Vaststellingsovereenkomst: Wat is dat en waar moet je op letten?

Het kan helaas gebeuren dat je werkgever het dienstverband wil beëindigen en een ontslagvoorstel doet. Waarnaar met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden. Dit ontslagvoorstel wordt ook wel vaststellingsovereenkomst (VSO) genoemd. Op zo’n moment komt er veel op je af. Wat houdt een VSO precies in, waar moet je op letten voordat je akkoord gaat en waar heb je recht op? Dat zijn allemaal vragen die wij voor je beantwoorden op deze pagina.

Download hier ons gratis vaststellingsovereenkomst ebook

Er komt veel kijken bij een vaststellingsovereenkomst. De volgende punten worden op deze pagina behandelt: 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt gebruikt wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Wanneer beide kanten hier vrijwillig mee akkoord gaan, moet er een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden. Voor beide partijen is het fijn om duidelijke afspraken te maken, die vast komen te staan in een contract. Met een vaststellingsovereenkomst kun je conflicten voorkomen of juist oplossen. Dit is natuurlijk een beknopte uitleg overwat een vaststellingsovereenkomst precies is

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

De kans is groot dat je nog nooit eerder gehoord of te maken hebt gehad met een vaststellingsovereenkomst. Dat is fijn, maar waarschijnlijk weet je daarom ook niet precies wat er in een VSO moet staan. 

In een VSO staan afspraken over het ontslag, de volgende punten worden opgenomen in de overeenkomst: 

 • De reden van het ontslag.

 • Uitbetaling van vakantiedagen- of geld. 

 • Het opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst.

 • De hoogte van detransitievergoeding.

 • Eventueel een concurrentiebeding.

 • Vrijstelling van werk. Dit betekent dat je niet meer hoeft te werken, maar nog wel loon ontvangt. 

Naast de bovengenoemde punten zijn er ook enkele administratieve gegevens die natuurlijk verwerkt moeten worden verwerkt in de overeenkomst. Controleer met onze tips of jouw vaststellingsovereenkomst niet nadelig voor jou is opgesteld. Bekijk eenvoorbeeld van een vaststellingsovereenkomst.

Wat is het verschil tussen een vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst kan verward worden met een beëindigingsovereenkomst, echter is er eenbelangrijk verschil tussen deze overeenkomsten.

Voor een beëindigingsovereenkomst bestaan er geen wettelijke richtlijnen. Dit betekent dat de werkgever en de werknemer vrij zijn om te kunnen bepalen welke afspraken in de overeenkomst staan. 

Een vaststellingsovereenkomst is in de Nederlandse wetgeving en heeft wel een formele status. Vanuit de wet zijn er dan ook verplichte afspraken die in de overeenkomst opgenomen moeten worden. Naast de verplichte afspraken, is er ook ruimte om andere afspraken in de overeenkomst op te nemen.

Vaststellingsovereenkomst in verschillende situaties

Een VSO kan bij elk soort ontslag gebruikt worden om goed uit elkaar te gaan en daarmee eventuele conflicten te voorkomen. Wel kan het zo zijn, dat er in sommige situaties de werkgever jou wettelijk niet mag ontslaan. 

Een voorbeeld daarvan is bij eenvaststellingsovereenkomst tijdens ziekte. Wanneer je minder dan 2 jaar ziek bent, dan ben je wettelijk beschermd tegen ontslag. Je werkgever mag jou dan niet ontslaan. Echter zitten hier wel haken en ogen aan.  

Het kan ook voorkomen dat het bedrijf waar jij werkzaam bent in financiële problemen komt. Wanneer je om bedrijfseconomische redenen ontslagen wordt, kan je werkgever ontslag aanvragen bij het UWV of jou een VSO aanbieden. Net zoals een VSO bij ziekte, heb je hier ook weer te maken met wetten en regels.Lees hier alles over een vaststellingsovereenkomst bij een faillissement.

Voor- en nadelen van een vaststellingsovereenkomst?

Vaak is een VSO in het voordeel van de werknemer. Echter is in het geval van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst altijd belangrijk om je goed in te lezen in de voor- en nadelen. 

Voordelen: 

 • Voorkomt eventuele conflicten en stress
 • Werkgever hoeft geen ontslag aan te vragen bij het UWV of de kantonrechter
 • Werknemer krijgt meestal een hogere ontslagvergoeding
 • Vrijheid om ook andere afspraken op te nemen in de overeenkomst, voornamelijk in het voordeel van de werknemer.
 • Een VSO kan ervoor zorgen dat je op een goede manier ‘uit elkaar’ gaat met je werkgever. Dit voorkomt scheve gezichten wanneer je elkaar in de toekomst ooit tegenkomt. 

