Wat jij moet weten over de loonsanctie van het UWV

Wanneer een werknemer twee jaar ziek is en een WIA-uitkering aan heeft gevraagd bij het UWV, eindigt voor de werkgever normaal gesproken de loonbetalingsverplichting. Behalve wanneer het UWV een loonsanctie oplegt. In dat geval moet een werkgever ook na twee jaar het loon door blijven betalen.

Het kan ook voorkomen dat het UWV de werknemer een loonsanctie oplegt. In dat geval wordt de loonbetaling van de werknemer gedeeltelijk stopgezet of opgeschort. In dit blog vertellen wij je in welke situaties het UWV een loonsanctie oplegt. En nog belangrijker, hoe je als werkgever of werknemer een loonsanctie kan voorkomen.


In dit blog:

Wat is een loonsanctie?

Een loonsanctie is een sanctie die het UWV een werkgever kan opleggen wanneer deze niet voldoende heeft gedaan om de zieke werknemer te helpen re-integreren in het bedrijf. Maar, ook wanneer te laat of onvolledig de vereiste documenten ingediend zijn kan het UWV een loonsanctie opleggen. Het opleggen van een loonsanctie gebeurt meestal na twee jaar ziekte.

Een loonsanctie kan niet alleen worden opgelegd aan werkgevers, een werknemer kan ook met toestemming van het UWV een loonsanctie opleggen aan een werknemer. Hieronder leggen we beiden verder toe.

 

Loonsanctie werkgever

Bij langdurige ziekte van jouw werknemer betaalt de werkgever maximaal twee jaar lang het loon door. Na die twee jaar kan een werknemer namelijk een WIA-uitkering aanvragen. Bij die aanvraag beoordeelt het UWV of de werkgever voldaan heeft aan alle verplichtingen die de Wet verbetering poortwachter aan de werkgever stelt.  Wordt er niet aan deze verplichtingen voldaan? Dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dit kan een administratieve- of inhoudelijke loonsanctie zijn. In beide gevallen is de werkgever verplicht om het loon langer door te betalen.

Hoewel het minder gebruikelijk is, kan het ook voorkomen dat het UWV de werkgever een boete oplegt in plaats van een loonsanctie. Dit is het geval wanneer er sprake is van ernstige nalatigheid of het niet nakomen van verplichtingen.

Wanneer er een loonsanctie opgelegd is door het UWV, geldt er voor de werkgever een opzegverbod. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet opgezegd mag worden.

 

Administratieve loonsanctie

Een administratieve loonsanctie wordt opgelegd door het UWV wanneer een werkgever niet voldoet aan de administratieve verplichtingen tijdens het re-integratie traject. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer:

 • De vereiste documenten, zoals het plan van aanpak, de probleemanalyse en voortgangsrapportages, niet op tijd aangeleverd zijn.
 • Onvolledige of onjuiste documentatie aan wordt geleverd.
 • Er niet wordt voldaan aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld door niet tijdig de verplichte stappen in het re-integratie traject uit te voeren.

 

Inhoudelijke loonsanctie

Het UWV legt een inhoudelijke loonsanctie op wanneer een werkgever onvoldoende inspanningen heeft gedaan voor de re-integratie van de zieke werknemer. Denk hierbij aan:

 • Onvoldoende inspanningen om de werknemer passend werk te laten verrichten bij het eigen of een ander bedrijf.
 • Gebrek aan begeleiding en ondersteuning zoals trainingen of aanpassingen op de werkplek.
 • Geen of weinig samenwerking met arbodiensten en re-integratiebureaus.
 • Re-integratieverplichtingen zijn onvoldoende uitgevoerd. Zoals het opstellen van een plan van aanpak.

