Voor deze werknemers is outplacement een optie

De wereld is constant in beweging. Bedrijven en organisaties passen zich aan, zij groeien en veranderen mee. Dat betekent ook dat functies in jouw bedrijf kunnen wijzigen en wisselingen in personeel soms noodzakelijk zijn. In die situatie is er geen andere mogelijkheid dan gedwongen afscheid te nemen van een werknemer. Met een outplacementtraject krijgt jouw werknemer een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt en verlaat het bedrijf op een zo goed mogelijke manier. Zo toon jij je een goed werkgever en voorkom je frictie bij zowel je werknemer als de achterblijvende medewerkers. Maar voor wie is outplacement nu passend, ongeacht functie en opleidingsniveau?

In dit blog lees je meer over voor wie outplacement geschikt is. Daarvoor staan we stil bij de volgende onderwerpen:

We kunnen er helder over zijn. Outplacement is voor iedere vertrekkende werknemer zinvol, ongeacht reden van vertrek, functie, carrière of opleidingsniveau. Soms blijkt echter dat niet iedere werknemer daarvan overtuigd is.

Overleg outplacement

Outplacement voor wie?

Jij biedt jouw werknemer die het bedrijf gaat verlaten eenoutplacementtraject aan om hem of haar op een constructieve manier te laten begeleiden naar nieuw werk. Afhankelijk van persoonlijke achtergrond, functie en opleiding kan de behoefte van medewerkers sterk verschillen. Daarom is outplacement altijd maatwerk. Soms zijn werknemers van mening dat zij gezien hun opleiding en achtergrond geen outplacement nodig hebben omdat zij in staat zijn zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken voor hun toekomst. Maar de praktijk wijst uit dat een outplacementtraject juist voor deze werknemers extra waardevol is. De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden kent namelijk meer verschillende functies, hogere eisen aan de sollicitant en een complexere match tussen sollicitant en organisatie.

Ontdek nog 5 redenen om voor outplacement te kiezen.

Duidelijke meerwaarde

Outplacement heeft een duidelijke meerwaarde voor iedere werknemer die ontslag aangezegd krijgt. Het outplacementtraject zet namelijk de pijnlijke ontslagprocedure voor een werknemer om in een nieuw perspectief en een nieuwe toekomst. Daarnaast spreekt een zorgvuldig outplacementtraject de ambitie van werknemers weer aan en dat geeft hen nieuwe energie. Verder leert onze ervaring dat ongeveer dertig procent van de werkzoekenden zelfstandig een nieuwe baan vindt via sollicitaties. Het resterende deel van de mensen heeft een effectief netwerk nodig om een passende nieuwe functie te vinden. Ook op dat vlak vind je de meerwaarde van een outplacementtraject. CareerAdvisor heeft een groot zakelijk netwerk, kent de arbeidsmarkt, vertaalt de talenten van jouw werknemer naar passende vacatures en zet jobhunters in. Alles voor een duurzaam perspectief.

Begeleiding ontslagprocedure

CareerAdvisor helpt jou om het (ontslag)procedure voor beide partijen in juiste banen te leiden. Je werknemer is bij ons in goede handen. In een outplacementtraject begeleidt onzepersoonlijke coach jouw werknemer naar een nieuwe baan. Daarbij geven wij je werknemerbegeleidingsgarantie. Dat betekent dat wij begeleiden totdat hij of zij daadwerkelijk aan de slag is en een nieuwe stap heeft kunnen zetten.

Wil je meer weten? Download onze brochure of neemcontact met ons op!

Download brochure Outplacement

Terug naar blog overzicht

Download ons e-book Een ontslag is voor niemand leuk. Je wilt natuurlijk dat jouw personeel ook in de toekomst een goede baan zal vinden. Outplacement kan de oplossing bieden. Lees er meer over in ons gratis e-book.

Dit vind je misschien ook interessant