Individuele of groeps-outplacement? De voor-, nadelen en verschillen

Een ongeval heeft grote gevolgen. Het is nogal wat voor een werknemer als die buiten zijn of haar schuld volkomen onverwacht (ernstig) gewond raakt en daardoor uitvalt. Na de eerste schrik en emotie betekent het ook iets voor uw bedrijf. U zult vervanging moeten regelen, bent verplicht om het loon door te betalen en moet u aan de regels van de Wet verbetering poortwachter houden.

Bovendien krijgt u te maken met re-integratiekosten. Toch is er ook goed nieuws. U kunt de schade die u lijdt door de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer namelijk verhalen op degene die het ongeval heeft veroorzaakt.

Zodra een derde partij aansprakelijk wordt gesteld voor het veroorzaken van bijvoorbeeld een (verkeers)ongeval kunt u als werkgever de kosten verhalen op die aansprakelijke partij. Dit verhalen van de schade op een derde heet regres. In dit blog leest u meer over:

Welke schade kunt u verhalen Wat kunt u het beste doen?

Welke schade kunt u verhalen

U kunt als werkgever het nettoloon van uw werknemer en de re-integratiekosten verhalen tijdens de periode van ziekmelding. Denk bijvoorbeeld aan de bezoeken aan de bedrijfsarts. Andere kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn onder andere eventuele aanpassing van de werkplek, bijscholing, maar ook de kosten voor een outplacementbureau als uw werknemer niet terug kan keren bij uw bedrijf.

Wat kunt u het beste doen

Allereerst bent u natuurlijk verantwoordelijk voor de juiste begeleiding en re-integratie van uw werknemer. Om de hiervoor genoemde schade te kunnen verhalen moet u een aantal stappen zetten. Zorg ervoor dat uw werknemer een afspraak krijgt voor een controle door de bedrijfsarts. Die kan namelijk beoordelen of uw werknemer arbeidsongeschikt is én een schriftelijke verklaring afgeven dat die arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door het ongeval. Daarna schrijft u een brief aan de verzekeraar van degene die aansprakelijk is voor het ongeval. In die brief eist u erkenning van de aansprakelijkheid voor de schade en u stuurt de verklaring van de bedrijfsarts mee. Zodra u de erkenning ontvangt kunt u de claim indienen. Meestal is het verstandig om daarmee te wachten totdat uw werknemer helemaal hersteld is. Op dat moment is helder hoe hoog uw schade precies is en kunt u de claim in één keer indienen.

Tot slot

De gevolgen van een ongeval kunnen groot zijn voor uw werknemer en zijn of haar sociale omgeving. Heb daar oog voor. Toon begrip en blijf in nauw contact met uw werknemer. Dat is de beste basis voor een snelle terugkeer.

Download de gratis brochure

Terug naar blog overzicht
Download de gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. U wilt natuurlijk dat uw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.