Wet verbetering Poortwachter

Wanneer een werknemer re-integreert na een burn-out heb jij als werkgever een aantal rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter. Belangrijk is om rekening te houden met deze re-integratieverplichtingen.

Betrek de bedrijfsarts erbij

De bedrijfsarts maakt een probleemanalyse waarin de diagnose, de herstelmogelijkheden en de verwachte terugkeerdatum staat. Hij of zij beoordeelt daarnaast de stappen die de werknemer zet om te herstellen. Geef daarom samen met de bedrijfsarts richting aan het re-integratieproces. 

Plan van Aanpak

De aanpak van een re-integratie na een burn-out is specifiek voor jouw werknemer. De oorzaken voor een burn-out verschillen namelijk per persoon en kunnen zowel vanuit het werk als het privéleven komen. Maak daarom een goed Plan van Aanpak met daarin de afspraken over het aantal werkuren en de werkzaamheden. Evalueer deze vervolgens eens in de zoveel tijd goed.

Een re-integratiedossier bijhouden

Houdt een re-integratiedossier bij waarin het Plan van Aanpak en de evaluatie ervan worden gebundeld. Belangrijk is om hierbij de criteria van het UWV te volgen. Wanneer je dit niet doet loop je namelijk het risico om loonsancties te krijgen.

Voorkom een terugval

Alleen met duidelijke afspraken en door open en eerlijk naar elkaar te zijn kan er een terugval in de burn-out worden voorkomen. Blijf jouw werknemer ook vragen hoe het met hem of haar gaat, wat hij of zij van het werk vindt en wat hij of zij nodig heeft. 

Om een terugval te voorkomen kan je ook besluiten om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid te implementeren. Je leest er meer over in ons blog: Wat is duurzame inzetbaarheid? 

2e spoor re-integratie na een burn-out

Het kan voorkomen dat een oude werksituatie of de afdeling de oorzaak is van een burn-out bij jouw werknemer. Wanneer het niet gezond is om terug te keren bij jouw bedrijf kan ervoor worden gekozen om jouw werknemer ander werk te laten vinden bij een nieuwe werkgever. Dit wordt re-integratie 2e spoor genoemd. Het tweede spoor traject kan na een burn-out ook worden ingezet wanneer de werknemer niet terug kan keren in de oude functie en er geen nieuwe functie kan worden aangeboden.

Wanneer je besluit om een re-integratie 2e spoor traject te starten kun je ervoor kiezen om dit te laten doen door een re-integratiebureau. Deze hebben verstand van de arbeidsmarkt en bieden ondersteuning aan jouw werknemer bij het vinden van een mooie en nieuwe baan. 

Hulp nodig bij re-integratie 2e spoor na een burn-out?

CareerAdvisor is een re-integratiebureau dat jouw werknemer begeleidt naar nieuw, passend en duurzaam werk. Dit wordt gedaan aan de hand van een op maat gemaakt plan van aanpak. Wanneer jouw werknemer dankbaar uit dienst gaat en tevreden is met zijn of haar nieuwe baan zijn wij succesvol. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of download onze gratis brochure!

Download brochure 2e Spoor 

Download de gratis brochure Uitval vanwege een burn-out is voor niemand leuk. Je wilt natuurlijk dat jouw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan, maar tegelijkertijd wil je ook deze werknemer steunen. Re-integratie na een burn-out kan de oplossing zijn. Lees er meer over in onze gratis brochure.