Nadelen:

 • Wanneer het besluit genomen is om iemand te ontslaan, wil de werkgever vaak zo snel mogelijk tot een overeenkomst komen. Als werknemer moet je oppassen dat je niet te snel akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst.
 • Toch te snel een VSO getekend? Als werknemer heb je 14 dagen herroepingsrecht. In deze periode kan de werknemer de VSO ontbinden, hier hoef je geen reden voor opgeven. Een voordeel voor de werknemer, maar een nadeel voor de werkgever. 
 • Afspraken worden niet altijd nagekomen. In dat geval moet er een loshangende procedure bij de rechter begonnen worden, om de werkgever te dwingen om de afspraken na te komen. Hoewel een VSO opgenomen is tot benoemde overeenkomsten in de Nederlandse wetgeving en een formele status heeft, is deze niet (juridisch) executabel.

Wat kan je eisen bij een vaststellingsovereenkomst?

Vanuit de wet zijn er verplichte onderdelen die in een VSO opgenomen moeten worden, maar er is ook ruimte om buiten de verplichtingen andere afspraken met je werkgever te maken. We kunnen ons ook goed voorstellen dat als jij ontslagen wordt, jij zo goed mogelijk de deur uit wilt stappen. Maar,hoe onderhandel je over een vaststellingsovereenkomst? 

Als eerste is het belangrijk dat wanneer je het eerste VSO voorstel ontvangt, je dit rustig gaat bekijken. Je werkgever heeft waarschijnlijk al rekening gehouden met het feit dat je wilt over handelen over de VSO. Ga dus niet gelijk akkoord met het eerste voorstel, hiermee snijd je jezelf in de vingers. 

Bij een VSO ontvang je een transitievergoeding. Hoe bereken je dit bedrag? Onthoud deze regel: voor ieder dienstjaar ontvang je ⅓ maandsalaris. Dit is een leidraad. Afhankelijk van de relatie met je werkgever of de situatie waarin je zit, kan je ook een hogere vergoeding eisen. 

Vraag voor een apartoutplacement budget, naast je transitievergoeding.Met een outplacementtraject heb je meer kans op het vinden van een nieuwe baan

Zoek wanneer nodig externe hulp. Dit kan begeleiding bij het opstellen, onderhandelen en ondertekenen van een VSO zijn.

Gratis VSO ebook

Vergoedingen bij een vaststellingsovereenkomst

Belangrijk is om te weten dat je bij een vaststellingsovereenkomst niet het recht hebt op een transitievergoeding. Wanneer het ontslag via het UWV of de kantonrechter gaat dan is de werkgever wel verplicht een transitievergoeding te betalen. 

Het is ook belangrijk dat in de VSO het ontslag op de juiste manier opgeschreven wordt, zodat je recht krijgt op een WW-uitkering. Er moet duidelijk omschreven worden dat het ontslag vanuit de werkgever komt, dat er geen sprake is van ontslag op staande voet en dat de werknemer geen verwijtbaar gedrag heeft vertoond. Mocht er van een deze dingen toch sprake zijn, dan kan dat wellicht problemen opleveren met het krijgen van een WW-uitkering. 

Iets wat niet per se een vergoeding is, maar waar je wel naar kan vragen is een vrijstelling van werk. Afhankelijk van de situatie en de relatie met de werkgever, kan het soms beter zijn om de werknemer vrijstelling van werk te geven. Dit houdt in dat de werknemer zijn werk niet meer hoeft uit te voeren, maar nog wel loon uitbetaald krijgt.

Finale kwijting en eindafrekening bij vaststellingsovereenkomst?

Eenfinale kwijting houdt in dat de werknemer en de werkgever verklaren dat, na de uitvoering van de afspraken, zij geen vorderingen of verplichtingen meer naar elkaar hebben. Het is belangrijk om dit zo goed en duidelijk mogelijk in de VSO te omschrijven, om conflicten achteraf te voorkomen. 

Een eindafrekening is de laatste financiële afrekening tussen jou en de werkgever. Alle openstaande posten worden verrekend en waar nodig uitbetaald aan jou. 

Opzegtermijn bij vaststellingsovereenkomst

Bestaat er eenopzegtermijn bij een vaststellingsovereenkomst? Ja, alleen is dit wel anders dan wanneer jij zelf ontslag neemt. Aangezien de arbeidsovereenkomst voor de werknemer wordt beëindigd, is er sprake van een ‘fictieve opzegtermijn’. Er is namelijk formeel gezien geen sprake van een opzegging. 

Delengte van het opzegtermijn kan je terugvinden in je arbeidscontract, de voor jou geldende CAO of de wettelijke opzegtermijn. Het is belangrijk om hier goed naar te kijken, zodat je niet zonder inkomen komt te zitten. Je hebt namelijk pas na afloop van je fictieve opzegtermijn recht op een WW-uitkering. Wordt het contract eerder beëindigd? Dan heb je in tussenliggende periode geen recht op een WW-uitkering. 

