Ontslag op staande voet onterecht! Wat nu?

Heeft jouw werkgever je op staande voet ontslagen? Weet dan dat je werkgever aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Er bestaat daarom een reële kans dat jouw ontslag op staande voet onterecht is. Wil je meer weten over ontslag op staande voet, wat de voorwaarden zijn voor je werkgever en wat jij moet doen om je ontslag aan te vechten? Lees dan dit blog en controleer of jouw ontslag terecht is.

In dit blog bespreken we de volgende onderwerpen:

 

Wat is ontslag op staande voet?

Wanneer je op staande voet wordt ontslagen, ben je per direct je baan kwijt. Je hoeft niet meer te komen werken en je ontvangt ook geen salaris meer. In feite wordt je arbeidscontract met onmiddellijke ingang ontbonden.

Ontslag op staande voet heeft grote gevolgen. Om die reden moet jouw werkgever zich aan strikte voorwaarden houden:

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden;
  • Je werkgever moet jou direct na het ontstaan van de dringende reden aangeven dat je op staande voet bent ontslagen, onder vermelding van die dringende reden;
  • Je werkgever kan deze dringende reden bewijzen.

Je werkgever hoeft hiervoor niet eerst naar dekantonrechter. Het ontslag wordt niet vooraf getoetst en de werkgever hoeft niet na te gaan of herplaatsing binnen het bedrijf mogelijk is. Ook normale ontslagverboden gelden niet meer bij ontslag op staande voet, bijvoorbeeld bij een zwangerschap of tijdens de eerste twee jaar van ziekte.

Lees ook: Ontslag via de kantonrechter: alles wat jij moet weten

Dringende redenen van ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet mag niet zomaar. Je werkgever moet hier een hele goede reden voor hebben. Dit wordt ook wel dringende reden genoemd. Dringende redenen voor ontslag op staande voet zijn ernstige misdragingen zoals diefstal, verduistering, mishandeling of grove belediging. Maar je kunt ook denken aan werkweigering of het in ernstige mate niet hebben van bekwaamheden om het werk te verrichten waar je voor bent aangenomen. Fraude op het werk
Je kunt pas spreken van een dringende reden als jouw werkgever het arbeidscontract daardoor niet meer kan laten voortbestaan.

Gevolgen van ontslag op staande voet

Word jij vanwege een geldige reden op staande voet ontslagen, dan wordt jouw arbeidscontract per direct ontbonden, mag je niet meer op je werk verschijnen en ontvang je geen salaris meer. Maar ontslag op staande voet heeft nog meer gevolgen: 

Geen recht op WW-uitkering

Je hebt geen recht op eenWW-uitkering omdat je verwijtbaar werkloos bent. Je kunt mogelijk nog wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering van de gemeente waar je woonachtig bent.

Geen recht op transitievergoeding

Je hebt geen recht op eentransitievergoeding. Wanneer sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jouw kant, hetgeen vaak het geval is bij ontslag op staande voet, hoeft jouw werkgever je geen transitievergoeding te betalen.

Vergoeding werkgever bij ontslag op staande voet

Is er sprake van opzet of schuld, dan kan het zomaar zijn dat jij jouw werkgever een vergoeding moet betalen. Heb je een vast contract of een tijdelijk contract dat tussentijds kan worden opgezegd, dan moet je denken aan een vergoeding die gelijk is aan het loon dat jij zou hebben ontvangen over de geldende opzegtermijn.

Heb je een tijdelijk contract dat niet tussentijds opzegbaar is, dan is de vergoeding gelijk aan het loon dat je zou hebben ontvangen als het tijdelijke contract van rechtswege zou zijn geëindigd.


Ontslag op staande voet aanvechten

Als je op staande voet wordt ontslagen, is het belangrijk om dit altijd aan te vechten. De kans is groot dat jouw ontslag op staande voet onterecht is. Volg hiervoor onderstaande stappen:

  1. Onderteken niets! Je werkgever kan je vragen om een document te ondertekenen. Doe dit niet. Je loopt het risico je rechten te verspelen als je ergens mee akkoord gaat. Vraag eerst of je een kopie kunt krijgen van het document;
  2. Laat je werkgever zo snel mogelijk weten dat jij het niet eens bent met het ontslag op staande voet. Geef mondeling aan dat je het niet eens bent met jouw ontslag;
  3. Heb je een schriftelijke bevestiging ontvangen van jouw ontslag ontvangen van jouw werkgever? Schrijf dan een aangetekende protestbrief waarin je aangeeft dat je beschikbaar bent voor werk en dat je aanspraak maakt op loonbetaling. Doe dit ook als je geen schriftelijke bevestiging hebt ontvangen;
  4. Schakel zo snel mogelijk juridische hulp in. Heb je een rechtsbijstandsverzekering of ben je lid van een vakbond? Vraag hen om advies;
  5. Let op dat je binnen twee maanden na je ontslag een verzoekschrift bij de rechter hebt ingediend om het ontslag ongedaan te maken. Je kunt de rechter ook verzoeken een financiële vergoeding toe te kennen bij een acceptatie van het onterecht gebleken ontslag op staande voet. Na die twee maanden heb je geen juridische mogelijkheden meer en staat je ontslag vast.

    Heb jij geen grondige reden om je ontslag aan te vechten? Lees dan: Ontslag bij vast contract! Wat nu?

Financiële vergoeding bij onterecht ontslag op staande voet

Als het ontslag op staande voet niet terecht is en je wilt niet meer terugkeren naar je werkgever, heb je uiteraard wel recht op een transitievergoeding. Het is daarnaast zeer aannemelijk dat jouw werkgever naast de transitievergoeding nog een extra vergoeding moet betalen. Dit wordt ook wel de billijke vergoeding genoemd.

Er is geen formule waarmee de billijke vergoeding kan worden vastgesteld. De rechter kijkt naar alle specifieke omstandigheden in jouw zaak en aan de hand van zijn beoordeling wordt de hoogte van deze extra vergoeding bepaald. Tot slot zal jouw werkgever ook nog een schadevergoeding moeten betalen voor het feit dat hij de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd zonder rekening te houden met een opzegtermijn.

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

Ben jij onterecht op staande voet ontslagen en wil jij naar aanleiding van dit voorval weg bij je werkgever en zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe baan? Wij kunnen je verder helpen! Neemcontact met ons op of vraag een vrijblijvende intake aan.

Ja, ik wil een vrijblijvende intake

 

Terug naar blog overzicht

Download onze pakketten Wil je meer weten over onze pakketten? Download dan ons handige overzicht. Bekijk, vergelijk en kies het pakket dat het beste bij jou past!