Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts, arbo-arts en verzerkingarts?

De termen bedrijfsarts, arbo-arts en verzekeringsarts worden regelmatig door elkaar gebruikt. Toch zit er een duidelijk verschil in hun taken en verantwoordelijkheden. Weet jij bij wie je waarvoor terecht kunt en wat de verschillende artsen voor jou kunnen betekenen tijdens het re-integratietraject van jouw werknemer?

In dit blog leggen wij dit uit aan de hand van de volgende onderwerpen:

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts begeleidt werknemers bij verzuim enre-integratie en gaat vanwege preventie met jou in gesprek als hij ongezonde werksituaties signaleert. Hij adviseert jou en jouw werknemers over arbeid en gezondheid. Zijn belangrijkste taak is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van jouw werknemers om zo ziekteverzuim te beperken. Daarnaast beoordeelt hij jouw werknemers op belasting en belastbaarheid en adviseert over eventuele aanpassingen van werk of werkplek.

Een bedrijfsarts is afgestudeerd in Geneeskunde en heeft een aanvullende vierjarige studie gevolgd. Hij mag zelfstandig zieke werknemers doorverwijzen naar specialisten en met toestemming van jouw werknemer medische informatie opvragen als hij dit noodzakelijk vindt. Bedrijfsartsen staan geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Bedrijfsartsen

Wanneer arbo-arts?

Je bent als werkgever wettelijk verplicht om je te laten adviseren bij ziekteverzuim en re-integratie, maar je bepaalt zelf of je een bedrijfsarts inhuurt of dat jij je aansluit bij een arbodienst. Kies je voor het laatste dan krijg je bij verzuim te maken met de arbo-arts. Dat is een basisarts, afgestudeerd in Geneeskunde. Hij kan medisch onderzoek uitvoeren en algemene adviezen geven over verzuimpreventie. Als jouw werknemer re-integreert kan de arbo-arts daarbij begeleiden. Maar een arbo-arts mag alleen werken onder toezicht van de bedrijfsarts. Die bepaalt namelijk wat het beste is voor een zieke werknemer.
Zowel de bedrijfsarts als de arbo-arts hebben geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van jouw werknemer mogen zij niet praten over de ziekte van jouw werknemer. Beide artsen mogen jou wel adviseren over het werk dat jouw werknemer kan doen. Ze mogen je ook informeren over een therapie die jouw werknemer volgt en aangeven of jij je samen met jouw werknemer voldoende inspant bij de re-integratie.

> 6 re-integratieverplichtingen voor de werkgever

Verzekeringsarts

Een verzekeringsarts is een basisarts met een vierjarige specialisatie in zijn vakgebied. Deze arts werkt meestal bij het UWV, maar kan ook als zelfstandige werken of bij een verzekeraar. De verzekeringsarts beoordeelt mensen die vanwege een medische oorzaak mogelijk in een uitkeringssituatie terecht kunnen komen. Een verzekeringsarts adviseert over de terugkeer van jouw werknemer op de vrije arbeidsmarkt. Als een werknemer langdurig ziek dreigt te worden werkt de verzekeringsarts vaak samen met de bedrijfsarts.

Meer weten over de onderdelen van een verzuimprotocol? Lees dande belangrijkste onderdelen van een verzuimprotocol.

Heb je vragen over de re-integratie van uw werknemer in Spoor 2? Bel ons gerust of download onze brochure.

Neem vrijblijvend contact op

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. Je wilt natuurlijk dat jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.