Begeleidingsgarantie outplacement = succesvol resultaat

Moet je als werkgever gedwongen afscheid nemen van een werknemer? Dan adviseren wij altijd om jouw werknemer in de ontslagprocedure een outplacementtraject aan te bieden. Daarmee krijgt jouw werknemer een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt en verlaat het bedrijf op een zo goed mogelijke manier.

Daarmee toon jij je een goed werkgever. In goede harmonie uit elkaar gaan straalt namelijk ook af op je andere medewerkers en de werknemer die vertrekt zal zich positiever over jouw bedrijf uitlaten. Dat bekent een win-win situatie voor beide partijen.

In de meeste situaties kiest een werkgever ervoor om outplacement aan te bieden. In een eerder blog van ons vind je meer informatie overoutplacement. Met outplacement krijg je van ons een begeleidingsgarantie. Dat betekent dat wij jouw voormalige werknemer begeleiden totdat hij of zij daadwerkelijk aan de slag is en een nieuwe stap kan zetten. Deze zekerheid in succesvol resultaat is ook voor jou als werkgever van belang. Je kunt je werknemer vertellen dat jij hem niet alleen laat want je verwijst hem naar een bureau dat zichzelf heeft bewezen in een oplossing. Daarmee maak je het verschil. Eenoutplacementtraject is intensief. Het kost tijd en energie. Wij vragen onze deelnemers om daar tenminste één dag per week voor vrij te maken.

In dit blogartikel vertellen wij meer over de stappen van een outplacementtraject:

Van werknemer naar outplacementkandidaat

De meeste mensen moeten na hunontslagproces eerst bijkomen van de schrik voordat ze weer naar de toekomst (kunnen) kijken. In de eerste fase van het outplacementtraject staat daarom de acceptatie van het ontslag centraal. Onder onze begeleiding bezinnen deelnemers zich eerst op hun situatie. Dan bespreken we ook hun zorgen. Hebben zij een gezin? Een hypotheek? Afhankelijk van hun arbeidsverleden hebben mensen langer of korter recht op WW (maximaal 2 jaar). Met jongere mensen met een kort arbeidsverleden kunnen we toewerken naar een tussenoplossing met een tijdelijke baan. Zo maken we gebruik van de opschortende werking van een WW uitkering en krijgen ze voldoende tijd om hun outplacementtraject goed af te ronden. Een tijdelijke baan kan een logische passende stap zijn op weg naar hun einddoel.

Stap naar het einddoel

 

Van bezinning naar een persoonlijk zoekprofiel

Op weg naar deze tweede fase hebben kandidaten van binnen vaak wel het gevoel dat ze iets anders moeten of willen. Alleen weten ze nog niet hoe. Na de acceptatie gaan we daarmee aan de slag. Toewijding in werk is belangrijk. Wat vinden mensen interessant en hoe kunnen we dat breder trekken? Waar zouden zij naartoe willen en hoe gaan we dat aanpakken? ‘Wij helpen jou aan een andere baan’ zeggen we en vragen mensen of zij zelf ooit nagedacht hebben over iets anders. Vonden zij hun werk eigenlijk leuk? Zo ja, waarom? En zo nee, wat dan niet? Zelfanalyse betekent een antwoord zoeken op drie vragen; wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Op die manier achterhalen wij beweegredenen, interesses en motivatie van onze kandidaten. Uiteindelijk bereiken we dat deelnemers weten wat ze willen en waarom dat bij hen past. Bovendien kunnen ze dat uitleggen aan anderen. In onze trajecten werken wij aan een persoonlijk zoekprofiel dat uiteenvalt in drie delen:

  1. Doelen Welke doelen wil ik nastreven?
  2. Acties Wat raakt mij en wat vind ik prettig om te doen?
  3. Omgeving Wat is een omgeving waarin ik kan bloeien?

De kracht van het netwerk

Vervolgens vragen we ons af wie onze deelnemer zou kunnen helpen en hoe we diegene zover krijgen om dat ook daadwerkelijk te doen. In de volgende stap gaan onze deelnemers de arbeidsmarkt op met een vraag. Wij hebben een groot netwerk met contacten die mensen met plezier ontvangen om daar antwoord op te geven. Bijvoorbeeld op de vraag ‘Ik heb drie mogelijke banen, kun je me adviseren wat het beste bij mij past?’ Mensen kunnen hun vraag of wens daarnaast uitzetten binnen hun eigen privé netwerk, dat werkt vaak heel goed. Als mensen de oprechte wens van onze deelnemer voelen gaat hun helpreflex aan en worden ze ambassadeur. Daarom leidt een oprechte wens eigenlijk altijd tot een langdurige plaatsing in een nieuwe baan. Voor iedereen een win-win situatie. Na afronding van het outplacementtraject hebben kandidaten regelmatig contact met huncoach om te vertellen hoe het gaat en kunnen zij daar terecht met vragen over bijvoorbeeld hun contract. Met onze begeleidingsgarantie hebben zij een nieuwe stap gezet en kunnen verder met hun carrière.

Ja, ik wil graag persoonlijk contact

Terug naar blog overzicht

Download het Outplacement e-book Wil jij jouw medewerker op weg helpen naar hun nieuwe baan? Lees meer over outplacement in ons e-book. Download hem gratis!