Opzegtermijn vaststellingsovereenkomst: alles wat je erover moet weten

Misschien zit er een reorganisatie aan te komen, of waren er andere redenen waarom je met je werkgever hebt besloten om je dienstverband te beëindigen. In ieder geval hebben jullie samen ervoor gekozen om uit elkaar te gaan met een vaststellingsovereenkomst.

Voordat jij de vaststellingsovereenkomst ondertekent is het van belang te controleren of de opzegtermijn die in je vaststellingsovereenkomst vermeld staat correct is.

In dit blog leggen wij je uit waarom het belangrijk is om de opzegtermijn van je vaststellingsovereenkomst te controleren en hoe je de correcte, fictieve opzegtermijn kan vaststellen. Daarbij zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Wat is een opzegtermijn?

De opzegtermijn is de periode die in acht genomen moet worden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het is de periode vanaf het moment dat jij of je werkgever zegt te stoppen met jouw arbeidsovereenkomst tot aan de dag waarop je voor het laatst formeel in dienst bent bij je werkgever.

Het is niet toegestaan om per direct je baan op te zeggen. Je werkgever kan dan in de problemen komen met zijn bedrijfsvoering en moet de gelegenheid krijgen om jouw vertrek op te vangen. Omgekeerd mag je werkgever jou ook niet per direct ontslaan. Je kunt dan in de financiële problemen komen omdat je ineens zonder je inkomen zit.

Bepalen lengte opzegtermijn vaststellingsovereenkomst

Wat de lengte is van de opzegtermijn kun je veelal terugvinden in je arbeidscontract of in de voor jou geldende CAO. Als hierin niets is afgesproken wordt automatisch teruggevallen op de ‘wettelijke opzegtermijn’ (artikel 7:672 BW).

De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van de duur van je dienstverband. Voor je werkgever gelden daarbij de volgende regels:

  • 0-5 dienstjaren is 1 maand opzegtermijn
  • 5-10 dienstjaren is 2 maanden opzegtermijn
  • 10-15 dienstjaren is 3 maanden opzegtermijn
  • 15 dienstjaren of langer is 4 maanden opzegtermijn

Als je zelf je arbeidsovereenkomst opzegt, geldt er volgens de wet een opzegtermijn van 1 maand, ongeacht de duur van je dienstverband.

> Lees ook: Ontslag bij vast contract! Wat nu?

 

Fictieve opzegtermijn in vaststellingsovereenkomst

De opzegtermijn in een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel ‘fictieve opzegtermijn’ genoemd. Reden hiervoor is dat er formeel gezien geen sprake is van een opzegging, maar van beëindiging met wederzijds goedvinden. Voor het bepalen van de fictieve opzegtermijn wordt gekeken naar de opzegtermijn die geldt voor de werkgever.

Belang correcte opzegtermijn in je vaststellingsovereenkomst

Omdat je pas na afloop van de fictieve opzegtermijn recht hebt op eenWW-uitkering is het van belang dat de correcte opzegtermijn in jouw vaststellingsovereenkomst is opgenomen. Wordt je contract eerder beëindigd, dan legt het UWV je een wachttijd op voor het deel van de opzegtermijn dat niet in acht is genomen. Tijdens deze wachttijd heb je geen recht meer op loon en ook nog geen recht op WW. Dit kan betekenen dat je minimaal een maand zonder inkomen zit.

Controleer daarom altijd de opzegtermijn in je vaststellingsovereenkomst. Op die manier weet je zeker dat de uitbetaling van je WW-uitkering aansluit op die van je ontslagdatum.

Ontslagvergoeding om wachttijd te overbruggen

Mochten jij en je werkgever er toch voor kiezen om eerder het arbeidscontract te beëindigen, laat dan een hogere ontslagvergoeding vastleggen in je vaststellingsovereenkomst. Op die manier kun je de maanden dat je zonder inkomen zit overbruggen. 

> Lees ook: Hoe onderhandel je over een vaststellingsovereenkomst.

 

Maak gebruik van de vaststellingsovereenkomst bedenktijd

Een goede werkgever zal je, afhankelijk van de situatie van ontslag, 1 tot 2 weken bedenktijd geven. Gebruik die tijd om (juridisch) advies in te winnen en je eigen wensen goed op een rij te krijgen. Blijkt dat je toch te snel akkoord bent gegaan met je vaststellingsovereenkomst, dan heb je het recht om binnen 14 dagen de getekende vaststellingsovereenkomst ongedaan te maken. Hiervoor moet je wel een getekende verklaring aan je werkgever sturen.

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

Heb je hulp nodig bij het bepalen van de correcte fictieve opzegtermijn in je vaststellingsovereenkomst of vind je het fijn dat iemand met je meekijkt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op

Ook interessant voor jou: 

 

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Het beëindigen van een dienstverband is nooit leuk. Zelfs niet als dit met wederzijds goedvinden gebeurt. Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Lees er meer over in onze gratis brochure Outplacement.