Uitval van werknemer door een ongeval waar hij zelf niet aansprakelijk voor is, wat nu?

Een ongeval heeft grote gevolgen. Het is nogal wat voor een werknemer als die buiten zijn of haar schuld volkomen onverwacht (ernstig) gewond raakt en daardoor uitvalt. Na de eerste schrik en emotie betekent het ook iets voor jouw bedrijf. Je zal vervanging moeten regelen, bent verplicht om het loon door te betalen en moet je aan de regels van de Wet verbetering poortwachter houden.

Bovendien krijg je te maken met re-integratiekosten. Toch is er ook goed nieuws. Je kunt de schade die je lijdt door de arbeidsongeschiktheid van jouw werknemer namelijk verhalen op degene die het ongeval heeft veroorzaakt.

Zodra een derde partij aansprakelijk wordt gesteld voor het veroorzaken van bijvoorbeeld een (verkeers)ongeval kun jij als werkgever de kosten verhalen op die aansprakelijke partij. Dit verhalen van de schade op een derde heet regres.

In dit blog lees je meer over:

Welke schade kun jij verhalen Wat kun je het beste doen?

Welke schade kun jij verhalen

Je kunt als werkgever het nettoloon van jouw werknemer en de re-integratiekosten verhalen tijdens de periode van ziekmelding. Denk bijvoorbeeld aan de bezoeken aan de bedrijfsarts. Andere kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn onder andere eventuele aanpassing van de werkplek, bijscholing, maar ook de kosten voor een outplacementbureau als jouw werknemer niet terug kan keren bij je bedrijf.

Wat kun jij het beste doen

Allereerst ben je natuurlijk verantwoordelijk voor de juiste begeleiding en re-integratie van jouw werknemer. Om de hiervoor genoemde schade te kunnen verhalen moet je een aantal stappen zetten. Zorg ervoor dat je werknemer een afspraak krijgt voor een controle door de bedrijfsarts. Die kan namelijk beoordelen of je werknemer arbeidsongeschikt is én een schriftelijke verklaring afgeven dat die arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door het ongeval. Daarna schrijf je een brief aan de verzekeraar van degene die aansprakelijk is voor het ongeval. In die brief eis je erkenning van de aansprakelijkheid voor de schade en je stuurt de verklaring van de bedrijfsarts mee. Zodra jij de erkenning ontvangt kun je de claim indienen. Meestal is het verstandig om daarmee te wachten totdat jouw werknemer helemaal hersteld is. Op dat moment is helder hoe hoog jouw schade precies is en kun je de claim in één keer indienen.

Tot slot

De gevolgen van een ongeval kunnen groot zijn voor jouw werknemer en zijn of haar sociale omgeving. Heb daar oog voor. Toon begrip en blijf in nauw contact met je werknemer. Dat is de beste basis voor een snelle terugkeer.

 

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. U wilt natuurlijk dat uw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.