Een sociaal plan bij reorganisatie

Wanneer jouw bedrijf helaas moet reorganiseren is dit voor niemand leuk. Het brengt vooral voor jouw werknemers veel onzekerheden met zich mee. Dit is waarom je bij een reorganisatie een sociaal plan opstelt. In dit sociaal plan leg je gezamenlijke regelingen en afspraken vast om de gevolgen van een reorganisatie te verzachten. In dit blog gaan we dieper in op wat een sociaal plan is, welke afspraken erin staan en of je verplicht een sociaal plan bij reorganisatie op moet stellen.

In dit blog:

 

Wat is een sociaal plan bij reorganisatie?

Om de gevolgen van een reorganisatie voor jouw werknemers te verzachten kun je een sociaal plan opstellen. Een sociaal plan bij reorganisatie bevat de maatregelen die je neemt om de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie op te vangen. Daarnaast bevat het plan de rechten van werknemers bij de reorganisatie. Hierbij maakt het niet uit of een werknemer blijft of ontslagen wordt. Ook maakt het niet uit hoeveel werknemers ontslagen worden. Zowel bij collectief ontslag als bij ontslag van enkele werknemers kan er bij reorganisatie een sociaal plan worden opgesteld.

Een sociaal plan bij reorganisatie is een overeenkomst tussen jou en de groep die namens jouw personeel praat. Dit kunnen de vakbonden of de ondernemingsraad (OR) zijn. Zij onderhandelen namens jouw werknemers over de regelingen in het sociaal plan. De vakbonden zullen jou vragen om met een voorstel te komen. Bij het beoordelen van het sociaal plan wordt er vooral gekeken of ontslagen werknemers netjes worden begeleid naar een nieuwe baan.

 

Wie spreken bij reorganisatie een sociaal plan af?

In de meeste gevallen wordt bij een reorganisatie het sociaal plan afgesproken tussen jou en de vakbonden. Hierbij wordt het voorstel dat jij maakt goedgekeurd op een ledenvergadering of bij een referendum. Als leden niet akkoord gaan, wordt het sociaal plan niet goedgekeurd. Wordt er wel ingestemd met het sociaal plan bij reorganisatie? Dan geldt het plan voor al jouw werknemers, ook de niet-vakbondsleden.

Het kan ook voorkomen dat de OR samen met jou het sociaal plan afspreekt. Hiervoor moeten er wel afspraken zijn gemaakt met jouw werknemers in de individuele arbeidsovereenkomst. Daarnaast telt het sociaal plan bij reorganisatie alleen voor alle werknemers wanneer de OR het recht heeft om bindende afspraken te maken met jou. Heeft de OR dit niet? Dan is het sociaal plan alleen een overeenkomst tussen de OR en jou. Werknemers hebben in dat geval het recht om niet akkoord te gaan.

Een laatste optie is dat je als werkgever zelf maatregelen vaststelt in een sociaal plan. Zonder dat je deze bespreekt met de vakbond of OR. Wel moet elke werknemer in dit geval akkoord gaan met het plan, voordat deze in mag gaan. 

 

Wat staat er in een sociaal plan bij reorganisatie?

Een sociaal plan bij reorganisatie verschilt per situatie en per werkgever. Echter zijn er enkele afspraken die je vaak terugziet. We bespreken de meest voorkomende hieronder.

  • De looptijd van het sociaal plan.
  • Het verdwijnen van arbeidsplaatsen.
  • Veranderingen in werkzaamheden of arbeidsomstandigheden.
  • De maatregelen om ontslagen werknemers te helpen aan een nieuwe functie.
  • De financiële regelingen die worden getroffen. Denk hierbij aan de transitievergoeding bij reorganisatie, een aanvulling op de WW-uitkering en/of een budget voor outplacement.
  • De pensioenopbouw na ontslag.
  • Of er wel of geen vrijstelling is van werk.
  • Hoelang de reorganisatie moet duren.
  • In welke gevallen er afgeweken mag worden van het plan. 

 

Is een sociaal plan bij reorganisatie verplicht?

Als werkgever ben je niet verplicht om bij een reorganisatie een sociaal plan op te stellen. Echter staat er soms wel in het CAO dat jij verplicht bent om te overleggen met de vakbonden over een sociaal plan. In dat geval gaat het hier om een inspanningsverplichting en niet om bepaalde resultaten te behalen. Er wordt echter wel vaak gekozen om een sociaal plan bij reorganisatie op te stellen omdat deze voor iedereen geldt en duidelijker is dan meerdere losse ontslagzaken.

Aan de andere kant is jouw werknemer niet verplicht om met de inhoud van het sociaal plan bij reorganisatie in te stemmen. Het plan wordt pas bindend wanneer deze met instemming van de vakbonden of de ondernemingsraad overeen is gekomen. Als werkgever moet je dit vervolgens verplicht uitvoeren. 

 

Vergeet niet om outplacement op te nemen

Vanuit goed werkgeverschap kan je ervoor kiezen om bij een reorganisatie in het sociaal plan een bedrag voor outplacement op te nemen. Hiermee kunnen ontslagen werknemers een outplacementtraject volgen. Door een professioneel outplacementbureau worden ze geholpen bij de zoektocht naar een nieuwe en passende baan.

CareerAdvisor is een outplacementbureau dat zowel individueel outplacement als groepsoutplacement aanbiedt. Samen met onze coaches gaan jouw werknemers op zoek naar hun drijfveren, talenten en de mogelijkheden. Uiteindelijk resulteert dit in een passende baan voor jouw werknemer. Nieuwsgierig naar wat wij voor jouw werknemers kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op, of download onze gratis brochure voor werkgevers.

Download brochure Outplacement

Download de gratis brochure Vanuit goed werkgeverschap kan je ervoor kiezen om een bedrag voor outplacement op te nemen in het sociaal plan bij reorganisatie. Hiermee kunnen ontslagen werknemers een outplacementtraject volgen. Meer weten? Download onze gratis outplacement brochure voor werkgevers.