Hoe lang is een werkgever verantwoordelijk voor het re-integratietraject van de werknemer?

De Wet verbetering poortwachter heeft als uitgangspunt dat zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Als werkgever heb je dus een zorgplicht voor jouw werknemer. Hoe lang duurt deze verplichting?

In een eerder blog in deze serie vertelden wij je over de werkgeversverplichtingen bij re-integratie van een zieke werknemer.

Kort samengevat komt het erop neer dat jij, ondersteund door een bedrijfsarts of arbodienst, eindverantwoordelijk bent voor zowel verzuimbegeleiding als re-integratie van zieke werknemers. Dat betekent ook dat jij de werknemer de kans moet geven om weer aan de slag te gaan in de eigen functie. Je moet daarnaast zoeken naar passend werk binnen jouw bedrijf als blijkt dat het jouw werknemer niet lukt om terug te keren in het eigen werk.

In dit blog staan we stil bij:

Duur zorgplicht

Jouw zorgplicht rondom het re-integratietraject duurt totdat je werknemer binnen twee jaar terugkeert in eigen of passend werk binnen jouw bedrijf. Blijft jouw werknemer langer ziek dan duurt jouw zorgplicht maximaal twee jaar. De eerste twee jaar geldt namelijk een wettelijk opzegverbod waardoor jij jouw werknemer niet kunt ontslaan. De uitzondering op het opzegverbod is als jij eenontslagprocedure start via dekantonrechter en aan kunt tonen dat jouw werknemer onvoldoende functioneerde. Dit moet dan volledig losstaan van de ziekte van de werknemer. Een andere uitzondering is ontslag aanvragen omdat jouw werknemer structureel niet meewerkt aan de re-integratie. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. 

> Mijn werknemer weigert een re-integratietraject. Wat nu?

Aanvragen ontslagvergunning

Ontslagvergunning en transitievergoeding

Na twee jaar kun jij een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV als de verwachting bestaat dat jouw werknemer niet binnen een half jaar herstelt en jij je aan alle regels van de Wet verbetering poortwachter hebt gehouden. Jouw werknemer heeft in die situatie nog wel recht op een financiële vergoeding voor het ontslag. Dit noemen we eentransitievergoeding.

Heb je vragen over de mogelijkheden en onmogelijkheden tijdens het re-integratietraject van jouw werknemer in het Tweede Spoor? Neemvrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Download de gratis checklist 2e Spoor

Ook interessant voor jou:

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. Jij wilt natuurlijk dat jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.