6 re-integratieverplichtingen voor de werkgever

Het doel van re-integratie 2e Spoor is dat jouw werknemer een nieuwe baan vindt bij een andere werkgever. In het traject dat daaraan voorafgaat gelden voor zowel werkgever als werknemer re-integratieverplichtingen. Ontdek om welke verplichtingen het gaat.

In dit blog leggen we uit wat dat precies inhoudt:

Re-integratie verplichting

Als onduidelijk is hoe lang de ziekte van een werknemer gaat duren begin je samen met jouw werknemer aan een re-integratietraject. Als werkgever ben je verplicht om er samen met de werknemer voor te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Het kan voorkomen dat dat niet lukt binnen jouw bedrijf omdat je medewerker de eigen functie niet meer kan uitoefenen en je geen alternatieve mogelijkheid hebt. DeWet verbetering poortwachter stelt dat jij dan samen met jouw werknemer op zoek moet naar een passende functie bij een andere werkgever (re-integratie 2e Spoor). Het UWV beoordeelt op basis van het re-integratieverslag of jij er als werkgever alles aan hebt gedaan om jouw zieke werknemer weer aan het werk te krijgen.

Werkgever heeft er alles aan gedaan om zieke werknemer weer aan het werk te krijgen.

Re-integratieverplichtingen werkgever

In de Wet verbetering poortwachter staan de werkgeversverplichtingen bij de re-integratie van een zieke werknemer. We zetten ze in het kort voor je op een rijtje.

  • Je bent als werkgever (eind)verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Daarbij moet jij je laten ondersteunen door een bedrijfsarts of arbodienst.
  • Je moet jouw werknemer de kans geven om terug te keren in de eigen functie. Pas als blijkt dat dit door de beperkingen van de werknemer niet meer kan, moet jij actief op zoek naar passend werk binnen jouw eigen bedrijf dat zoveel mogelijk bij je werknemer aansluit.
  • Er wordt van je verwacht dat je op eigen initiatief passend werk biedt aan jouw werknemer.
  • Naarmate je bedrijf groter is wordt er meer van jou verwacht in organisatorische aanpassingen om jouw werknemer in staat te stellen de eigen functie uit te oefenen.
  • De kosten van re-integratie zijn voor rekening van de werkgever.
  • Je bent verplicht om jouw werknemer te stimuleren als die niet of onvoldoende meewerkt aan re-integratie. Dat kan variëren van aanspreken op gedrag, schriftelijk vastleggen van dat gedrag tot het opschorten of inhouden van het loon.

> Re-integratie na een burn-out

Re-integratieverplichtingen werknemer

Ook voor de werknemer zijn verplichtingen vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. De belangrijkste daarvan is de plicht om actief bij te dragen aan zijn of haar re-integratie. Onvoldoende meewerken kan zelfs reden zijn voor ontslag op staande voet.

En verder geldt:

  • Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor het minimaal iedere zes weken bespreken van de voortgang van de re-integratie.
  • Zowel werkgever als werknemer is verplicht om hun visie te geven op het re-integratietraject bij het opstellen van het plan van aanpak, bijstellingen en de eerstejaarsevaluatie. Denk hierbij aan het bespreken van passende werkzaamheden, adviezen van de bedrijfsarts en het aanvragen van een second opinion.
  • Na een halfjaar zal de werknemer ook een baan onder het oude opleidingsniveau of een baan die minder goed aansluit op de werkervaring moeten accepteren.

> Hoe lang is een werkgever verantwoordelijk voor het re-integratietraject van de werknemer?

Wil je meer weten over de verschillen tussen verschillen tussen een bedrijfsarts, arbodienst en een verzekeringsagent? Lees danBedrijfsarts, arbodienst en verzekeringsagent. Wat zijn de verschillen?

Heb je intussen vragen, download dan onze brochure of neem vrijblijvend contact met ons op!


Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. Je wilt natuurlijk dat jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.