Ontslagbegeleiding

Begeleiding bij ontslag

Bij dreigend ontslag kunnen de emoties hoog oplopen. Ontslag staat dan ook in de top 3 van meest ingrijpende gebeurtenissen. Emoties lopen uiteen van boosheid en verdriet over de afwijzing en al snel naar zorgen over de toekomst. 

Vaak voelt het ontslag als ‘plotseling onheil van buiten’. Misschien is de werkgever niet duidelijk geweest over de aanloop naar deze ‘onheilstijding’ en misschien heeft de medewerker in een ontkenningsfase gezeten. De eerste reactie van ontkenning en boosheid gaat vaak in de richting van ziek melden en juridiseren/procederen.

Begrijpelijk, maar niet verstandig!

Beter is als de medewerker de regie over de invulling van het ontslag in eigen hand neemt en – door middel van ontslagbegeleiding – samen zoekt naar een snelle en constructieve wijze van afscheid nemen.

Ontslagbegeleiding is de beste weg, ziek melden lost niks op. Procederen kost veel geld en energie en kent uiteindelijk alleen maar verliezers. 

Ontslagbegeleiding door CareerAdvisor

Ontslagbegeleiding door CareerAdvisor leidt bij werkgever en medewerker naar een snelle, constructieve en pragmatische oplossing.

Het is belangrijk dat de medewerker direct na de aanzegging van het ontslag bij ons aan tafel zit. Op eigen initiatief of op verwijzing van de werkgever. Wij koersen op een snelle constructieve en pragmatische oplossing in de vorm van een redelijke en billijke regeling voor zowel werkgever als medewerker.  Een regeling op maat, passend bij de omstandigheden.

Belangrijk onderdeel van deze regeling vormt outplacementbegeleiding, continuïteit van werk en inkomen is immers het allerbelangrijkste.​

Snel komen tot een ontslagregeling

Onze ervaring is dat een ontslagregeling, waarin het snel komen tot een vertrekregeling, voor beide partijen het beste is. De werkgever is vaak bereid tot betere faciliteiten als de medewerker zich niet ziek meldt of een advocaat inschakelt. De medewerker is beter af, zowel materieel als immaterieel, als hij of zij duidelijk aangeeft over wat NODIG is voor een nieuwe toekomst in plaats van waar hij of zij RECHT op meent te hebben.

CareerAdvisor heeft inmiddels ruim twintig jaren ervaring met ontslagbegeleiding, een ingewikkelde materie, waarin o.a. emotionele, financiële, juridische en fiscale aspecten een rol spelen. Jaarlijks brengen wij honderden van deze kwesties voor zowel medewerkers als werkgevers tot een goed einde.