Waar heeft mijn werknemer recht op bij ontslag door een reorganisatie?

Als ondernemer kom je vaak voor verschillende uitdagingen te staan. Hierbij moet je soms moeilijke beslissingen nemen, zoals een reorganisatie. Hierbij vallen er in veel gevallen helaas ook ontslagen. Ontslagen bij een reorganisatie zijn een emotioneel en juridisch complex proces, waarbij het belangrijk is om op de hoogte te zijn van de rechten die werknemers hebben. Welke rechten dit zijn vertellen we je in dit blog.

In dit blog:

 

Ontslag bij een reorganisatie

Er zijn verschillende redenen om te gaanreorganiseren. Wanneer er helaas ontslagen vallen bij de reorganisatie moet je eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als eerste moet je aan de voorwaarden voor het mogen ontslaan van werknemers bij een reorganisatie  voldoen. Vervolgens is het belangrijk om te weten wat bij een reorganisatie de rechten van werknemers zijn als zij worden ontslagen. Je wilt immers, ondanks de nare situatie, goed voor ze zorgen vanuit goed werkgeverschap.

De voorwaarden waar je aan moet voldoen voordat je werknemers mag ontslaan bij een reorganisatie zijn onder andere:

  • Kunnen bewijzen dat de reorganisatie nodig is.
  • Gebruik maken van de juiste volgorde van ontslag bij reorganisatie.
  • Er is geen andere en passende functie binnen jouw bedrijf beschikbaar.
  • Het op tijd opzeggen van de arbeidsovereenkomst.
  • Voor dezelfde functie wordt er niemand anders aangenomen.

 

Rechten van de werknemer bij ontslag door een reorganisatie

Voldoe jij aan alle bovengenoemde voorwaarden? Dan is de volgende stap het vragen van toestemming voor het ontslag bij het UWV. Doe je dit niet? Dan is het ontslag bij reorganisatie volgens de wet niet geldig en kan deze ongedaan worden gemaakt. Dit is niet de enige regel waar je rekening mee moet houden. Hieronder bespreken we met welke rechten van werknemers je nog meer rekening moet houden voor ontslag door een reorganisatie.

 

Wettelijke verplichtingen

In Nederland zijn er strikte regels en procedures die je als werkgever moet volgen bij het ontslaan van werknemers, vooral als dit gebeurt vanwege een reorganisatie. Zo moet je zoals eerder vermeld toestemming voor het ontslag aanvragen bij het UWV. Hier zijn enkele uitzonderingen voor:

  • Wanneer een werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, is er geen toestemming van het UWV nodig voor ontslag bij een reorganisatie.
  • Als de werknemer een particuliere huishoudelijke hulp is die minder dan 4 dagen per week werkt, is er ook geen toestemming nodig.
  • Als laatste is er geen toestemming voor het ontslag nodig als de reden voor het ontslag een faillissement is.

 

Sociaal plan

Bij reorganisaties is het gebruikelijk dat je als werkgever onderhandelt met werknemersorganisaties over een sociaal plan. Hierin worden afspraken vastgelegd over de gevolgen van de reorganisatie voor jouw werknemers. Dit kan onder meer betrekking hebben op de financiële compensatie, begeleiding naar nieuw werk, omscholing en andere vormen van ondersteuning. De inhoud van een sociaal plan bij reorganisatie kan sterk variëren, maar is vooral bedoeld om de overgang voor werknemers zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Transitievergoeding bij een reorganisatie

Jouw werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij een reorganisatie. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het salaris van jouw werknemer. De transitievergoeding bedraagt altijd een derde maandsalaris per gewerkt jaar. De maximale vergoeding is een bruto jaarsalaris tot €83.000. Hieronder volgt een voorbeeld voor de berekening van de transitievergoeding:

Hans is 9 jaar in dienst geweest bij jouw bedrijf. In dit geval reken je 9 * 1/3 = 3 maandsalarissen. Wanneer het maandsalaris van Hans € 2.400 bruto is, is zijn transitievergoeding dus 3 * € 2.400 = € 7.200.

De transitievergoeding is bedoeld om werknemers te helpen bij de overgang naar ander werk. Zo kunnen werknemers de vergoeding gebruiken voor outplacement, een opleiding of omscholing. Als werkgever betaal jij zelf voor deze vergoeding, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer. Het is dus goed om deze vergoeding mee te nemen in het sociaal plan.

 

WW-uitkering

Bij een reorganisatie is één van de rechten van werknemers  het recht op een WW-uitkering bij ontslag. Deze voorziet in een deel van het inkomen van de werknemer gedurende een bepaalde periode na het ontslag. Dit helpt hen het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen. De precieze duur en hoogte van de WW-uitkering kunnen variëren op basis van de individuele situatie van jouw werknemer.

De WW-uitkering wordt gefinancierd door de WW-premie die jij verplicht betaalt voor elke werknemer die bij jou in dienst is. Maandelijks betaal je als werkgever dus een bepaald bedrag waardoor een werknemer bij ontslag de WW-uitkering kan krijgen.

Werknemers moeten de WW-uitkering zelf aanvragen en krijgen deze uitgekeerd via het UWV. Als werkgever hoef jij hiervoor dus niks te doen.

 

Ontslagen werknemers begeleiden naar nieuw werk

Een laatste belangrijk aspect waar werknemers recht op hebben bij een reorganisatie is begeleiding naar nieuw werk wanneer ze worden ontslagen. Deze begeleiding kun je aanbieden in de vorm van een outplacementtraject. Dit speciale traject bestaat onder andere uit loopbaancoaching, hulp bij het schrijven van een cv en sollicitatiebrieven en toegang tot vacatures. Het doel is om de werknemer te helpen zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden bij een andere werkgever.

Wanneer je outplacement bij reorganisatie aan wilt bieden kun je dit doen met behulp van een outplacementbureau zoals CareerAdvisor. Wij nemen de zorg voor je werknemers op ons en begeleiden ze in hun zoektocht naar hun drijfveren en de mogelijkheden. Worden er meerdere werknemers ontslagen? Dan is groepsoutplacement ook een mogelijkheid. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of download onze gratis brochure!

Vraag de gratis brochure aan

Download de gratis brochure Bij ontslag door een reorganisatie hebben jouw werknemers onder andere recht op begeleiding naar nieuw werk. Dit kan door ze een outplacementtraject aan te bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure voor werkgevers!