Re-integratie subsidies en regelingen voor werkgevers

Neemt of houdt u een arbeidsbeperkte werknemer in dienst? Of neemt u een nieuwe werknemer aan van oudere leeftijd? Dan kunt u via het UWV, de gemeente of de Belastingdienst aanspraak maken op enkele financiële voordelen. Dat varieert van een subsidie werkgever tot diverse kortingsregelingen en vergoedingen.

We zetten ze deze week overzichtelijk voor u op een rijtje.

Proefplaatsing

Twijfelt u over de geschiktheid van uw nieuwe werknemer met een arbeidsongeschiktheids- of een WW-uitkering van het UWV? Onder voorwaarde dat u van plan bent om een contract van minimaal zes maanden aan te bieden kan uw werknemer, na toestemming van het UWV, twee maanden werken met behoud van uitkering. Valt uw werknemer onder de Participatiewet dan stemt u de proefplaatsing af met de gemeente. In die periode kunt u de geschiktheid van uw werknemer beoordelen en betaalt u dus geen loon. Na een geslaagde proefplaatsing mag u geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Re-integratie subsidies en regelingen voor werkgevers

Jobcoaching

Jobcoaching betekent begeleiding van een werknemer met een langdurige ziekte of beperking. Het voordeel voor u is professionele begeleiding, duurzame inzetbaarheid en minder ziekteverzuim van deze werknemer. Bijvoorbeeld als hij of zij bepaalde werknemersvaardigheden nog niet heeft, het aanleren van taken moeilijk vindt of regelmatig dreigt uit te vallen.

No-risk polis

Als u een medewerker met een ziekte of beperking in dienst neemt geldt de no-risk polis. In de praktijk betekent dit dat u voor deze medewerker een Ziektewetuitkering ontvangt als hij uitvalt. U hoeft ook geen hogere Ziektewetpremie of extra premie te betalen als de medewerker in de WGA terechtkomt.

Loonkostenvoordeel en loonkostensubsidie

Heeft of houdt u een oudere of arbeidsbeperkte werknemer in dienst dan kunt u een loonkostenvoordeel aanvragen. Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers. Kan uw werknemer door ziekte of handicap minder verdienen dan het minimumloon, dan vraagt u de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. Deze subsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.

Lage inkomensvoordeel

Voor een werknemer die het wettelijk minimumloon of net iets meer verdient krijgt u het ‘lage inkomensvoordeel’. Dit wordt automatisch berekend op grond van de betaalde uren en het sociale verzekeringsloon in uw loonaangifte.

Vergoeding voorzieningen

Als u de werkplek moet aanpassen voor een nieuwe werknemer met een arbeidsbeperking, kunt u bij het UWV een vergoeding aanvragen voor de noodzakelijke aanpassingen.

Jong gehandicaptenkorting

Deze korting is een belastingvoordeel voor jong gehandicapte medewerkers met een Wajong-uitkering. Als uw werknemer daarom vraagt mag u deze korting verrekenen met zijn of haar loon.

Loondispensatie Wajong

Heeft u een nieuwe of bestaande medewerker met een Wajong-uitkering die vanwege ziekte of handicap minder aankan? Dan kunt u loondispensatie aanvragen bij het UWV. Blijkt na beoordeling dat u daar recht op heeft dan mag u deze werknemer minimaal zes maanden tot maximaal vijf jaar minder dan het wettelijk minimumloon betalen.

Dit overzicht is slechts een korte samenvatting, daarom kunnen wij ons voorstellen dat u vragen heeft. Neemvrijblijvend contact met ons op. Wij staan u met plezier te woord.

 

Terug naar blog overzicht

 

Download onze gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. U wilt natuurlijk dat uw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.