Wat is collectief ontslag?

Als jij om bedrijfseconomische redenen binnen drie maanden helaas meer dan twintig werknemers moet ontslaan, kan sprake zijn van collectief ontslag. Als werkgever moet je in dat geval aan verschillende voorwaarden voldoen en je houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag. In dit blog vertellen we je wat deze regels inhouden en wat collectief ontslag precies is.

In dit blog behandelen we de volgende onderwerpen:

 

Wat betekent collectief ontslag?

Collectief ontslag betekent simpelweg het ontslaan van meerdere werknemers tegelijkertijd. Bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie. Het wordt ook wel eens een massa ontslag genoemd. Voordat sprake is van collectief ontslag moet het ontslag aan drie verschillende voorwaarden voldoen:

 • Het dienstverband van twintig of meer werknemers wordt beëindigd binnen een periode van drie maanden.
 • De ontslagen vinden plaats vanwege bedrijfseconomische redenen.
 • Alle werknemers die ontslagen worden, zijn werkzaam binnen één district van het UWV WERKbedrijf.

 

De regels voor collectief ontslag

Wanneer inderdaad sprake is van collectief ontslag, is het verplicht om je aan de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) te houden. Deze collectief ontslag regels zijn als volgt: 

 • Je bent verplicht om aan het UWV en de vakbonden te melden dat er een collectief ontslag aankomt.
 • Als werkgever moet je overleggen met de vakbond over de plannen en voorgenomen ontslagen. Reageert de vakbond niet op tijd op de uitnodiging om dit te bespreken? Dan zal deze verplichting vervallen.
 • Als laatste raadpleeg je meestal ook de ondernemingsraad (OR). Het is namelijk de rol van de OR bij reorganisatie om hierover te adviseren. 

Verder moet je aan de vakbonden uitleggen waarom de ontslagen noodzakelijk zijn. Wanneer de vakbonden verklaren dat deze inderdaad noodzakelijk zijn, is dit voldoende. Het UWV hoeft hierdoor geen onderzoek meer te doen of er bedrijfseconomische redenen voor de ontslagen zijn. Wel wordt nog beoordeeld of herplaatsing mogelijk is en wat de ontslagvolgorde is. 

 

Ontslagvolgorde bij collectief ontslag

Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, zoals een reorganisatie, ben je als werkgever verplicht om de juiste volgorde van ontslag aan te houden. Deze regel geld ook bij collectief ontslag. Zo moet je middels het afspiegelingsbeginsel bepalen welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Het doel hiervan is om de leeftijdsopbouw van het personeel na de ontslagen zoveel mogelijk gelijk te houden. 

 

Waar hebben werknemers recht op bij collectief ontslag?

Bij massa ontslag hebben jouw werknemers recht op zowel een transitievergoeding als een WW-uitkering. Hierbij is de hoogte van de transitievergoeding afhankelijk van het aantal dienstjaren, de leeftijd en het loon van de werknemer. De precieze hoogte kan je gemakkelijk berekenen met onze rekentool.

 

Sociaal plan bij collectief ontslag

Om de gevolgen van de ontslagen voor jouw werknemers te verzachten, kan je maatregelen opnemen in een sociaal plan. Deze stel je in samenspraak met de vakbonden en ondernemingsraad op. Zaken die onder andere terug kunnen komen in een sociaal plan zijn:

 • De volgorde van ontslag.
 • Op welke manier werknemers worden begeleid naar nieuw werk, bijvoorbeeld via een outplacementtraject.
 • Hoe lang een werknemer op kosten van de werkgever erover mag doen om te zoeken naar nieuw werk.
 • De regels die gelden rondom de opleidingen van werknemers.
 • Hoe hoog de transitievergoeding is.

Een sociaal plan is geen verplichte regel bij collectief ontslag, maar wordt doorgaans wel opgesteld. Het is namelijk makkelijker voor jou om een regeling te maken die voor iedereen geldt. 

 

Begeleiding naar nieuw werk bij collectief ontslag

Met een sociaal plan laat je goed werkgeverschap zien en verzacht je de gevolgen van een massa ontslag voor jouw werknemers. Een onderdeel dat op te nemen is in het sociaal plan is de manier waarop werknemers begeleid worden naar nieuw werk. Deze begeleiding kan aangeboden worden in de vorm van een outplacementtraject. Het doel hiervan is werknemers zo snel mogelijk te helpen aan een nieuwe baan bij een andere werkgever. 

Wanneer je een outplacementtraject aan wil bieden aan jouw werknemers, kan dit met behulp van een outplacementbureau zoals CareerAdvisor. Hierbij is het mogelijk om groepsoutplacement aan te bieden wanneer er een massa ontslag heeft plaatsgevonden. Dit biedt werknemers de mogelijkheid om het ontslag samen te verwerken, elkaar te ondersteunen en te motiveren bij het vinden van een nieuwe baan. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of download onze gratis outplacement brochure voor werkgevers.

Download brochure Outplacement

Download de gratis brochure Met een sociaal plan verzacht je de gevolgen van collectief ontslag voor jouw werknemers. Vanuit goed werkgeverschap kan je hierin laten opnemen dat jouw werknemers begeleiding krijgen naar nieuw werk in de vorm van een outplacementtraject. Je leest er meer over in onze gratis brochure.