Een vaststellingsovereenkomst niet tekenen

Bij een vaststellingsovereenkomst gaan jij en je werkgever in goed overleg uit elkaar. Jouw dienstverband wordt dan met wederzijds goedvinden beëindigd. In bepaalde situaties kan het zijn dat het niet verstandig is om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Gelukkig ben je niet verplicht te tekenen. Als je een vaststellingsovereenkomst niet tekent, dan blijft jouw dienstverband nog in stand. Jouw werkgever zal zich dan moeten richten tot het UWV of de kantonrechter. 0886161999

Wanneer je een vaststellingsovereenkomst beter niet kunt tekenen komt aan de orde in dit blog, waarbij we stil staan bij de volgende 'red flags':

Tijdsdruk

Een werkgever heeft er belang bij dat de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk eindigt omdat je werkgever jouw salaris moet doorbetalen tot aan de formele einddatum. Om die reden willen ze nog wel eens druk uitoefenen om de vaststellingsovereenkomst snel te ondertekenen. Laat je niet hiertoe verleiden en geef aan dat je de vaststellingsovereenkomst eerst grondig wilt doornemen en wilt voorleggen aan een expert. 

Een goede werkgever geeft je 1 tot 2 weken bedenktijd om tot een weloverwogen beslissing te komen. Bedenktijd van minder dan een week is echt te kort en onacceptabel.

 

Vaststellingsovereenkomst tekenen tijdens ziekte

Wanneer je nog geen twee jaar ziek bent, heb jeontslagbescherming. Dit betekent dat je werkgever je niet mag ontslaan. Stem je in deze situatie toch in met ontslag, dan geef je een stuk sociale zekerheid op. Je geeft namelijk je recht op een WW-uitkering op.

Hoe ontslag bij ziekte precies zit, lees je in ons blog Vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

 

Vaststellingsovereenkomst tekenen bij zwangerschap

Ben je zwanger? Dan mag je werkgever je in principe niet ontslaan, want ook in dit geval heb je ontslagbescherming. Je geniet ook ontslagbescherming tijdens je zwangerschapsverlof, je bevallingsverlof en gedurende de eerste 6 weken na de bevalling.

Ontslag tijdens je zwangerschap is alleen mogelijk in bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij een reorganisatie of bedrijfsbeëindiging of tijdens de proeftijd. Ook kun je tijdens de zwangerschap jouw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst heeft bij een zwangerschap minder drastische gevolgen dan bij ziekte omdat je het recht op WW behoudt. Bovendien kun je in deze situatie stevig onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding in verband met het geldende ontslagverbod.

Ben je als gevolg van je zwangerschap ziek? Dan kun je de vaststellingsovereenkomst beter niet tekenen.

 

Vaststellingsovereenkomst tekenen die niet uitkeringsproof is

Om te beoordelen of je recht hebt op een WW-uitkering, kijkt het UWV naar een aantal punten die in je vaststellingsovereenkomst staan. Het gaat daarbij om de volgende punten:

  • Het initiatief van de vaststellingsovereenkomst moet van je werkgever komen;

  • Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn;

  • Er mag geen sprake zijn van een zogeheten dringende reden (ontslag op staande voet);

  • De fictieve opzegtermijn moet altijd in acht worden genomen.

Staan deze punten niet correct vermeld in de vaststellingsovereenkomst, teken de vaststellingsovereenkomst dan niet!

 

Vaststellingsovereenkomst tekenen bij geen of een te lage ontslagvergoeding

Hoe hoog jouw ontslagvergoeding uitpakt kan afhangen van verschillende factoren. Heeft je werkgever een goede ontslagreden of heb jij je werkgever laten weten dat je zelf ook graag weg wilt, dan heb je een minder gunstige onderhandelingspositie. Heeft je werkgever geen goede reden om je te ontslaan, dan biedt dit jou meer onderhandelingsruimte. Je kunt namelijk overwegen om helemaal niet akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst of alleen als er een zeer royale ontslagvergoeding tegenover staat.

In de praktijk zien wij dat er bij ontslag met wederzijds goedvinden vrijwel altijd sprake is van een ontslagvergoeding ter grootte van minimaal de transitievergoeding. De basis van je ontslagvergoeding kun je dan berekenen volgens de transitievergoeding 2021 en bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

> Kijk voor meer informatie en een praktisch rekenvoorbeeld naar ons blog Transitievergoeding bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst

> Staat er geen of een te lage ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst, ga dan niet akkoord en onderteken de vaststellingsovereenkomst niet.
Wanneer VSO niet tekenen

Overige punten

Naast bovengenoemde red flags zijn er ook een aantal punten die je afhankelijk van jouw persoonlijke situatie relevant kunnen zijn bij het al dan niet tekenen van een vaststellingsovereenkomst. De onderstaande punten vormen voor de één een struikelblok en zullen voor een ander geen issue vormen. Kijk dus goed of de punten voor jou van toepassing zijn.

  • Het ontbreken van een apart outplacementbudget: met een apart outplacementbudget kun jij je transitievergoeding volledig inzetten voor opleidingen, trainingen of workshops. Met behulp van outplacement vergroot jij je kans op het vinden van een nieuwe baan;
  • Geen vrijstelling van werkzaamheden waardoor je moet doorwerken tot je laatste werkdag. Hierdoor krijg je niet de kans om alvast op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Het geven van een vrijstelling van werkzaamheden is overigens vrij gebruikelijk;
  • Het niet uitbetalen van vakantiedagen en overuren: heb je nog veel vakantiedagen en overuren tegoed, dan is het aan te raden hier goede afspraken over te maken met je werkgever en deze afspraken vast te leggen in de vaststellingsovereenkomst voordat je deze tekent;
  • Afspraken over concurrentie- of relatiebeding: heb je te maken met een concurrentie- of relatiebeding, dan kan dit nogal van impact zijn op jouw zoektocht naar een nieuwe baan. Je mogelijkheden kunnen hierdoor aanzienlijk beperkt worden. Voordat je tekent, kan het in jouw belang zijn om hier afspraken over te maken met je werkgever en deze vast te laten leggen in de vaststellingsovereenkomst.

Herroepingsrecht

Heb je ondanks de red flags de vaststellingsovereenkomst getekend? Dan is er nog geen man overboord. Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst heb je nog 14 dagen de tijd om alsnog van de overeenkomst af te zien en de ondertekening te herroepen. Wil je het voorstel ontbinden? Dan moet je dit schriftelijk kenbaar maken bij jouw werkgever. Het is niet nodig om hiervoor een reden op te geven.

 

Wanneer moet je de vaststellingsovereenkomst wél tekenen?

Heb je alle bovenstaande punten grondig doorgenomen of laten bekijken door een expert? Heb je de vaststellingsovereenkomst voldoende uitonderhandeld? En sta jij achter de definitieve vaststellingsovereenkomst? Dan kun je deze met een gerust hart ondertekenen.

 

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

Twijfel je of je jouw vaststellingsovereenkomst wel moet tekenen of vind je het fijn dat iemand met je meekijkt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of download gratis onze brochure. 

Wil je nóg meer weten hoe een vaststellingsovereenkomst werkt? Bekijk dan onze pagina waarin we antwoord geven op al je vragen over vaststellingsovereenkomsten

Gratis voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Terug naar blog overzicht

 

Vaststellingsovereenkomst eBook Alles over de vastellingsovereenkomst in één handig en gratis document