Van werk naar werk-traject | Alles wat je moet weten

Houdt jouw functie op met bestaan en ben jij niet meer nodig? Dan ben je boventallig verklaard en heb je recht op een Van werk naar werk-traject (VWNW-traject). Jouw werkgever moet er tijdens dit traject samen met jou alles aan doen om zo snel mogelijk ander werk te vinden. Dit kan werk bij dezelfde werkgever zijn, maar ook bij een andere werkgever. Het VWNW-traject is erg belangrijk omdat het bijdraagt aan het beperken van de werkloosheid.

In dit blog vertellen wij alles wat je moet weten over een Van werk naar werk-traject bij boventalligheid. De volgende onderwerpen worden besproken: 

Boventallig verklaard

Wanneer je boventallig bent verklaard, dan houdt jouw functie op met bestaan. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals veranderingen in de markt, technologische innovaties of een afname van de vraag naar een bepaald product of dienst. Daarnaast kan een werkgever financieel in zwaar weer zitten of kan een fusie met een ander bedrijf ervoor zorgen dat jouw functie komt te vervallen.

Bedrijven kunnen verschillende maatregelen treffen om boventalligheid te verminderen. Zo kiezen sommige bedrijven ervoor om werknemers te herplaatsen binnen het bedrijf door ze een nieuwe functie te geven, dit scheelt hen namelijk veel geld en tijd. De werkgever hoeft dan bijvoorbeeld niet te betalen voor een transitievergoeding. Ook kan een bedrijf de werknemer helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Uiteindelijk zal je als je boventallig bent verklaard te maken krijgen met het Van werk naar werk-traject.

Wat is een Van werk naar werk-traject?

Een Van werk naar werk-traject is de actieve begeleiding van een boventallig verklaarde werknemer naar ander werk. Meestal is dit buiten de organisatie. Een Van werk naar werk-traject is wat anders dan outplacement. VWNW hoeft namelijk niet plaats te vinden na de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Deze kan al worden uitgevoerd vanuit een bestaande arbeidssituatie, terwijl bij outplacement het traject doorgaans pas wordt ingezet na ontslag. Je blijft tijdens een Van werk naar werk-traject dus nog in dienst van je werkgever en er is niet direct een einddatum voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent ook dat er niet direct een vaststellingsovereenkomst opgesteld hoeft te worden. Het VWNW-traject is daarom al vanaf een eerdere fase inzetbaar. Daarnaast richt outplacement zich specifiek op het vinden van werk buiten de organisatie. Bij Van werk naar werk kan daarentegen de begeleiding van nieuwe werk ook plaatsvinden binnen de eigen organisatie.

Een VWNW-traject kan worden uitgevoerd door een extern outplacementbureau zoals CareerAdvisor. Hierbij is er vaak sprake van een bemiddelingstermijn tussen de 3 en 24 maanden. Je krijgt tijdens deze zoekperiode hulp bij het vinden van een geschikte functie (binnen of buiten het bedrijf). Tijdens deze zoektocht wordt jouw salaris doorbetaald. Dankzij een traject vindt gemiddeld 90% van de werknemers via ons een nieuwe baan.

VWNW-onderzoek

Een werk naar werk-onderzoek is verplicht als je in een Van werk naar werk-traject zit. In dit onderzoek worden de wensen, ontwikkelmogelijkheden en mogelijkheden voor ander werk (bij het eigen of een ander bedrijf) onderzocht.

Om dit onderzoek soepel te laten verlopen kan er een loopbaanadviseur ingeschakeld worden. Dit onderzoek duurt uiterlijk een maand en kan al beginnen voor de startdatum van het Van werk naar werk-traject.

Van werk naar werk-contract

Na het afronden van het Van werk naar werk-onderzoek stellen de werkgever en de werknemer binnen 3 maanden een contract op. Hierin worden doelen opgesteld die zij willen bereiken en welke voorzieningen er nodig zijn om deze te behalen. Ook worden de gemaakte afspraken vastgelegd, waarin de verbonden termijnen zijn beschreven.

De werkgever en werknemer leggen afspraken vast over het toekennen van professionele begeleiding en de duur daarvan, de mogelijkheden van het opdoen van werkervaring en de werkzaamheden die de werknemer moet verrichten tijdens het traject. Sommige werknemers gaan een opleiding volgen, de kosten die hierbij komen kijken worden besproken met de werkgever. In het contract staat ook vastgelegd dat de werknemer recht heeft om op zoek te gaan naar ander werk (dit is minimaal 20% van het dienstverband).

 

Einde van werk naar werk-traject

De werknemer en werkgever evalueren iedere 3 maanden de uitvoering van het VWNW-contract. Hiervan moeten zij een verslag maken.

Het Van werk naar werk-traject kan worden beëindigd als de werknemer een andere functie heeft gevonden bij de eigen of een andere werkgever. Ook wanneer de werknemer ontslag neemt of krijgt wordt het Van werk naar werk-traject beëindigd. Wanneer een werknemer een geschikte functie weigert aan te nemen bij de eigen of een andere werkgever dan mag de werkgever het traject ook beëindigen.

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

CareerAdvisor is een outplacementbureau met jarenlange ervaring op het gebied van outplacement en Van werk naar werk. Met een mooi team helpen wij dagelijks vanuit onze verschillende vestigingen werkzoekenden aan passend werk. Dat dit in 90% van de gevallen ook daadwerkelijk lukt, heeft alles te maken met de regionale focus die wij nastreven.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op of vraag een vrijblijvende intake aan.

Neem contact op

Download de gratis brochure CareerAdvisor is een re-integratiebureau dat jouw personeel helpt met het vinden van een passende baan. Lees er meer over in onze gratis brochure!