Alles wat jij moet weten over de WW-uitkering bij ontslag

Ontslag is voor niemand leuk en brengt veel onzekerheden met zich mee. Zo kan het voorkomen dat je helaas een tijdje werkloos wordt terwijl je zoekt naar een nieuwe baan. Om je in deze tijden te helpen met het verlies aan inkomen kan je een WW-uitkering {Werkloosheidsuitkering) aanvragen. Deze voorziet tijdelijk in een deel van jouw inkomen. Maar, wanneer heb je nu precies recht op een WW-uitkering? Hoe vraag je deze aan? En hoeveel WW krijg je in jouw situatie? 

In dit blog beantwoorden we de volgende vragen:

 

WW-uitkering: voorwaarden waar je aan moet voldoen

Bij ontslag heb je recht op verschillende zaken, zoals een WW-uitkering. Om deze te krijgen moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Je moet voor werkloosheid verzekerd zijn. Dit ben je meestal al wanneer je bij een werkgever in dienst bent. Uitzonderingen hierop zijn wanneer je met onbetaald verlof bent, recht hebt op AOW, illegaal in Nederland verblijft of wanneer je minder dan vier dagen in de week in dezelfde particuliere huishouding werkt.
  • Je verliest minimaal vijf werkuren per week en hebt geen recht op loon over de verloren uren.
  • In de laatste 36 weken voordat je werkloos wordt, moet je minimaal 26 ervan hebben gewerkt.
  • Je wordt niet door jouw eigen schuld werkloos. Besluit je wel zelf om ontslag te nemen? Dan heb je alleen in bepaalde situaties recht op een WW-uitkering.

Wanneer jij en je werkgever met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het is belangrijk om hierin op te laten nemen dat het ontslag vanuit de werkgever komt zodat jij het recht op een WW-uitkering behoud. 

 

Hoe vraag ik een WW-uitkering aan?

Een WW-uitkering bij ontslag moet je zelf aanvragen. Dit doe je bij het UWV en kan al vanaf een week voor je werkloos wordt. Doe dit ook uiterlijk één week na je laatste werkdag. Je krijgt anders mogelijk een lagere uitkering. 

Daarnaast moet je je registreren als werkzoekende bij het UWV. Deze stap is verplicht om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Let erop dat je dit uiterlijk binnen 2 dagen na je laatste werkdag doet.

Om een WW-uitkering bij ontslag aan te vragen heb je een DigiD nodig. Wanneer je deze nog niet hebt zul je deze aan moeten vragen. Doe dit op tijd, de aanvraag kan namelijk vijf dagen duren. Naast een DigiD heb je bij het aanvragen van een WW-uitkering je laatste loonstrookje, laatste arbeidscontract en je rekeningnummer nodig. Als laatste moet je de datum waarop je werkloos wordt doorgeven. Op de website van het UWV vind je meer informatie en het formulier om een WW-uitkering aan te vragen.

Let op: Het kan vier weken duren voordat je jouw uitkering ontvangt. Kijk dus goed of je deze vier weken kunt overbruggen.

 

Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering?

Je hebt minstens drie maanden recht op een WW-uitkering bij ontslag. Het aantal uren dat je hebt gewerkt is hierbij niet belangrijk. Wil je de WW-uitkering langer ontvangen? Dan is dit mogelijk wanneer je aan de zogenoemde ‘jareneis’ voldoet. Hierbij moet je in de laatste vijf jaar voordat je werkloos wordt, ten minste vier jaar ervan hebben gewerkt.

Voor meer informatie en een berekening van hoeveel maanden jij recht hebt op een WW-uitkering kan je gebruikmaken van de rekenhulp van het UWV.

 

Hoeveel WW-uitkering krijg ik?

De precieze hoogte van jouw WW-uitkering bij ontslag hangt af van je sociale verzekeringsloon (sv-loon) dat je verdiende in het jaar voordat je werkloos wordt. Het sv-loon is het loon waarover je belastingen en sociale premies betaalt en vindt je terug op jouw loonstrookje. Op basis hiervan wordt jouw WW-maandloon bepaald. De eerste twee maanden krijg je een uitkering van 75% van jouw WW-maandloon. Dit wordt 70% in de derde maand erna. Wordt jouw WW-uitkering verlengd? Dan blijft de uitkering 70% van jouw WW-maandloon. 

