6 voordelen voor werkgevers om een 55 plusser in dienst te nemen

In ons blog van vorige week vertelden wij je over de financiële voordelen bij het aannemen van onder meer oudere werknemers. Maar er is meer dan financieel voordeel alleen. Belangrijker nog is de grote waarde die oudere medewerkers toevoegen aan jouw bedrijf. Wat brengt het jou als jij bij een vacature bewust kiest voor een medewerker van vijfenvijftig jaar of ouder?

Oudere werknemers zijn duurder, trager, ouderwets, vergeetachtig, ongemotiveerd en tellen de dagen af tot hun pensioen. Tot zover de hardnekkige vooroordelen die in de praktijk niet blijken te kloppen. We vertellen je graag hoe het echt zit.

In dit blog komen de volgende onderwerpen aan bod:

6 Voordelen van een oudere werknemer

Kort maar krachtig vatten wij de meerwaarde van oudere medewerkers voor jou samen.

 • Minder vaak ziek
  Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat de psychische gezondheid van oudere werknemers vaak beter is dan die van jongere werknemers. Bovendien nemen oudere werknemers meestal minder onnodige risico’s, zowel in hun werk als privé.

Psychische gezondheid van oudere werknemers is vaak beter.

 • Zeer gemotiveerd
  Oudere werknemers halen voldoening uit hun werk, het geeft inhoud aan hun leven. Ze zitten niet graag thuis en zijn zeer gemotiveerd.
 • Zeer loyaal
  Voor ouderen aan het einde van hun loopbaan is carrièreplanning niet echt belangrijk meer. Daarom zijn ze loyaal en wisselen niet snel van baan.
 • Betrouwbaar
  De kinderen uit huis, niet tot laat uitgaan in de weekenden en niet continu bezig met hun telefoon. Ouderen kunnen hun volle aandacht richten op hun werk. Met hun levenservaring hebben zij daarnaast een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Verder leiden ze een minder inspannend leven dan jongeren waardoor vroeg opstaan een stuk makkelijker is.
 • Sociaal vaardig
  Ouderen zijn vaak sociaal vaardiger dankzij hun ervaring in het omgaan met collega’s en klanten. Ze zijn toleranter, diplomatieker en hoeven zichzelf niet meer te bewijzen.
 • Schat aan kennis en ervaring
  Oudere werknemers zijn vaak wat duurder vanwege hun kennis en ervaring. Daar weegt tegenop dat zij meer vaardigheden hebben, hun afspraken nakomen en goed communiceren als er iets aan de hand is. Bedenk dat onervarenheid veel geld kan kosten terwijl ervaring juist geld bespaart of zelfs oplevert.

Veelzijdig en divers team

De combinatie van de kwaliteiten van jongeren en ouderen maakt jouw team veelzijdiger en het vormt een betere afspiegeling van de samenleving. Met het aannemen van ouderen lever jij een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat geeft jouw bedrijf een beter imago.

Oudere werknemer in dienst nemen

Als jij besluit om een oudere werknemer in dienst te nemen, gelden er verschillende subsidies en regelingen die jou financieel voordeel opleveren. Bijvoorbeeld een loonkostenvoordeel, een proefplaatsing en een compensatieregeling van het UWV. Wil jij daar meer over weten lees dan ons blog overre-integratiesubsidies en regelingen voor werkgevers.

Dit was ons laatste blog over alle aspecten van re-integratie. Op onze website kan jij al onze blogs uit deze serie teruglezen. Natuurlijk kan jij ook altijd vrijblijvend contact opnemen voor aanvullende informatie of beantwoording van jouw vragen. Wij helpen jou met plezier!

Neem vrijblijvend contact op

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. Jij wilt natuurlijk dat jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.