Ontslag via de kantonrechter: alles wat jij moet weten

Heb je een contract voor onbepaalde tijd en wil jij of je werkgever deze beëindigen. Dat kan op drie verschillende manieren: met wederzijds goedvinden, ontslag via het UWV of ontslag via de kantonrechter. In dit blog staat de ontslagprocedure via de kantonrechter centraal en vertellen wij je wat je hier allemaal over moet weten. 

Onderwerpen die in dit blog aan de orde komen zijn:

Wanneer vindt ontslag via de kantonrechter plaats?

Ontslag via de kantonrechter vindt plaats op het moment dat jullie er niet gezamenlijk uit gaan komen. Bovendien is de reden van ontslag anders dan vanwege langdurig arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen. Is er sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen, dan vindtontslag plaats via het UWV.

 

Ontslag om persoonlijke redenen

In het geval van ontslag via de kantonrechter gaat het om persoonlijke redenen. Hierbij moet je denken aan de volgende redenen:

Veelvuldig ziekteverzuim

Hoewel veelvuldigziekteverzuim op zich geen reden tot ontslag is, kan je werkgever toch aan de kantonrechter vragen om jouw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Jouw werkgever moet dan wel aan kunnen tonen dat jouw veelvuldige ziekteverzuim ernstige gevolgen heeft voor het bedrijf. Dit kan het geval zijn als de voortgang van het productieproces in gevaar komt of als de werkdruk voor jouw collega’s te hoog wordt. 

Ontslag bij disfunctioneren

In dit geval vindt jouw werkgever dat jij onvoldoende functioneert en niet geschikt bent voor jouw functie. Dat jij niet functioneert mag daarbij niet het gevolg zijn van een ziekte, een beperking, de arbeidsomstandigheden of onvoldoende scholing. Ook moet jouw werkgever jou voldoende kans geven om je functioneren te verbeteren en aan kunnen tonen dat jij niet herplaatst kan worden in een andere passende functie. In dat geval kan je werkgever ontslag aanvragen bij de kantonrechter.

 

Lees ook: Boventallig verklaard? Wat nu?

 

Ontslag bij verwijtbaar handelen of nalaten

Bij verwijtbaar handelen of nalaten kun je denken aan diefstal of werkweigering. Regelmatig te laat komen of een redelijke opdracht weigeren uit te voeren zijn andere voorbeelden hiervan. Als de situatie zo ernstig is dat het niet redelijk is dat jouw arbeidsovereenkomst blijft bestaan, kan jouw werkgever ontslag aanvragen bij de kantonrechter.

Een speciale vorm van verwijtbaar handelen is het niet meewerken aanre-integratie. Ben jij (langdurig) ziek en werk jij zonder geldige reden niet mee aan jouw re-integratie, dan zet jouw werkgever jouw loonbetaling (tijdelijk) stop. Blijf jij weigeren om mee te werken aan je re-integratie dan kan jouw werkgever ook ontslag aanvragen bij de kantonrechter.

Ontslag bij ernstige gewetensbezwaren

Jouw werkgever kan niet zomaar ontslag aanvragen wanneer jij ernstige gewetensbezwaren hebt. Het kan zijn dat jij op religieuze, morele of ethische gronden bezwaar hebt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het werken op zondag, dat vanwege jouw geloofsovertuiging wellicht niet is toegestaan. Jouw werkgever kan deze reden voor ontslag bij de kantonrechter pas opvoeren in het geval het bezwaar zo ernstig is dat u samen niet tot een oplossing kunt komen. Ook moet jouw werkgever bij de kantonrechter aan kunnen tonen dat er binnen de organisatie geen ander passend werk voor jou is. 

 

Ontslag bij een verstoorde arbeidsrelatie

Is de arbeidsrelatie tussen jou en je werkgever zo verstoord dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is, dan kan jouw werkgever ook ontslag aanvragen bij de kantonrechter. Hij moet dan wel uitleggen wat de reden voor de verstoorde arbeidsrelatie is, wat hij heeft gedaan om jullie arbeidsrelatie te verbeteren en aangeven waarom het conflict tussen jullie niet is op te lossen door jou elders in de organisatie te herplaatsen.

Verstoorde arbeidsrelatie

Lees ook: Hoe jij je gekozen of gedwongen ontslag kunt accepteren. Zeven tips!

 

 

Ontslag wegens andere omstandigheden

Deze vorm van ontslag wordt ook wel ontslag op derestgrond of de h-grond genoemd. Jouw werkgever kan deze reden opvoeren bij de kantonrechter als jij bijvoorbeeld in detentie zit of geen geldige werk- of verblijfsvergunning hebt. Daarbij moet jouw werkgever wel aan de kantonrechter duidelijk maken dat de situatie dusdanig ernstig is, dat van jouw werkgever niet verlangt kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst met jou doorzet.

