Voordelen van werken met mensen met een arbeidsbeperking of Wajong

Kandidaten op de arbeidsmarkt zijn onderling net zo verschillend als bedrijven en organisaties. Onder werkgevers verschilt het soort werk, de cultuur, het type werknemers, maar ook de eisen die gesteld worden aan nieuwe werknemers. Ieder mens heeft zijn beperkingen want er bestaat simpelweg niemand die alles kan. In die zin heeft iedere kandidaat op de arbeidsmarkt dus een arbeidsbeperking.

Waar het om draait is wat iemand wél kan en of dat voldoet aan uw (noodzakelijke) functie-eisen.De Participatiewet biedt jou verschillende financiële mogelijkheden om dat wat eventueel bij een kandidaat ontbreekt te overbruggen of te compenseren.

In onze praktijk komen wij regelmatig hardnekkige vooroordelen tegen over kandidaten met een (arbeids)beperking. Dat is jammer want wij weten uit ervaring dat deze kandidaten met uw juiste inzet en begeleiding uitgroeien tot zeer betrokken werknemers. Vanuit die gedachte informeren wij je graag over de financiële voordelen in de Participatiewet om deze nieuwe werknemers aan te nemen.

In dit blogartikel lees jij meer over:

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming in de loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking. Neem jij een werknemer in dienst uit een doelgroep die moeite heeft om aan werk te komen zoals mensen vanaf 56 jaar met een uitkering, mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een werknemer met een arbeidsbeperking dan kun jij hier gebruik van maken. Dit geldt ook als jij een arbeidsongeschikte werknemer herplaatst in een nieuwe of aangepaste functie.

Lees ook:6 voordelen voor werkgevers om een 55 plusser in dienst te nemen

Arbeidsongeschikte werknemer

Loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel Wajong

Heeft jouw nieuwe werknemer een arbeidsbeperking dan kan het zijn dat hij of zij minder productief is dan iemand zonder beperking. Voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit en het minimumloon kan jij bij de gemeente een loonkostensubsidie aanvragen van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Gaat hem om een arbeidsbeperkte werknemer met een Wajong-uitkering en minder loonwaarde, dan kan je loondispensatie aanvragen bij het UWV. Wordt dat toegekend dan mag jij een lager salaris betalen. De werknemer krijgt dit gecompenseerd.

No-risk polis

Een no-risk polis betekent dat jij bij ziekte geen loondoorbetalingsverplichting heeft voor jouw werknemer met een arbeidsbeperking. Deze beperking van jouw financiële risico geldt voor de meeste werknemers waarvoor jij een loonkostenvoordeel ontvangt. Jij krijgt voor hen dan een Ziektewetuitkering bij ziekte en hoeft daarnaast geen hogere Ziektewetpremie te betalen als jouw werknemer eventueel in de WIA terechtkomt.

Werkpleksubsidie

Als jij aanpassingen op de werkplek moet doen voor een arbeidsbeperkte medewerker kan jij voor bepaalde kosten een vergoeding aanvragen bij het UWV. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor een aangepaste bureaustoel of aanpassingen in een lift.

Lees ook:Re-integratie subsidies en regelingen voor werkgevers

Tot slot

Wees jezelf bewust van eventuele aannames over iemands beperking en check in een gesprek of ze kloppen. Jij kunt iemand ook de kans geven om een dag mee te lopen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op! Wij staan je graag te woord. 

Neem vrijblijvend contact op

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. Jij wilt natuurlijk dat jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.