Beëindigings- of vaststellingsovereenkomst: wat is het verschil?

De termen vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. In beide gevallen wordt een document bedoeld, waarin alle gemaakte afspraken bij een ontslag met wederzijds goedvinden worden vastgelegd. Maar mogen beide termen wel als gelijk worden beschouwd of is er sprake van een verschil? Daar lees je meer over in ons blog.

In dit blog bespreken we het verschil tussen een vaststellingsovereenkomst en een beëindigingsovereenkomst aan de hand van de volgende onderwerpen:

Beëindigingsovereenkomst

Een beëindigingsovereenkomst is een document waarin zowel de werkgever als de werknemer vrij kunnen bepalen wat voor afspraken hierin worden opgenomen. Dit komt omdat een beëindigingsovereenkomst geen formele status heeft, wat strikt genomen inhoudt dat een beëindigingsovereenkomst niet voor de wet bestaat. Dit betekent echter niet dat er geen gebruik van gemaakt kan worden, maar wel dat er geen wettelijke richtlijnen voor bekend zijn.

 

Vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst behoort tot de benoemde overeenkomsten in de Nederlandse wetgeving en heeft daarmee wel een formele status. Volgens de wet wordt van een vaststellingsovereenkomst gesproken als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en hierover afspraken worden gemaakt. Wat in een vaststellingsovereenkomst moet worden opgenomen en wat deze precies inhoudt staat in de wet beschreven. Het doel van deze overeenkomst is te voorkomen dat een geschil of onzekerheid tussen beide partijen ontstaat.

> Lees ook: Wanneer je een vaststellingsovereenkomst beter niet kan tekenen

 

Inhoud van vaststellingsovereenkomst staat in de wet.

Rechtsgeldigheid

Door de specifieke regels zijn afspraken in een vaststellingsovereenkomst alleen in zeer uitzonderlijke gevallen aan te tasten. Dit geldt zelfs voor afspraken die in deze overeenkomst zijn gemaakt en in strijd zouden zijn met dwingendrechtelijke bepalingen. Dit is vooral voor de werkgever voordelig en daarom gaat hun voorkeur uit naar het gebruik van de term vaststellingsovereenkomst.

In een vaststellingsovereenkomst mogen echter geen bepalingen worden opgenomen die jij als werknemer onder dwang hebt moeten aanvaarden en waar jij het niet mee eens bent. De wet regelt nadrukkelijk dat als sprake is van dwang of dwaling door de werkgever dat dit kan worden aangevochten bij de rechter. Als de rechter dit bewezen acht, worden de bepalingen in de overeenkomst nietig verklaart.

Een ander belangrijk voordeel van de vaststellingsovereenkomst voor jou als werknemer is, dat je het recht hebt om na ondertekening de overeenkomst te herroepen. Dit moet altijd schriftelijk en binnen 14 dagen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. De werkgever heeft dit recht niet. Je hoeft geen reden op te geven waarom jij de overeenkomst herroept. Als jij van dit recht gebruik maakt, wordt de arbeidsovereenkomst niet beëindigd en blijf je dus in dienst tot er een nieuwe overeenkomst is die wel door beide partijen wordt getekend.

Let wel: als werknemer mag je slechts eens per 6 maanden van het herroepingsrecht gebruik maken.

Beëindigingsovereenkomst of Vaststellingsovereenkomst?

Het verschil tussen een vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst is minimaal.  Als u twijfelt, kunt u beter kiezen voor een vaststellingsovereenkomst omdat hiermee op de Nederlandse wetgeving terug kan worden gevallen.

> Lees ook: Ontslag bij vast contract! Wat nu?

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen en heb je hier vragen over? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag.

Wil je nóg meer weten hoe een vaststellingsovereenkomst werkt? Bekijk dan onze pagina waarin we antwoord geven op al je vragen over vaststellingsovereenkomsten

Neem vrijblijvend contact op

Ook interessant voor jou:

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Het beëindigen van een dienstverband is nooit leuk. Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Lees er meer over in onze gratis brochure.