De belangrijkste onderdelen van een verzuimprotocol

De regels voor interactie tussen de zieke werknemer en u als werkgever moet u vermelden in het verzuimprotocol. Deze regels moeten aansluiten bij de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast mag je ook specifieke bedrijfsregels in het verzuimprotocol opnemen die passen bij jouw bedrijfscultuur. Maar hoe stel je nu zo’n protocol op en wat moet je er precies in zetten?

In dit blog lees je daar meer over:

Verzuimprotocol

Als jouw werknemer ziek wordt moeten er veel zaken geregeld worden. In een verzuimprotocol staat in feite de procedure bij ziekte van jouw werknemer. Op die manier weten zowel jij als jouw werknemer wat er verwacht wordt en kunnen er geen misverstanden ontstaan. Je kunt zelf een verzuimprotocol opstellen, maar realiseer je dat dat moet voldoen aan de regels van de Wet verbetering poortwachter. Het is eenvoudiger om online eenverzuimprotocol voorbeeld te downloaden en dit aan te passen op uw bedrijf. In dit blog de belangrijkste onderdelen van het verzuimprotocol alvast op een rijtje.

Verzuimprotocol

Ziekmelding

Als werkgever moet jij ziekmeldingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter binnen een week melden bij de bedrijfs- of arbo-arts. Je legt in het verzuimprotocol vast hoe, bij wie en hoe laat jouw werknemer zich ziek moet melden. En wat de werknemer moet doen als hij zijn contactpersoon niet kan bereiken. Vermeld ook of je van jouw werknemer verwacht dat hij contact opneemt met een collega om werk over te dragen of afspraken te verzetten.

> Bedrijfsarts, arbodienst en verzekeringsagent. Wat zijn de verschillen?

Contact tijdens ziekte

Is een werknemer langer ziek dan is er regelmatig contact tussen hem en jou of zijn leidinggevende. In het verzuimprotocol kun jij vermelden hoe en op welke momenten de werknemer daarvoor bereikbaar moet zijn. Je kunt ook vastleggen hoe vaak en op welke manier jij en jouw werknemer contact hebben. De Wet verbetering poortwachter schrijft minimaal een keer per zes weken voor.

Bedrijfsarts

In het verzuimprotocol kun jij jouw bedrijfsarts voorstellen, uitleggen wat hij doet en hoe zijn spreekuur werkt. Jouw werknemers hebben het recht om (preventief) advies te vragen aan de bedrijfsarts. Leg ook vast hoe dit werkt.

Stappen Wet verbetering poortwachter

Re-integratie van een zieke werknemer is de verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer, daarom hebben jullie beiden verplichtingen. Als jouw werknemer langer dan zes weken ziek is, moeten er volgens de Wet verbetering poortwachter verschillende stappen gezet worden. Vermeld deze stappen in het verzuimprotocol. Vertel ook hoe het gaat als jouw werknemer volgens de bedrijfsarts weer kan werken, maar dat toch niet lukt.

> 6 re-integratieverplichtingen voor de werkgever

Vakantie

Vermeld tot slot in het verzuimprotocol wat een zieke werknemer moet doen als hij op vakantie wil. Wie moet daarvoor toestemming geven en is een advies van de bedrijfsarts verplicht?

Samenvattend maak jij als werkgever dus een verzuimprotocol dat past bij jouw bedrijf. Dit protocol moet voldoen aan de regels van de Wet verbetering poortwachter. Ga daarom goed voorbereid aan de slag en maak het zo praktisch en begrijpelijk mogelijk.

En heb je vragen? Neem danvrijblijvend contact met ons op of download onze brochure.

Download brochure 2e Spoor

 

 

Terug naar blog overzicht

Download onze checklist Is een medewerker ziek en is er sprake van re-integratie met behulp van 1e spoor of misschien wel 2e spoor? Download dan onze gratis checklist inclusief stappenplan.