Wat kost een zieke werknemer? Tips om financieel risico bij verzuim te verkleinen

Het uitgangspunt van de Wet verbetering poortwachter is dat bij ziekte van jouw werknemer zowel jij als jouw medewerker verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Vorige week vertelden wij je over jouw verplichtingen als werkgever. Maar wat nu als jouw werknemer langdurig ziek blijft? Met welke kosten krijg je dan te maken en zijn er manieren om jouw financieel risico bij verzuim te beperken? Mag je een zieke werknemer ontslaan en zo ja wanneer?

In dit blog leest u meer over:

Wat kost een zieke werknemer?

Ziekteverzuim van personeel betekent in de praktijk dat jij met extra kosten en administratie te maken krijgt. Afgezien van het feit dat er werk blijft liggen loop je dus ook een financieel risico zoals loondoorbetaling, kosten arbodienst en vervangingskosten. Daarom wil je graag dat jouw werknemers weer snel aan het werk gaan. Een verzuimverzekering beperkt jouw financiële risico en helpt je daarnaast om verzuim op een juiste en structurele manier aan te pakken.

Lees ook: Hoe lang is een werkgever verantwoordelijk voor het re-integratietraject van de werknemer?

Kosten zieke werknemer

Kostenbesparende tips

Je kunt niet altijd voorkomen dat jouw werknemer ziek wordt, maar het is wel mogelijk om de (oplopende) kosten van ziekteverzuim onder controle te houden. Een paar tips.

Zet vooral de juiste stappen in het re-integratieproces (Wet verbetering poortwachter). Leg vast dat jij een artsenverklaring verplicht stelt bij een ziekmelding tijdens een buitenlandse vakantie en je werknemer dan telefonisch of via mail bereikbaar moet zijn voor de bedrijfsarts in Nederland. Zo hou jij controle over de re-integratie. Wordt je werknemer ziek door een ongeval, onderzoek dan of je de schade kan verhalen op de aansprakelijke persoon (regresrecht). En vul jij het loon tijdens ziekte aan tot boven het wettelijk minimum van 70 procent? Bij ziekte door risicovolle activiteiten (gevaarlijke sporten, roekeloos rijgedrag, plastische chirurgie, roken, alcohol- en drugsgebruik) mag jij hier voorwaarden aan stellen.

Lees ook: De verplichtingen van de werkgever bij een zieke werknemer

Ontslag tijdens ziekte

Zieke werknemers mag je in principe niet ontslaan. Een wettelijk opzegverbod beschermt hen tegen ontslag tijdens de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarop zijn twee uitzonderingen. De eerste uitzondering is als de ziekte of arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt. Op voorwaarde dat jij alle mogelijkheden voor passend werk binnen uw bedrijf hebt bekeken, kan je na twee jaar een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV als jouw zieke werknemer waarschijnlijk niet binnen een half jaar herstelt.

 > Uitval van werknemer door een ongeval waar hijzelf niet aansprakelijk voor is, wat nu?


De tweede uitzondering is frequent ziekteverzuim. Meldt een werknemer zich vaak ziek dan kunt jij jouw medewerker in sommige situaties ontslaan. Bijvoorbeeld als hij of zij moeilijk te vervangen is en de ziekmeldingen onaanvaardbare schade voor jouw bedrijf veroorzaken. Voldoe jij aan de strenge voorwaarden die hierbij gelden dan kan je dekantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Natuurlijk wilt je ontslag van een zieke werknemer liever voorkomen. Gelukkig kan jij preventief al veel doen. Werk met een duidelijkverzuimprotocol, zorg voor goede begeleiding tijdens ziekte en probeer om conflicten te voorkomen.

Bij vragen helpen wij je graag vrijblijvend verder. Neemcontact met ons op en download gratis onze checklist 2e Spoor.

Download de gratis checklist 2e Spoor

 

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. Jij wilt natuurlijk dat jouw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.