Wanneer transitievergoeding verschuldigd?

Zie jij de samenwerking met één of meerdere van jouw medewerkers niet meer zitten? Dan kun je ervoor kiezen om deze persoon/personen te ontslaan of het contract niet te verlengen. In veel gevallen kun je dan te maken krijgen met transitievergoedingen. Wat is dit en wanneer betaal je een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is niet zo maar iets. Het is dan ook logisch dat je hier veel vragen over hebt. In dit blogartikel geven wij antwoord op brandende vragen over transitievergoedingen:

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een vergoeding die je als werkgever aan jouw personeel betaalt. Dit geldt enkel in het geval van ontslag of wanneer een tijdelijk contract niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever. Neemt je personeel zelf ontslag? In het geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever dien je dit ook te betalen.

Waarom moet ik een transitievergoeding betalen?

Het doel van een transitievergoeding is een compensatie voorhet ontslag en het vergemakkelijken van de overstap naar een andere baan. Zo kan de transitievergoeding bijvoorbeeld ook voor outplacement worden ingezet. Het maakt de transitie naar een andere baan gemakkelijker.

Heeft de duur van het dienstverband effect op de transitievergoeding?

Tot voor kort had een werknemer recht op een transitievergoeding na een dienstverband van 24 maanden. Dat is per 1 januari 2020 veranderd. Vanaf nu hebben werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding als de overeenkomst door de werkgever wordt beëindigd.

Transitievergoeding

Transitievergoeding bij een tijdelijk contract?

Ook jouw medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract hebben recht op een transitievergoeding. Het is dus niet van belang of het contract wordt beëindigd via rechtswege of dat je de overeenkomst opzegt via het UWV of de kantonrechter.

Wel of geen transitievergoeding?

We hebben voor jou op een rijtje gezet in welke gevallen je verplicht bent om een transitievergoeding te betalen en in welke gevallen dat niet zo is.

> Transitievergoeding bij een reorganisatie

Wanneer transitievergoeding:

  • Na een (automatisch) einde van rechtswege op jouw initiatief. Denk hierbij aan het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband of het beëindigen van een dienstverband in de proeftijd;
  • Als een dienstverband op uw initiatief in de proefperiode wordt beëindigd;
  • Indien een werknemer zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of ernstig verwijtbaar nalatigheid van de werkgever.

N.B. Als jouw werknemer meer dan 2 jaar ziek is heeft hij/zij ook recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kun je daarvoor een compensatie aanvragen bij het UWV. Dan moet je uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wanneer geen transitievergoeding:

  • Beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden;
  • De werknemer wordt ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was;
  • Als de werknemer nog geen 18 jaar of ouder is en maximaal 12 uur per week werkte;
  • Bij ontslag vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Bij faillissement of wanneer de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen;
  • Als er in het CAO een ‘gelijkwaardige voorziening’ is opgenomen.
  • Als de werknemer voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen, die binnen 6 maanden na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst ingaat.

Welke regelingen zijn er voor kleine mkb-bedrijven?

Voor kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers bestond er een compensatieregeling. Deze is per 1 januari 2020 komen te vervallen. Echter is er wel een compensatieregeling voor betaalde transitievergoedingen in het geval van bedrijfsbeëindiging door overlijden, pensionering of ziekte. Meer informatie over deze regeling vind jehier.

Hoe dien ik deze vergoeding uit te betalen?

Je dient de transitievergoeding aan het einde van het dienstverband uit te betalen, gelijk tijdig met de uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen, vakantiegeld et cetera. Het uitbetalen dient binnen een maand na het einde van het dienstverband te gebeuren. Eventueel kun je met de medewerker overeenkomen dat je dit in termijn betaalt. Je dient dit dan wel schriftelijk vast te hebben gelegd.

Hoe bereken ik de transitievergoeding?

Wanneer je een transitievergoeding moet aanbieden, is de volgende vraag dan natuurlijk: hoe hoog moet die vergoeding dan zijn? Ook daar zijn richtlijnen voor. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

Bijvoorbeeld bij een dienstverband van 9 jaar rekent u 9 * 1/3 = 3 maandsalarissen. Bij een dienstverband van 18 jaar rekent u 18 * 1/3 = 6 maandsalarissen bij ontslag. Het maximum is € 94.000 bruto of één bruto jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 94.000.

Transitievergoeding calculator 

Transitievergoedingen regelen met behulp van CareerAdvisor

Dit is allemaal uitgaande van ‘normale’ situaties, maar uiteraard zijn er op bovenstaande regels en richtlijnen uitzonderingen te bedenken. Als CareerAdvisor kunnen wij je er alles over vertellen en staan we jou graag bij om te kijken wat er in jouw geval nodig is om tot een goede afwikkeling van een transitievergoeding te komen. Ontdek bijvoorbeeld5 redenen om voor outplacement te kiezen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wil je nóg meer weten hoe een vaststellingsovereenkomst werkt? Bekijk dan onze pagina waarin we antwoord geven op al je vragen over vaststellingsovereenkomsten

Ook interessant voor jou:

 

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Een ontslag is voor niemand leuk. Je wilt natuurlijk dat jouw personeel ook in de toekomst een goede baan zal vinden. Outplacement kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.