Outplacement bij ontslag in verschillende situaties

Jouw werknemer ontslag aanzeggen betekent vaak een moeilijk gesprek. Juist dan is het goed om vooraf te weten wat je rechten en plichten zijn als werkgever. Maar je wil vast ook weten hoe dat zit als jouw werknemer zelf ontslag neemt. En hoe je in goede harmonie uit elkaar kunt gaan. In dit blog vertellen we jou hoe de regelgeving in elkaar zit en hoe je vanuit goed werkgeverschap jouw werknemer verder kunt helpen. Bijvoorbeeld met een outplacementvergoeding bij ontslag.

Er zijn verschillende redenen om je werknemer ontslag aan te zeggen. Bijvoorbeeld omdat jouw werknemer andere wensen heeft of vindt dat hij zich niet verder kan ontwikkelen in jouw bedrijf. Jij en je werknemer passen dan niet meer bij elkaar. Een andere mogelijkheid is dat er arbeidsplaatsen vervallen door reorganisatie binnen jouw bedrijf. En tot slot kan er ook sprake zijn van een onoplosbaar arbeidsconflict.

In dit blogartikel geven wij je meer informatie over:

Transitievergoeding

Wat jouw reden voor ontslagaanzegging ook is, sinds 2020 moet je bij een gedwongen ontslag verplicht een transitievergoeding beschikbaar stellen aan jouw medewerker. Dit geldt vanaf het moment dat je werknemer in dienst is en ook bij een tijdelijk dienstverband. De bedoeling daarvan is zowel compensatie voor het ontslag als de overgang naar een nieuwe baan vergemakkelijken.

Meer weten? Wij geven antwoord opalle vragen over transitievergoedingen.

Vragen over transitievergoedingen.

Outplacement na ontslag

Je kunt ervoor kiezen om jouw werknemer een outplacementtraject aan te bieden. Dat is niet wettelijk verplicht, maar wel onderdeel van goed werkgeverschap. Daarom wordt het steeds vaker gedaan door werkgevers. Bovendien is outplacement na ontslag financieel voordeliger. De kosten van een outplacementtraject kunnen ten laste komen van de transitievergoeding en zijn dan fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten. Je betaalt dan een lagere netto transitievergoeding aan jouw medewerker.

> Ontdek meer redenen om voor outplacement te kiezen.

Outplacement bij ontslag door werknemer

Het kan ook voorkomen dat je werknemer ontslag wil nemen. In dat geval kun je overeenkomen dat jouw werknemer via outplacement betaald op zoek mag gaan naar een andere baan. Wij spreken dan over outplacement bijontslag door de werknemer. Je kunt dan een termijn stellen aan het outplacementtraject. Dat betekent dat jouw werknemer binnen een bepaalde termijn geacht wordt een nieuwe baan te vinden. Lukt dat niet dan volgt alsnog ontslag.

Begeleiding ontslagproces

CareerAdvisor helpt je om het(ontslag)proces voor beide partijen in juiste banen te leiden. In een outplacementtraject begeleidt onzepersoonlijke coach jouw werknemer naar een nieuwe baan. Je werknemer is bij ons in goede handen en krijgt begeleidingsgarantie. Dat betekent dat wij jouw voormalige werknemer begeleiden totdat hij of zij daadwerkelijk aan de slag is en een nieuwe stap kan zetten.

Wil je meer weten? Download onze brochure of neemcontact met ons op!

Download brochure Outplacement

Terug naar blog overzicht

Download het Outplacement e-book Een ontslag is voor niemand leuk. Je wilt natuurlijk dat jouw personeel ook in de toekomst een goede baan zal vinden. Outplacement kan de oplossing bieden. Lees er meer over in ons gratis e-book.