Als voorbeeld: 
Janine ziet op haar loonstrookje dat ze een sv-loon verdiende van € 2.400 per maand. Dan is de eerste twee maanden haar WW-maandloon 75% van € 2.400 en dus € 1.800 per maand. De derde maand wordt dit 70% van € 2.400 en € 1.680. 

Voor meer informatie en een berekening van de bruto WW-uitkering waar jij recht op hebt, kan je gebruikmaken van de rekenhulp van het UWV.

 

Hoe vaak moet ik solliciteren als ik in de WW zit?

Wanneer je een WW-uitkering ontvangt is het belangrijk om actief naar werk te zoeken. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor en dit doe je al vanaf het moment dat je de uitkering aanvraagt. Ook als jij op dat moment nog werk hebt.

Het komt vaak voor dat je afspraken maakt met een adviseur van het UWV over hoe vaak je gaat solliciteren. Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt, moet je ervoor zorgen dat je minimaal vier keer per vier weken aan de sollicitatieverplichtingen voldoet. Dit zijn het solliciteren zelf, trainingen volgen, netwerkgesprekken voeren of het uploaden van je cv. Daarnaast ben je verplicht te solliciteren op de vacatures die jouw adviseur naar je toestuurt.

Wanneer jij niet voldoende solliciteert, niet aan de sollicitatieverplichtingen voldoet of sollicitatieactiviteiten niet op tijd doorgeeft aan het UWV loop je het risico om tijdelijk minder of helemaal geen WW-uitkering te krijgen.

 

Na de WW-uitkering

Het kan voorkomen dat jouw WW-uitkering stopt terwijl je nog geen nieuw werk hebt gevonden. In dat geval zijn er verschillende opties om andere uitkeringen te krijgen. Deze zijn er om ervoor te zorgen dat jij voldoende geld hebt om je dagelijkse lasten te kunnen betalen. Hieronder gaan we wat dieper in op enkele mogelijkheden.

  • Bijstandsuitkering: Het recht op een bijstandsuitkering wordt geregeld door De Participatiewet. Deze uitkering zorgt ervoor dat je noodzakelijke kosten, zoals eten, huur, gas en water, kan blijven betalen. Je vraagt de bijstandsuitkering aan bij het UWV, vervolgens beoordeelt de sociale dienst in jouw gemeente of je ervoor in aanmerking komt.
  • IOW-uitkering: Wanneer jij de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, maar wel 60 jaar en 4 maanden of ouder bent, kan je na een WW-uitkering een IOW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) krijgen.
  • IOAW-uitkering: Deze uitkering lijkt op de IOW-uitkering en is er voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. De IOAW-uitkering vult inkomsten aan tot de hoogte van een bijstandsuitkering.
  • Aanvulling WW via de cao: Dit wordt ook wel een Private Aanvulling WW (PAWW) genoemd. Of je in aanmerking komt hiervoor hangt af van de cao-afspraken die gemaakt worden bij jouw soort werk.

 

Hulp nodig met het vinden van een passende baan?

Wanneer jij plotseling ontslagen wordt, moet je op verschillende zaken letten en komt er veel op je af. Zo moet je bijvoorbeeld een WW-uitkering bij ontslag regelen en zo snel mogelijk weer aan een passende baan komen. Outplacement kan hierbij helpen. Tijdens een outplacementtraject  van CareerAdvisor doorloop je samen met een coach verschillende fases om te komen tot een nieuwe, passende baan. Neem contact met ons op of download onze gratis outplacement brochure.

Download brochure Outplacement

Download de gratis brochure Wanneer je helaas ontslagen wordt moet je op veel verschillende zaken letten. Zo moet je bijvoorbeeld een WW-uitkering bij ontslag regelen en zo snel mogelijk weer aan een passende baan komen. Outplacement kan je hierbij helpen. Je leest er meer over in onze gratis outplacement brochure.