 

Tips voor werkgevers om een loonsanctie van het UWV te voorkomen

 • Start de re-integratie direct na ziekmelding: Probeer de werknemer zo snel mogelijk te laten beginnen. Uit onderzoek blijft namelijk dat na drie maanden ziekte slechts 35% van de werknemers terugkeert op de werkplek.
 • Houd controle over het re-integratie traject: De werkgever is altijd eindverantwoordelijk, ook voor de inzet van een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of arbodienst. Het is dus goed om hier de controle over te behouden als werkgever.
 • Zorg voor een compleet re-integratiedossier: Dit is belangrijk om aan te kunnen tonen dat een werkgever de verplichtingen na is gekomen.
 • Voldoe aan deadlines: Dien alle documenten en rapportages op tijd en correct in bij het UWV.
 • Maak gebruik van een deskundigenoordeel: Een werkgever kan de re-integratie tussentijds laten beoordelen door het UWV. Hiervoor kan een deskundigenoordeel aangevraagd worden. Hierbij onderzoekt een arbeidsdeskundige binnen een jaar of de werknemer terug kan keren in eigen of passend werk binnen het huidige bedrijf. Is er sprake van een meningsverschil of conflict? Dan kan er een mediator ingezet worden.

Loonsanctie werknemer

In sommige gevallen kan een loonsanctie ook worden opgelegd aan een werknemer. Naast de werkgever heeft deze namelijk ook verplichtingen in het kader van de re-integratie. Zo is een werknemer verplicht om actief mee te werken aan het eigen herstel en de terugkeer naar werk.

Een werknemer kan een loonsanctie opgelegd krijgen wanneer:

 • Passend werk wordt geweigerd.
 • De werknemer niet verschijnt op afspraken met de bedrijfsarts of re-integratiecoach.
 • Er niet wordt meegewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak.
 • Er niet wordt deelgenomen aan de re-integratieactiviteiten of trainingen.

De loonsanctie wordt in dit geval opgelegd door de werkgever met toestemming van het UWV. Hierbij kan de loonbetaling gedeeltelijk stop worden gezet of geheel opgeschort worden. Dit betekent dat de werknemer (tijdelijk) geen loon zal ontvangen. 

 

Loonopschorting

Bij een loonopschorting wordt de loonbetaling tijdelijk stop gezet. Reden hiervoor is dat de werkgever vindt dat er onvoldoende meegewerkt wordt aan de re-integratie. Het UWV moet de werkgever wel toestemming geven voordat het loon opgeschort mag worden.

 

Loonstop

Bij een loonstop, of loonstaking, houdt de werkgever definitief op met het betalen van het loon. Dit is een zwaardere maatregel dan loonopschorting en gebeurt wanneer de werknemer herhaaldelijk of ernstig tekortschiet in hun verplichtingen. De werknemer heeft pas weer recht op het loon wanneer deze weer bereid is mee te werken aan de re-integratie.

 

Tips voor werknemers om een loonsanctie van het UWV te voorkomen

 • Neem actief deel aan het re-integratie traject: Op deze manier kan een werknemer zo snel mogelijk terugkeren naar passend werk.
 • Communiceer met de werkgever en de bedrijfsarts: Zorg er hierbij voor dat de communicatie open en duidelijk is.
 • Volg de adviezen en voorschriften: De werknemer moet zich houden aan de adviezen en plannen die zijn opgesteld door de bedrijfsarts of re-integratiecoach.

 

Een 2e spoor re-integratie traject van CareerAdvisor

Zowel de werkgever als werknemer kan een loonsanctie van het UWV voorkomen door actief deel te nemen aan het re-integratie traject. Dit kan zowel een eerste als tweede spoor traject zijn.

CareerAdvisor is een re-integratiebureau dat werknemers begeleid naar nieuw, passend en duurzaam werk. Dit wordt gedaan aan de hand van een op maat gemaakt plan van aanpak. Wij zijn succesvol wanneer een werknemer tevreden is met hun nieuwe baan. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of download onze gratis brochure!

 

 

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. Jij wilt natuurlijk dat jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.