Opzegtermijn bij vaststellingsovereenkomst: alles wat je erover moet weten

Misschien zit er een reorganisatie aan te komen, of waren er andere redenen waarom je met je werkgever hebt besloten om je dienstverband te beëindigen. In ieder geval hebben jullie samen ervoor gekozen om uit elkaar te gaan met een vaststellingsovereenkomst (VSO).

Voordat jij de VSO ondertekent is het van belang te controleren of de opzegtermijn die in je vaststellingsovereenkomst vermeld staat correct is.

In dit blog leggen wij je uit waarom het belangrijk is om de opzegtermijn van je vaststellingsovereenkomst te controleren en hoe je de correcte, fictieve opzegtermijn kan vaststellen. Daarbij zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Opzegtermijn vaststellingsovereenkomst

De opzegtermijn in een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel ‘fictieve opzegtermijn’ genoemd. Reden hiervoor is dat er formeel gezien geen opzegtermijn geldt omdat het dienstverband in overleg is beëindigd. Toch is het noodzakelijk om een opzegtermijn in acht te nemen om na je dienstverband een WW-uitkering te kunnen krijgen. Voor het bepalen van de fictieve opzegtermijn wordt gekeken naar de opzegtermijn die geldt voor de werkgever.

Het bepalen van de fictieve opzegtermijn in een vaststellingsovereenkomst

De fictieve opzegtermijn is dus de wettelijke opzegtermijn die geldt voor de werkgever. Deze hangt af van de duur van jouw dienstverband. Hoe langer deze is, hoe langer de opzegtermijn. Word jeontslagen bij een vast contract? Ook dan zijn jij en je werkgever gebonden aan eenopzegtermijn.

De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van de duur van je dienstverband. Voor je werkgever gelden daarbij de volgende regels:

  • 0-5 dienstjaren is 1 maand opzegtermijn
  • 5-10 dienstjaren is 2 maanden opzegtermijn
  • 10-15 dienstjaren is 3 maanden opzegtermijn
  • 15 dienstjaren of langer is 4 maanden opzegtermijn

Als je zelf je arbeidsovereenkomst opzegt, geldt er volgens de wet een opzegtermijn van 1 maand, ongeacht de duur van je dienstverband.

De fictieve opzegtermijn in een vaststellingsovereenkomst wanneer ik zelf mijn dienstverband wil opzeggen

Als je zelf je dienstverband opzegt, kan er geen sprake meer zijn van een VSO. Zodra je zelf je dienstverband opzegt verlies je het recht op een ww-uitkering. Recht op een ww-uitkering en een transitievergoeding zijn juist redenen, voornamelijk als je nog geen andere baan hebt, om als werknemer aan te sturen op een VSO. Je stemt dan beide in met het ontslag en neemt hiertoe beide het initiatief. Staat er in een VSO dat een werknemer het verzoek tot ontslag heeft gedaan, dan wordt daarmee het recht op ww verspeeld. Formeel gezien zeg je dus nooit als werknemer op, wanneer er sprake is van een VSO, maar komen beide partijen met elkaar overeen wanneer het dienstverband eindigt. Hierbij wordt er gekeken naar de wettelijke opzegtermijn die geldt voor de werkgever.

 

Belang correcte opzegtermijn in je VSO

Omdat je pas na afloop van de fictieve opzegtermijn recht hebt op eenWW-uitkering is het van belang dat de correcte opzegtermijn in jouw vaststellingsovereenkomst is opgenomen. Wordt je contract eerder beëindigd, dan legt het UWV je een wachttijd op voor het deel van de opzegtermijn dat niet in acht is genomen. Tijdens deze wachttijd heb je geen recht meer op loon en ook nog geen recht op WW. Dit kan betekenen dat je minimaal een maand zonder inkomen zit.

Controleer daarom altijd de opzegtermijn in je VSO. Op die manier weet je zeker dat de uitbetaling van je WW-uitkering aansluit op die van je ontslagdatum.

Ontslagvergoeding om wachttijd te overbruggen

Mochten jij en je werkgever er toch voor kiezen om eerder het arbeidscontract te beëindigen, dan is het belangrijk om te onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst. Laat bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding vastleggen in je VSO. Op die manier kun je de maanden dat je zonder inkomen zit overbruggen. 

 

Maak gebruik van de vaststellingsovereenkomst bedenktijd

Een goede werkgever zal je, afhankelijk van de situatie van ontslag, 1 tot 2 weken bedenktijd geven. Gebruik die tijd om (juridisch) advies in te winnen en je eigen wensen goed op een rij te krijgen. Blijkt dat je toch te snel akkoord bent gegaan met je VSO, dan heb je het recht om binnen 14 dagen de getekende vaststellingsovereenkomst ongedaan te maken. Hiervoor moet je wel een getekende verklaring aan je werkgever sturen.

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

Heb je hulp nodig bij het bepalen van de correcte fictieve opzegtermijn in je vaststellingsovereenkomst of vind je het fijn dat iemand met je meekijkt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder. 

Wil je nóg meer weten hoe een vaststellingsovereenkomst werkt? Bekijk dan onze pagina waarin we antwoord geven op al je vragen over vaststellingsovereenkomsten

Vaststellingsovereenkomst eBook Alles over de vastellingsovereenkomst in één handig en gratis document