 

Ontslag vanwege een combinatie van ontslagredenen (cumulatiegrond)

Is jouw werkgever van mening dat jij voldoet aan een combinatie van twee of meer van bovengenoemde ontslagredenen, die op zichzelf onvoldoende grond zijn voor ontslag maar samen wel voldoende grond vormen? Dan kan jouw werkgever de cumulatiegrond bij de kantonrechter opvoeren als reden voor ontslag. Een voorwaarde voor deze ontslaggrond is wel dat niet in redelijkheid van jouw werkgever kan worden verwacht dat hij jou in dienst houdt.

Let op: jouw werkgever mag de cumulatiegrond niet gebruiken bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid en gewetensbezwaren. Deze ontslagredenen kunnen niet samen met een andere ontslaggrond worden gebruikt.

 

Hoe ziet een ontslagprocedure via de kantonrechter eruit? Wat kan jij verwachten?

De ontslagprocedure via de kantonrechter verloopt als volgt:

Stap 1: Indienen van een verzoekschrift

Wanneer één van bovengenoemde ontslagredenen van toepassing is, kan jouw werkgever in een verzoekschrift de kantonrechter verzoeken tot ontbinding van jouw arbeidsovereenkomst. Hij moet daarbij beschrijven wat de exacte reden van ontslag is en aangeven waarom hij jou niet heeft kunnen herplaatsen.

Tegen jouw ontslagaanvraag kun jij schriftelijk verweer indienen bij de kantonrechter. Jouw verweerschrift of andere documenten waar jij je op wilt beroepen moeten wel minimaal tien dagen voor de zitting binnen zijn.

Stap 2: Mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek

Er zal een mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek plaatsvinden. De rechter stelt hiervoor het tijdstip vast. Zowel het verzoekschrift van de werkgever als jouw verweerschrift worden tijdens deze zitting behandeld. 

Stap 3: De uitspraak

Of jouw werkgever wel of geen goedkeuring ontvangt voor het ontbindingsverzoek horen jullie in de regel ongeveer vier weken na de zitting, Andere termijnen zijn daarbij overigens ook mogelijk. Aan het einde van de zitting zal de kantonrechter laten weten op welke termijn hij of zij beslist over het ontbindingsverzoek.

Wordt de ontbinding toegewezen en krijgt jouw werkgever toestemming om jouw arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan bepaalt de kantonrechter de ontslagdatum. De kantonrechter mag de periode dat het ontslagproces in beslag heeft genomen van de opzegtermijn aftrekken. Er moet dan wel ten minste één maand opzegtermijn overblijven. Heb jij ernstig verwijtbaar gehandeld? Dan kan de kantonrechter het ontslag eerder in laten gaan.

Wijst de kantonrechter het ontbindingsverzoek af, dan blijft jouw arbeidscontract gewoon voortbestaan.

Hoelang duurt ontslag via de kantonrechter?

De zitting moet volgens de wet binnen 5 weken na het indienen van het verzoekschrift plaatsvinden. Daarna volgt meestal binnen 4 weken de uitspraak. De totale procedure duurt ongeveer 6 tot 9 weken. 

 

Wat als jij het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter?

Ben jij het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter dan kun je in hoger beroep gaan. Je legt jouw zaak dan voor een nieuwe behandeling aan het gerechtshof voor. Dit moet binnen drie maanden na de uitspraak van de kantonrechter gebeuren. Let wel: je hebt een advocaat nodig om dit hoger beroep in te stellen.

Lees ook: Ontslag op staande voet onterecht! Wat nu?

 

Heb je recht op een transitievergoeding bij ontslag via de kantonrechter?

Het antwoord daarop is ja, je hebt recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van de lengte van jouw arbeidsovereenkomst en jouw bruto salaris.

Heb jij naar het oordeel van de kantonrechter je ernstig verwijtbaar gedragen dan kan hij of zij ervoor kiezen de transitievergoeding achterwege te laten. Word jij ontslagen op de cumulatiegrond, dan kan de rechter bepalen dat jouw werkgever naast de transitievergoeding een extra vergoeding moet betalen aan jou. Deze extra vergoeding is maximaal de helft van de transitievergoeding.

Lees ook: Transitievergoeding bij een reorganisatie

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

Wil je advies inwinnen over de beëindiging van jouw vaste contract? Of wil je weten hoe jij na je ontslag zo snel mogelijk een nieuwe baan vindt die bij je past? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Neem vrijblijvend contact op

 

Terug naar blog overzicht

 

 

Download de gratis brochure Een ontslag is voor niemand leuk. Om een goede nieuwe baan te vinden kan outplacement de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.