Wat is het verschil tussen outplacement en re-integratie via het 2e Spoor?

Of het nu om outplacement of om re-integratie 2e Spoor gaat, in beide situaties is het doel gelijk. Dat is namelijk dat jouw werknemer een nieuwe baan zal vinden bij een andere werkgever. Toch is er een belangrijk en essentieel verschil. De aanleiding voor re-integratie 2e Spoor is een langdurig zieke werknemer. Bij een outplacementtraject is er geen sprake van ziekte.

In dit blog leest u meer over:

Outplacement

Outplacement is een speciaal begeleidingstraject voor werknemers waarbij het doel is om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden bij een andere werkgever. De aanleiding om voor jouw werknemer een outplacementtraject te starten kan een reorganisatie zijn. Een andere reden voor outplacement die regelmatig voorkomt is een onoplosbaar arbeidsconflict. In die situatie is het voor jouw werknemer (en vaak ook voor jou als werkgever) beter als jouw werknemer op zoek gaat naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. En verder kan een outplacementtraject ingezet worden als jouw werknemer zijn functie niet kan behouden omdat hij onvoldoende functioneert of wanneer jouw werknemer te weinig uitdaging vindt. Outplacement is niet verplicht, maar wordt door zowel werkgever als werknemer gezien als een uiting van goed werkgeverschap.

> Het belang van outplacement bij reorganisatie

Outplacementtraject

Re-integratie 2e Spoor

Voorafgaand aan re-integratie 2e Spoor is binnen het 1e Spoor onderzocht of jouw werknemer terug zou kunnen keren bij jouw bedrijf. Als die mogelijkheid er niet is volgt 2e Spoor traject. Dat is een begeleidingstraject voor werknemers die vanwege ziekte niet meer terug kunnen keren in hun eigen functie of ander werk binnen jouw bedrijf. Als werkgever bent je dan verplicht om jouw langdurig zieke werknemer te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan bij een andere werkgever. Regelmatig maken werkgevers hierbij gebruik van een re-integratiebureau. Re-integratie 2e Spoor wordt meestal gestart na een jaar ziekte, maar soms ook eerder.

Rouwproces

Zowel een outplacementtraject als re-integratie 2e Spoor begint voor een werknemer met de verwerking van het verlies van zijn baan. Deze belangrijke verandering in zijn of haar leven brengt een rouwproces op gang. De uiteindelijke acceptatie van het baanverlies vraagt in beide situaties om goede begeleiding. Bij re-integratie 2e Spoor is de reden van het baanverlies anders en heeft jouw werknemer daarnaast te maken met beperkingen. Daardoor is het ook een ander rouwproces.

CareerAdvisor

Heb je vragen, dan helpen wij graag. Neem vrijblijvend contact met ons op of download onze brochure.

Ook interessant voor jou:

Terug naar blog overzicht

Download het Outplacement e-book Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. Je wilt natuurlijk dat jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.