Re-integratie subsidies en regelingen voor werkgevers

Neem of houd jij een arbeidsbeperkte werknemer in dienst? Of neem jij een nieuwe werknemer aan van oudere leeftijd? Dan kun jij via het UWV, de gemeente of de Belastingdienst aanspraak maken op enkele financiële voordelen. Dat varieert van een subsidie werkgever tot diverse kortingsregelingen en vergoedingen.

We zetten ze deze week overzichtelijk voor jou op een rijtje.

Proefplaatsing

Twijfel je over de geschiktheid van jouw nieuwe werknemer met een arbeidsongeschiktheids- of een WW-uitkering van het UWV? Onder voorwaarde dat jij van plan bent om een contract van minimaal zes maanden aan te bieden kan jouw werknemer, na toestemming van het UWV, twee maanden werken met behoud van uitkering. Valt jouw werknemer onder de Participatiewet dan stem jij de proefplaatsing af met de gemeente. In die periode kan jij de geschiktheid van jouw werknemer beoordelen en betaal jij dus geen loon. Na een geslaagde proefplaatsing mag je geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Re-integratie subsidies

Jobcoaching

Jobcoaching betekent begeleiding van een werknemer met een langdurige ziekte of beperking. Het voordeel voor jou is professionele begeleiding, duurzame inzetbaarheid en minder ziekteverzuim van deze werknemer. Bijvoorbeeld als hij of zij bepaalde werknemersvaardigheden nog niet heeft, het aanleren van taken moeilijk vindt of regelmatig dreigt uit te vallen.

No-risk polis

Als jij een medewerker met een ziekte of beperking in dienst neemt geldt de no-risk polis. In de praktijk betekent dit dat jij voor deze medewerker een Ziektewetuitkering ontvangt als hij uitvalt. Je hoeft ook geen hogere Ziektewetpremie of extra premie te betalen als de medewerker in de WGA terechtkomt.

Loonkostenvoordeel en loonkostensubsidie

Heb of houd jij een oudere of arbeidsbeperkte werknemer in dienst dan kan jij een loonkostenvoordeel aanvragen. Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers. Kan jouw werknemer door ziekte of handicap minder verdienen dan het minimumloon, dan vraag jij de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. Deze subsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.

Lage inkomensvoordeel

Voor een werknemer die het wettelijk minimumloon of net iets meer verdient krijg jij het ‘lage inkomensvoordeel’. Dit wordt automatisch berekend op grond van de betaalde uren en het sociale verzekeringsloon in jouw loonaangifte.

Vergoeding voorzieningen

Als jij de werkplek moet aanpassen voor een nieuwe werknemer met een arbeidsbeperking, kan jij bij het UWV een vergoeding aanvragen voor de noodzakelijke aanpassingen.

Jong gehandicaptenkorting

Deze korting is een belastingvoordeel voor jong gehandicapte medewerkers met een Wajong-uitkering. Als jouw werknemer daarom vraagt mag jij deze korting verrekenen met zijn of haar loon.

Loondispensatie Wajong

Heb jij een nieuwe of bestaande medewerker met eenWajong-uitkering die vanwege ziekte of handicap minder aankan? Dan kan je loondispensatie aanvragen bij het UWV. Blijkt na beoordeling dat jij daar recht op hebt dan mag jij deze werknemer minimaal zes maanden tot maximaal vijf jaar minder dan het wettelijk minimumloon betalen.

Dit overzicht is slechts een korte samenvatting, daarom kunnen wij ons voorstellen dat jij vragen hebt. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan jou met plezier te woord.

Neem ook eens een kijkje naar:

Terug naar blog overzicht

 

Download onze gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. Jij wilt natuurlijk dat jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.