Re-integratie

Als jouw werknemer uitvalt vanwege ziekte is re-integratie wettelijk verplicht. Maar wat is re-integratie nu eigenlijk en wat komt daar allemaal bij kijken? In onze nieuwe serie blogs vertellen we jou alles over re-integratie wat jij moet weten. Zo ben je goed voorbereid als jij er in jouw bedrijf mee te maken krijgt.

In dit blog leggen we uit wat re-integratie is en wat de verschillen zijn tussen het eerste en het tweede spoor:

Wat is re-integratie?

Re-integratie betekent letterlijk ‘weer laten functioneren’. Het is het ondersteunen van werknemers om zo snel mogelijk (geheel of deels) weer aan het werk te laten gaan. Dit verloopt via een re-integratietraject en kan op twee manieren gebeuren:

  • Via het 1e Spoor traject: hierbij gaat de werknemer aan het werk bij de huidige werkgever.

  • Via het 2e Spoor traject: hierbij wordt er passend werk bij een andere werkgever gevonden.

In de meeste gevallen zal een zieke werknemer terugkeren in het eigen werk bij hetzelfde bedrijf. Als dit niet meer kan vanwege een ziekte of beperking ben jij als werkgever verplicht om aangepaste werkzaamheden te zoeken. In dit geval vindt dus het 1e Spoor traject plaats. Wanneer het niet mogelijk is om jouw werknemer in eigen of ander werk binnen jouw bedrijf terug te laten keren, moet gekeken worden naar re-integratie 2e Spoor.

Lees ook: Re-integratie na een burn-out

werknemer re-integratie

Wat is een re-integratietraject?

Een re-integratietraject is een verplicht traject bestaande uit meerdere stappen waarbij jij er samen met jouw werknemer alles aan doen om hem of haar weer aan het werk te laten gaan. De verplichte stappen die je daarbij volgt heten samen een re-integratietraject wat maximaal 104 weken duurt. Dit is vastgelegd in de Wet Poortwachter.

Wat is 1e Spoor traject?

Op de dag van ziekmelding start het re-integratieproces Spoor 1, waarbij zowel jij als jouw werknemer verplicht zijn om actief te werken aan de terugkeer. Je meldt jouw werknemer direct ziek bij je arbodienst. Is je werknemer na zes weken nog niet beter, dan maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse waarin staat wat jouw werknemer wel en niet kan. De zieke werknemer geeft hier vervolgens zijn of haar visie op. In de achtste week van ziekte maak jij samen met jouw werknemer een plan van aanpak voor de re-integratie. Het re-integratieproces in Spoor 1 duurt maximaal een jaar. Jij moet jouw werknemer in de 42e ziekteweek ziekmelden bij het UWV (Spoor 1 UWV).

Ontdek de 6 re-integratieverplichtingen voor de werkgever.

Wat is 2e Spoor traject?

Als blijkt dat jouw werknemer niet kan re-integreren in jouw bedrijf, ben jij verplicht om hem of haar te ondersteunen bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever. Dit noemen we re-integratie Spoor 2. Dat traject duurt ongeveer negen tot twaalf maanden, maar maximaal twee jaar. Het wordt vaak gestart na een jaar ziekte, maar het kan en mag ook eerder als daar aanleiding toe is. Een arbeidsdeskundige brengt dan meestal de mogelijkheden van uw medewerker in kaart en geeft advies over het Tweede Spoor traject. Dit advies bespreek je vervolgens met de werknemer. Werkgevers maken voor Spoor 2 vaak gebruik van een re-integratiebureau.

> Lees ook: Wat is het verschil tussen outplacement en re-integratie via het 2e spoor?

Heb jij op dit moment vragen? Download onze brochure of neem contact met ons op!

Neem vrijblijvend contact op

Download de gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. Je wilt natuurlijk dat jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.