Transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

In een eerder blog is naar voren gekomen dat het sluiten van een vaststellingsovereenkomst een relatief goede manier is om als werkgever en werknemer afscheid te nemen van elkaar. Als werknemer stem je in met je ontslag, dus is het belangrijk dat de voorwaarden goed worden uitonderhandeld en recht wordt gedaan aan jouw belangen als werknemer. Eén van die belangen is dat je geld meekrijgt ter compensatie van het ontslag en om de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken. Maar hoe zit dit precies als je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat? Daarover vertellen wij je meer in deze blog.

In deze blog komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is de wettelijke ontslagvergoeding waarop je als werknemer recht op hebt als je ontslagen wordt of als je arbeidscontract niet wordt verlengd. In sommige gevallen heb je echter geen recht op een transitievergoeding. Als je werkgever failliet is verklaard of in surseance van betaling is gesteld, heb je waarschijnlijk pech. Als je ontslag het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten aan jouw zijde, dan maak je geen aanspraak op een transitievergoeding. Volgens de wet heb je ook geen recht op een transitievergoeding bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Maar dit betekent niet dat je hiermee akkoord hoeft te gaan. Want waarom zou je instemmen met een vaststellingsovereenkomst als je werkgever niet bereid is om jou minimaal de transitievergoeding uit te keren? In de praktijk zien wij dan ook dat er bij ontslag met wederzijds goedvinden vrijwel altijd sprake is van een ontslagvergoeding ter grootte van minimaal de transitievergoeding.

Hoe werkt een ontslagvergoeding?

Wanneer er sprake is van een vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden, spreek je formeel gezien niet van een transitievergoeding, maar van een ontslagvergoeding. Anders dan bij een transitievergoeding staat de hoogte van de ontslagvergoeding niet van tevoren vast. Je werkgever zal eerst met een voorstel komen. In veel gevallen biedt een werkgever in ieder geval wat je als transitievergoeding zou krijgen. Maar het komt ook voor dat een werkgever een lager bedrag biedt. In beide gevallen adviseren wij je om niet te snel akkoord te gaan met het voorstel. Meestal verwacht je werkgever ook dat je met een tegenvoorstel komt. Wees niet te bang om stevig te onderhandelen als je denkt dat je recht hebt op meer dan het voorstel van je werkgever. Je kunt je hierbij ook laten ondersteunen door een juridisch expert die samen met jou bekijkt wat een passend bedrag is.

Lees ook:Ontslag bij vast contract! Wat nu?

Berekenen van je ontslagvergoeding

Hoe hoog jouw ontslagvergoeding is hangt grotendeels af van twee factoren, namelijk salaris en dienstjaren. Het maakt niet uit hoe lang je in dienst bent, je hebt zelfs na één maand werken al recht op de vergoeding. Hoe langer jij voor dezelfde werkgever hebt gewerkt, hoe hoger jouw vergoeding is. Daarnaast wordt op basis van jouw salaris bepaald hoeveel je krijgt. Hoe hoger jouw salaris, hoe hoger jouw vergoeding.

De basis van je ontslagvergoeding kan berekend worden volgens de transitievergoeding 2021 en bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Aan de hand van onderstaande som kun je een eigen berekening maken:

(1/3 bruto maandloon) x (aantal gewerkte maanden/12)

Ter illustratie:

Je hebt een brutoloon van €2.450,- (inclusief vakantiegeld)* en werkt 5 jaar en 3 maanden voor je werkgever, dan is de som als volgt:

(2550/3) x (63/12) = €850 x 5,25 = €4.462,50

* Heb je nog andere vaste bruto componenten zoals een bonus of 13de maand, dan moeten deze ook worden meegenomen.

Transitievergoeding calculator

Onderhandelingspositie

Op grond van bovenstaande rekensom weet je nu wat je werkgever jou kan bieden, wanneer in de vaststellingsovereenkomst aansluiting wordt gezocht bij de transitievergoeding. Maar in sommige gevallen valt er meer uit te halen! Bijvoorbeeld als jij niet zelf met het idee tot ontslag met wederzijds goedvinden bent gekomen. Als jouw werkgever zonder goede reden je een vaststellingsovereenkomst aanbiedt en uit alles blijkt dat hij ‘hoe dan ook’ van je af wil, dan is dat gunstig voor je onderhandelingspositie. Veel werkgevers willen namelijk bij ontslag liever de officiële weg via het UWV of de kantonrechter vermijden. Niet alleen kost deze weg vaak veel tijd, maar er bestaat ook een reële kans dat het ontslag wordt afgewezen. Je werkgever is er dus bij gebaat wanneer jullie met elkaar tot een akkoord komen, want dan weet hij zeker dat het ontslag definitief is. Houd hier dus rekening mee en kijk wat er voor jou mogelijk is in de onderhandelingen. De hoogte van je ontslagvergoeding heb je dus zelf in de hand!

Lees ook: Hoe onderhandel je over een vaststellingsovereenkomst?

Belasting

Wees je ervan bewust dat je nooit het volledige bedrag krijgt uitgekeerd zoals dat uit je berekeningen of onderhandelingen is gekomen. Dit komt omdat de genoemde bedragen bruto bedragen zijn. Over je ontslagvergoeding moet namelijk nog inkomstenbelasting worden betaald. Dit loopt via jouw werkgever, die verplicht is om deze belasting al in te houden van jouw vergoeding en dit af te dragen aan de Belastingdienst.

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

Heb je vragen over jouw vaststellingsovereenkomst of over de hoogte van jouw ontslagvergoeding? Neem dan contact met ons op! We helpen je graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Ook interresant voor jou:

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Het beëindigen van een dienstverband is nooit leuk. Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Lees er meer over in onze gratis brochure.