Eindafrekening ontslag: wat is dat?

Jouw dienstverband bij je werkgever stopt. Er is een vaststellingsovereenkomst opgesteld met daarin alle afspraken op een rij over de wijze waarop jullie uit elkaar gaan. In de vaststellingsovereenkomst wordt gewoonlijk ook een bepaling opgenomen over de eindafrekening. Maar wat is dat nu eigenlijk en wat valt hier allemaal onder? In dit blog vertellen wij je meer over de eindafrekening bij ontslag. 

In dit blog worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

Wat is een eindafrekening?

De eindafrekening is de laatste financiële afrekening tussen jou en je werkgever. Jouw werkgever betaalt je de zaken uit waar je nog recht op hebt. Heb je nog schulden bij je werkgever, dan worden die hiermee verrekend. De bedoeling is dat jullie alle openstaande posten met elkaar afrekenen. Zo voorkom je dat jullie op een later moment, op grond van de arbeidsovereenkomst, nog iets van elkaar kunnen vorderen of eisen.

 

Wanneer ontvang je de eindafrekening van je werkgever?

In de wet staat dat je de eindafrekening uiterlijk binnen een maand na afloop van het dienstverband ontvangt. Echter, in veel gevallen rekent de werkgever met de werknemer af op het moment dat de werknemer het loon over de laatste periode van diens dienstverband krijgt uitbetaald. Dit is echter niet verplicht. Het kan ook zijn dat je de eindafrekening pas later krijgt uitbetaald.

Lees ook: Een vaststellingsovereenkomst controleren: onze tips

Wat staat er in de eindafrekening bij ontslag?

Wat er in de eindafrekening staat, hangt af van de gemaakte afspraken in jouw arbeidscontract. Het gaat vaak om de volgende zaken: 

1. Loon

   Je ontvangt het openstaande loon waar je nog recht op hebt

2. Vakantiedagen

Je hebt recht op uitbetaling van alle opgebouwde vakantiedagen die je nog niet hebt opgenomen. Het gaat hierbij om wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

3. Vakantiebijslag

Je hebt recht op minimaal 8% vakantiebijslag en bij het ontbinden van jouw arbeidscontract krijg je het opgebouwde saldo aan vakantiebijslag uitbetaald.

4. Dertiende maand of eindejaarsuitkering

Heb je recht op een 13de maand of eindejaarsuitkering? Dan is het gebruikelijk dat bij beëindiging van je dienstverband een evenredig deel hiervan op de eindafrekening komt te staan

5. Bonus en provisie

Werkt jouw werkgever met een bonussysteem of op provisiebasis? Dan is het goed om na te lezen wat hierover in je arbeidscontract staat. Het kan maar zo zijn dat is afgesproken dat je bij ontslag een evenredig deel van je bonus of provisie krijgt uitbetaald. In dat geval moet je dat terugzien in de eindafrekening.

6. Ontslagvergoeding

De kans is groot dat je ook recht hebt op eenontslag- of transitievergoeding. Deze vergoeding moet worden meegenomen in de eindafrekening

7. Onkostendeclaraties

Heb je onkostendeclaraties ingediend en zijn deze nog niet betaald? Denk bijvoorbeeld aan reis-, parkeer- of maaltijdkosten? Dan moeten deze ook op de eindafrekening staan.

8. Vergoeding juridische kosten

Wanneer je in jevaststellingsovereenkomst hebt onderhandeld dat je werkgever de kosten voor juridische bijstand vergoedt, komt dit ook op de eindafrekening te staan.Eindafrekening

9. Te verrekenen schuld

 Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij nog kosten aan jouw werkgever moet betalen.   Hierbij kan je denken aan:

     √ Een voorschot op je loon en/of vakantiebijslag

     √ Te veel opgenomen vakantiedagen

     √ Opleidingskosten

     √ Een personeelslening

     √ Een schadevergoeding (bijvoorbeeld voor een schade aan de leaseauto)

Dergelijke posten worden ook meegenomen in de eindafrekening en worden in    mindering gebracht op het eindtotaal.

10. Overname leaseauto

Wellicht heb je bij je werkgever aangegeven dat je graag de leaseauto wilt overnemen. In dat geval moet jij de werkelijke waarde van de auto betalen aan jouw werkgever. Ook deze transactie kan geregeld worden in de eindafrekening bij ontslag.

Lees ook: Wanneer je een vaststellingsovereenkomst beter niet kan tekenen

De eindafrekening in een vaststellingsovereenkomst

Al er geen specifieke afspraken gemaakt worden in een vaststellingsovereenkomst over de eindafrekening bij ontslag, dan moet je werkgever afrekenen in lijn met wetgeving, arbeidsovereenkomst en eventuele CAO. Hetzelfde geldt wanneer in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat een reguliere eindafrekening plaats zal hebben. Binnen dertig dagen na de beëindigingsdatum zal dan een reguliere eindafrekening plaatsvinden.

Echter in verband met definale kwijting raden we je aan om toch een bepaling over de eindafrekening op te nemen in je vaststellingsovereenkomst zodat de afspraken helder zijn en je geen discussies achteraf krijgt. Na uitbetaling van de eindafrekening bij ontslag hebben jullie dan ook allebei de zekerheid dat de hele ontslagkwestie is afgerond.

 

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

Twijfel je over de inhoud van jouw vaststellingsovereenkomst? Dan kunnen wij gratis en vrijblijvend een eerste controle van jouw vaststellingsovereenkomst doen. Hierbij bekijken wij ook de eindafrekening. Indien nodig kunnen wij jouw vaststellingsovereenkomst uitgebreider laten beoordelen door een jurist. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag.

Neem vrijblijvend contact op

Terug naar blog overzicht

 

Gratis VSO voorbeeld Wil je meer weten over onze pakketten? Download dan ons handige overzicht. Bekijk, vergelijk en kies het pakket dat het beste bij jou past!