Hoe ziet een ontslagprocedure eruit voor de werkgever?

Het ontslaan van personeel is vaak geen eenvoudige beslissing. Vaak gaat er een heel proces aan vooraf. Functioneert de medewerker niet goed? Of is er een andere reden om jouw personeel te ontslaan? Wat de reden van ontslag ook is, je zult een ontslagprocedure moeten opstarten.

Een ontslagprocedure via de werkgever verloopt niet altijd via dezelfde route. De procedure hangt namelijk af van de manier waarop iemand wordt ontslagen. De reden van ontslag speelt hier een grote rol in, maar ook de verstandhouding tussen de werkgever en de werknemer.

In dit blogartikel leggen wij uit hoe een ontslagprocedure in zijn werk gaat van drie verschillende ontslagprocedures:

Ontbinden met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden is het meest prettig voor beide partijen. Jij gaat samen met de werknemer aan tafel zitten om afspraken te maken rondom het ontslag. Je bent het dus beiden eens met de uiteindelijk gemaakte afspraken. Van het ontbinden van een contract met wederzijds goedvinden wordt veel gebruik gemaakt. Het scheelt namelijk tijd, geld en is beter voor de verstandhouding.

>> Meer weten over ontslag met wederzijds goedvinden en een vaststellingsovereenkomst? Lees ons blog'Wat is een vaststellingsovereenkomst?'

Ontslagprocedure

Voorstel

Wanneer je voor het ontbinden van een contract met wederzijds goedvinden wilt gaan, zul je, als werkgever, een voorstel op papier moeten zetten. Dit voorstel wordt een vaststellingsovereenkomst genoemd, maar staat ook bekend als afvloeiingsregeling. De werknemer is niet verplicht om deze overeenkomst te tekenen. Het is voor de werknemer zelfs beter om dat niet te doen, gezien het effect kan hebben op de WW-uitkering.

Natuurlijk is het nog mogelijk om te onderhandelen over bijvoorbeeld de hoogte van de transitievergoeding, vrijstelling van werk tijdens de opzegtermijn en andere eventuele tegemoetkomingen. De transitievergoeding is een belangrijk onderdeel van het vaststellingsovereenkomst. Dit is het bedrag dat de werknemer van de organisatie meekrijgt. Vaak willen medewerkers hier nog wel over in onderhandeling gaan.

Ontslagproces via het UWV

Dient er eenontslagprocedure te worden opgestart omdat sprake is van bedrijfseconomische redenen of is de werknemer langer dan twee jaar ziek? Dan kun je een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. Hierbij is het van belang dat je de redenen van ontslag goed kunt onderbouwen. Let wel op dat jouw medewerker bezwaar mag indienen tegen het ontslag. Daarnaast kan hij ook in hoger beroep gaan indien het ontslag is toegekend.

Wil je een ontslagproces opstarten via het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen? Houd er dan rekening mee dat dit gemiddeld vier tot zes weken kan duren. Jouw organisatie dient aan een aantal eisen te voldoen:

  • Je moet kunnen aantonen dat het slecht gaat met de organisatie;
  • Je moet het afspiegelingsbeginsel op de juiste manier toepassen. Je mag dus niet zomaar zelf kiezen wie je ontslaat;
  • Je moet eerst alle tijdelijke contracten laten verlopen en alle uitzendkrachten ontslaan.

>> Meer informatie over een ontslagprocedure via het UWV lees je in ons blog'Wat jij allemaal moet weten over ontslag via het UWV'.

Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel werkt als volgt:

Je dient alle medewerkers die werkzaam zijn in dezelfde functie (of soortgelijke functie) in te delen in vijf leeftijdsgroepen:

  • 15 tot 25 jaar;
  • 25 tot 35 jaar;
  • 35 tot 45 jaar;
  • 45 tot 55 jaar;
  • 55 jaar en ouder.

Vervolgens dien je ervoor te zorgen dat de ontslagen zodanig over de verschillende leeftijdsgroepen worden verdeeld, dat de leeftijdsopbouw nagenoeg hetzelfde blijft. Binnen elke leeftijdsgroep wordt de medewerker met het kortste dienstverband als eerste ontslagen. Daarbij moet je kunnen aantonen dat jij je best hebt gedaan om jouw personeel te herplaatsen binnen het bedrijf.

Ontslag bij ziekte

Wanneer jouwpersoneel langer dan twee jaar ziek is, kun je ook een ontslagprocedure bij het UWV opstarten. Je dient aan te tonen dat je voldoende hebt gedaan om de zieke werknemer te laten re-integreren. Is dit niet het geval? Dan kan het UWV je een boete opleggen.

Ontslag op staande voet

Word jij vanwege een geldige reden op staande voet ontslagen, dan wordt jouw arbeidscontract per direct ontbonden, mag je niet meer op je werk verschijnen en ontvang je geen salaris meer. Je werkgever moet hier echter een hele goede reden voor hebben. Als je op staande voet wordt ontslagen, is het belangrijk om dit altijd aan te vechten. De kans is namelijk groot dat jouw ontslag op staande voet onterecht is.

Ontslag via de kantonrechter

Lukt het niet om samen met de werknemer tot een goede oplossing te komen en is ontslag via het UWV geen oplossing? Dan kun je naar de kantonrechter stappen. Meestal gaan deze ontslagingen over disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Maar ook personeel met ontslagbescherming, zoals bij ziekte of zwangerschap dienen ontslagen te worden via de kantonrechter. Ontslag via de kantonrechter is geen eenvoudige weg. Je dient namelijk een uitgebreid dossier te hebben waarin je aantoont dat ontslag de enige mogelijke oplossing is.

De ontslagproces wordt opgestart door een verzoekschrift ter ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter. Dit noemen ze ook wel de ontbindingsprocedure. Hierin dien je aan te geven waarom je dit personeelslid wilt laten ontslaan. De betreffende medewerker zal hier een kopie van ontvangen door het kantongerecht.

Uitkomst kantonrechter

Het is lastig te voorspellen wat de uitslag van de kantonrechter zal zijn. Dit is zowel voor de werknemer als de werkgever een kwestie van afwachten. Aan de hand van jouw verhaal en het verhaal van de werknemer zal de rechter een besluit nemen. Dit kan bijvoorbeeld ook zijn dat de medewerker mag blijven werken. Ben je het niet eens met de uitslag van de kantonrechter? Dan kun je in hoger beroep gaan. Dit geldt ook voor de medewerker.

>> Lees voor aanvullende informatie ons blogOntslag via de kantonrechter: alles wat jij moet weten.

Uw medewerkers op weg helpen met outplacement

Een ontslagprocedure met wederzijds goedvinden is de gemakkelijkste weg voor zowel de werkgever als de werknemer. Heb je aan de hand van bovenstaande informatie nog vragen over de ontslagprocedure? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Jouw medewerkers op weg helpen naar hun volgende stap in hun carrière? Lees meer over outplacement in onze brochure. Download hem gratis!