Wat is een reorganisatie?

Wanneer jouw bedrijf besluit om te gaan reorganiseren, is dit voor niemand leuk. Helaas is het echter soms onvermijdelijk. Bijvoorbeeld wanneer je financiële problemen ervaart of wanneer er binnen het bedrijf zelf problemen spelen. Hoe dan ook zorgt een herindeling voor verandering binnen het bedrijf. Maar wat is de definitie van een reorganisatie? En wat betekent dit voor jouw werknemers?

De volgende onderwerpen komen in dit blog aan bod:

Waarom een bedrijf moet reorganiseren

De definitie van reorganisatie is letterlijk het opnieuw organiseren van een bedrijf. Het wordt ook wel herindeling, modernisering, privatisering, herstructurering of outsourcing genoemd. Wanneer je aankondigt dat jouw bedrijf moet reorganiseren komt dit vaak door problemen. In de meeste gevallen zijn dit bedrijfseconomische problemen, zoals financiële problemen. Andere problemen die voor kunnen komen zijn problemen binnen het bedrijf zelf. Denk hierbij aan een hoog verloop van personeel of slechte leiding. 

Een andere reden waarom een bedrijf moet herstructureren zijn technologische ontwikkelingen waardoor er anders gewerkt moet worden. Ook een overname of fusie kan een reden zijn waardoor medewerkers overbodig worden. Vaak komt een reorganisatie door een combinatie van verschillende oorzaken. 

Onzekerheid door een herstructurering

Hoewel een herindeling vaak noodzakelijk is zodat het bedrijf op de lange termijn kan overleven, brengt het vooral voor jouw werknemers onzekerheden met zich mee. Zo is het ineens onzeker of zij hun baan nog wel kunnen behouden. Een reorganisatie gaat immers gepaard met een verandering van functies binnen het bedrijf. Daarnaast kunnen werknemers onzekerheden hebben over de uitbetaling van het loon, het recht op een vergoeding of uitkering en hoe ze aan nieuw werk komen. Het is daarom verstandig om een reorganisatie goed aan te pakken.

Dit is waar een sociaal plan uitkomst kan bieden. Hierin worden afspraken gemaakt die de nadelige gevolgen van een herstructurering verminderen. Er staan onder meer afspraken in over een eventuele transitievergoeding, de begeleiding naar ander werk, de duur van de reorganisatie en kosten voor outplacement.

Wat betekent een reorganisatie voor werknemers?

Wanneer er sprake is van een reorganisatie betekent dit niet alleen een verandering voor het bedrijf, maar ook voor jouw werknemers. Zo zijn de volgende zaken eventuele gevolgen waar ze mee te maken kunt krijgen:

  • Een overplaatsing: hierbij behoud een werknemer dezelfde functie die ze nu hebben, alleen op een andere locatie. Wanneer bij het bedrijf overplaatsingen normaal zijn, zijn er vaak afspraken gemaakt in de cao en individuele arbeidsovereenkomst over de gevolgen van een overplaatsing. Zijn deze er nog niet? Dan worden afspraken over verhuiskosten, hogere reiskosten en een langere reistijd opgenomen in een sociaal plan.
  • Verandering van secundaire arbeidsvoorwaarden: wanneer een werknemer een nieuwe baan krijgt betekent dit een verandering van secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast letten op het loon is het voor een werknemer belangrijk om te letten op het pensioen en de reiskostenvergoeding. 
  • Een ontslag: wanneer een werknemer ontslagen wordt vanwege een reorganisatie, moet jij als werkgever het ontslag bij het UWV aanvragen. Hierbij moet je bewijzen dat je geen andere keuze hebt dan jouw werknemer te moeten ontslaan. In plaats van een ontslag via het UWV kunnen jij en je werknemer ook in goed overleg uit elkaar gaan door middel van een vaststellingsovereenkomst.
  • Outplacement: hierbij word jouw werknemer begeleid bij het vinden naar een nieuwe en passende baan door een professioneel outplacementbureau. 

Collectief ontslag bij een reorganisatie

Is jouw bedrijf vrij groot? Dan kunnen er bij een reorganisatie meerdere ontslagen tegelijk vallen. We spreken dan van een collectief ontslag. Hierbij treedt de wet melding collectief ontslag in werking wat inhoudt dat vakbonden en het UWV op de hoogte gesteld en geraadpleegd moeten worden van de reorganisatie. Wordt deze meldingsplicht niet nageleefd? Dan kunnen jouw werknemers het ontslag terugdraaien. 

De rol van outplacement

Wordt jouw werknemer ontslagen vanwege een reorganisatie? Dan kan je als werkgever een outplacementtraject aanbieden. Dit is een speciaal begeleidingstraject dat jouw werknemer helpt om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden bij een andere werkgever. Hierbij worden verschillende fases doorlopen om te komen tot een nieuwe, passende baan. In afstemming met een persoonlijke coach bepaalt  de werknemer zelf hoe het traject er exact uit gaat zien. 

Een outplacementtraject bij CareerAdvisor

Komt er een reorganisatie aan bij jouw bedrijf? Dan kan het zijn dat de banen van werknemers helaas verdwijnen. Wanneer je met ontslag te maken krijgt kun je een outplacementtraject aan jouw werknemers aanbieden. Op deze manier worden je werknemers begeleid bij het vinden van een nieuwe en passende baan.

CareerAdvisor is een outplacementbureau dat zich met veel enthousiasme inzet bij het vinden van een nieuwe baan waarin jouw werknemers zich gelukkig voelen en succesvol kunnen zijn. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op of download onze brochure outplacement voor werkgevers.

Download brochure Outplacement

Download de gratis brochure Kondigt jouw bedrijf een reorganisatie aan? Dan kun je een outplacementtraject aanbieden aan jouw werknemers. Lees meer over outplacement in onze gratis brochure voor werkgevers.