Mijn werknemer weigert een re-integratietraject. Wat nu?

Deze week een blog over een bijzondere vorm van verwijtbaar gedrag van jouw werknemer. Je hebt naar uw mening goede re-integratiegesprekken gevoerd met jouw werknemer en samen met hem of haar een reëel doel gesteld. Maar dan merk je dat jouw werknemer niet of niet voldoende meewerkt aan zijn of haar re-integratie. Welke stappen kun jij in zo’n situatie zetten?

Als voorbeeld noemen we een werknemer die niet wil meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak of geen passende werkzaamheden wil verrichten.

In dit blog staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

Re-integreren lukt niet

Lukt het jouw werknemer niet om te re-integreren of worden de re-integratieverplichting niet nagekomen? Dan heb jij als werkgever een paar wettelijke mogelijkheden om dit alsnog af te dwingen.. Het is allereerst verstandig om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV, dan toetst het UWV de inspanningen van jouw werknemer bij de re-integratie.

Lees ook: Re-integratie subsidies en regelingen voor werkgevers

werknemer weigert re-integratietraject.

Werknemer werkt niet mee aan re-integratie

Is de conclusie van het UWV dat jouw werknemer niet of onvoldoende meewerkt dan kun jij hem of haar schriftelijk waarschuwen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Vermeld daarbij dat jij het loon zult stoppen als jouw werknemer blijft weigeren. Heeft deze schriftelijke waarschuwing geen effect, dan mag je de loonbetaling stopzetten. Gaat jouw werknemer daarna alsnog aan de re-integratieverplichtingen voldoen dan kan hij of zij geen aanspraak meer maken op het loon over de achterliggende periode.

Lees ook: Wat jij moet weten over de loonsanctie van het UWV

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Als werkgever moet je er alles aan doen om jouw werknemer de kans te geven aan zijn of haar re-integratieverplichtingen te voldoen. Werkt jouw werknemer ondanks de loonstop nog steeds niet of onvoldoende mee aan de re-integratie dan kun jij de arbeidsovereenkomst uiteindelijk laten ontbinden door dekantonrechter. Dat is alleen mogelijk als jij het deskundigenoordeel UWV aan de ontslagaanvraag toevoegt.

Twijfel je wat jij het beste kunt doen? Bel ons gerust, wij staan je graag te woord.

Ja, ik wil graag persoonlijk contact

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. Jij wilt natuurlijk dat jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.