Het kan wel voorkomen dat in overleg het contract toch eerder beëindigd wordt. Onderhandel dan dat jeeen hogere ontslagvergoeding krijg. Op die manier kan je maanden zonder inkomen overbruggen.

Kan ik mijn werkgever vragen om een vaststellingsovereenkomst?

Als je als werknemer een vaststellingsovereenkomst aanvraagt dan verlies je het recht op een WW-uitkering. Op een transitievergoeding heb je bij een VSO standaard geen recht op, maar wordt wel vaak gegeven wanneer het ontslag vanuit de werkgever komt. Je kunt je voorstellen dat wanneer een werknemer een VSO aanvraagt er minder snel een transitievergoeding wordt gegeven. 

Het is dus niet het meest gunstige om als werknemer een VSO aan te vragen. Echter kan in het sommige gevallen wel de mogelijkheid bieden tot een soepele beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bij ziekte, een burn-out of verstoorde verhouding kan het voor de werkgever een uitkomst zijn. 

Het is dus belangrijk om hier eerst goed over na te denken voordat je hierover in gesprek gaat met je werkgever. Wees je ervan bewust dat het recht op bepaalde dingen vervalt. Het is een ingewikkeld proces, wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op. Samen bekijken we de mogelijkheden en kunnen wij je waar nodig begeleiden.

Hoe controleer ik een vaststellingsovereenkomst?

Voordat je een vaststellingsovereenkomst gaat tekenen is het belangrijk dat je de overeenkomst goed controleert. Vooral op juridisch vlak moet alles kloppen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de opzegtermijn in acht wordt genomen, zodat de werknemer op tijd zijn WW-uitkering ontvangt en niet zonder inkomen komt te zitten. 

Financiële eind afspraken (zoals: vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand, bonus, finale kwijting en eindafrekening) zijn ook zeer belangrijk om te controleren in je vaststellingsovereenkomst.

Daarnaast wil je natuurlijk ook weten of de vaststellingsovereenkomst niet nadelig is opgesteld. Wij hebben een lijst samengesteld waarin je stap voor stap je vaststellingsovereenkomst kan controleren. Wil je dat er een professional je vaststellingsovereenkomst controleert? Het is mogelijk om een eerste controle van jouw vaststellingsovereenkomst gratis en vrijblijvend door ons te laten controleren. Neem daarover contact met ons op!

Wanneer een vaststellingsovereenkomst niet tekenen?

In sommige situaties kan het beter zijn om te wachten met het tekenen van de overeenkomst of om deze helemaalniet te ondertekenen.

 • Tijdsdruk: een werkgever heeft belang bij het zo spoedig eindigen van de arbeidsovereenkomst, omdat zij jouw salaris moeten doorbetalen tot aan de formele einddatum. Een goede werkgever geeft je 1 tot 2 weken bedenktijd. 

 • Bij ziekte: wanneer je minder dan twee jaar ziek bent, heb je recht op ontslagbescherming. Je werkgever mag je in deze periode niet ontslaan. Wanneer je in deze periode toch een VSO ondertekend geef je je recht op een WW-uitkering op. 

 • Bij een zwangerschap: wanneer je zwanger bent, heb je ook ontslagbescherming. Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst heeft bij een zwangerschap minder drastische gevolgen dan bij ziekte omdat je het recht op WW behoudt.

 • Niet uitkeringsproof: er moeten enkele punten in de VSO opgenomen worden om een WW-uitkering te vangen. Teken niet, wanneerdeze punten niet in de VSO opgenomen zijn. 

 • Te lage of geen ontslagvergoeding: staat er geen of een te lage ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst? Onderteken de vaststellingsovereenkomst niet.

Bovenstaande voorbeelden gelden voor (bijna) iedereen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat aan de hand van jouw persoonlijke situatie kan het ook zo zijn dat je niet akkoord wilt gaan met de vaststellingsovereenkomst. Na het tekenen heb je recht op 14 dagen herroepingsrecht.

Voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst?

Wil jij controleren of jouw vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle belangrijke voorwaarden, dan kun je deze ook vergelijken met ons voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst. Ons voorbeeld kun je hier downloaden:

Gratis voorbeeld vaststellingsovereenkomstMeer informatie of een coach spreken?

Er komt veel op je af wanneer je een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt. Als het goed is weet je nu alles over wat er een vaststellingsovereenkomst precies is, wat er in moet staan en hoe je deze het beste kan controleren.

We kunnen ons voorstellen dat je bijvoorbeeld nog vragen hebt aan de hand van jouw specifieke situatie. Neem gerust contact met ons op, samen kunnen we naar de mogelijkheden en kunnen we jou waar nodig begeleiden.

 

Download gratis VSO ebook Er komt veel op je af wanneer je een vaststellingsovereenkomst voorstel ontvangt. Waar heb je recht op? Is het slim om te tekenen? Op deze pagina vertellen wij je alles wat je over een vaststellingsovereenkomst moet weten!