Vaststellingsovereenkomst bij bedrijfseconomische redenen

Wanneer het bedrijf waarvoor jij werkt in financieel zwaar weer zit, kan het zijn dat jouw werkgever je moet ontslaan. Je krijgt dan ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Hiervoor kan jouw werkgever ontslag aanvragen bij het UWV, maar hij kan jou ook een vaststellingsovereenkomst aanbieden. In dit blog vertellen wij wat je moet weten over een vaststellingsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische redenen. 

De volgende onderwerpen zullen in dit blog aan de orde komen:

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Er is sprake van bedrijfseconomisch ontslag als er een of meerdere arbeidsplaatsen vervallen vanwege bedrijfseconomische redenen. Het kan gaan om een slechte financiële situatie bij je werkgever, bijvoorbeeld vanwege een forse omzetdaling, maar dat hoeft niet per se. Andere redenen kunnen zijn:

  • Beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
  • Reorganisatie;
  • Structurele werkvermindering;
  • Bedrijfsverhuizing;
  • Technologische verandering waardoor minder werknemers nodig zijn.

Afspiegelingsbeginsel

Ondanks dat er bedrijfseconomische redenen zijn voor ontslag, betekent dit niet dat je vervolgens zomaar ontslagen kunt worden. Jouw werkgever zal eerst de ingehuurde krachten ontslaan. Denk daarbij aan zzp’ers, uitzendkrachten en gedetacheerden. Vervolgens is jouw werkgever verplicht om aan de hand van het afspiegelingsbeginsel te bepalen welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen.

Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de ontslagen worden verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën binnen het bedrijf. De volgende vijf leeftijdscategorieën zijn van toepassing:

  • van 15 tot en met 24 jaar;
  • van 25 tot en met 34 jaar;
  • van 35 tot en met 44 jaar;
  • van 45 tot en met 54 jaar;
  • van 55 jaar en ouder.

Per leeftijdscategorie wordt de werknemer met het kortste dienstverband ontslagen, onder het mom van ‘last in, first out’.

Last in First out

Herplaatsing mogelijk

Jouw werkgever zal zich ook moeten inspannen om een andere passende functie voor je te zoeken binnen het bedrijf. Een functie is passend als deze aansluit bij je opleiding, ervaring en bekwaamheid. Zijn er binnen het bedrijf uitzendkrachten of gedetacheerde werknemers werkzaam? Dan heb jij voorrang op deze werknemers en moet je werkgever jou de mogelijkheid bieden om (al dan niet op proef) hun werkzaamheden te gaan verrichten.

Om je te kunnen herplaatsen in een andere functie kan je werkgever je ook laten omscholen of bijscholen.

Termijn herplaatsing

Dewettelijke opzegtermijn die geldt voor jouw werkgever, geldt als redelijk termijn voor herplaatsing. Binnen deze termijn bekijkt jouw werkgever of er een vacature voor je beschikbaar komt. Afhankelijk van de duur van jouw arbeidsovereenkomst is die termijn 1 tot 4 maanden.

Vaststellingsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische redenen

Wanneer je werkgever aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet, zal hij allereerst kijken of je arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden metwederzijds goedvinden. Dit gebeurt dan middels een vaststellingsovereenkomst. Werkgevers bieden vaak eerst een vaststellingsovereenkomst aan omdat ontslag via het UWV een langere en lastigere route is.

In jouw vaststellingsovereenkomst worden voorwaarden en afspraken gemaakt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Vaak wordt er in een vaststellingsovereenkomst bij bedrijfseconomische redenen een extra vergoeding aan jou aangeboden in plaats van de wettelijke voorgeschreven transitievergoeding. Op deze manier kan jouw werkgever het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor jou ook interessanter maken dan via een UWV-procedure.

Transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

UWV-procedure bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen

Wanneer niet gekozen wordt voor een beëindiging met wederzijds goedvinden, kan je werkgever proberen tot gedwongen ontslag te komen via het UWV. De procedure bij het UWV verloopt schriftelijk en duurt ongeveer 4 weken en start met het indienen van een ontslagaanvraag of verzoek tot een ontslagvergunning.

Nadat er schriftelijk hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden, beslist het UWV of je werkgever toestemming krijgt om jouw arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Heeft je werkgever toestemming gekregen, dan moet er binnen 4 weken een opzeggingsbrief aan jou worden verstuurd.

> Wat jij allemaal moet weten over ontslag via het UWV.

Heb ik recht op een transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag?

Het antwoord is ja. Als je vanwege een bedrijfseconomische reden ontslagen wordt, heb je recht op een transitievergoeding. Soms heb je recht op een aanvullende of een hogere vergoeding. Dat is bijvoorbeeld het geval als jouw werkgever niet alle regels rondom bedrijfseconomisch ontslag naleeft of als jouw werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft.

Ook bij een tijdelijk contract heb je recht op een transitievergoeding. Let wel op dat het initiatief voor het ontslag dan bij de werkgever dient te liggen.

In een uitzonderlijke situatie heb je geen recht op een transitievergoeding. Dat is het geval als er een CAO op jouw arbeidsovereenkomst van toepassing is en in deze CAO een andere voorziening of compensatie geregeld is bij bedrijfseconomisch ontslag.

> Transitievergoeding bij een reorganisatie

Ontslag bij bedrijfseconomische redenen en de NOW-regeling

Met deNOW-regeling kan een bedrijf zijn personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De regeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door de coronacrisis structureel minder omzet hebben. Het doel van de NOW-regeling is om zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden en dus ontslagen te voorkomen.

Heeft je werkgever een NOW-toekenning, dan heeft hij zich gecommitteerd om gedurende die subsidieperiode geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Het kan echter voorkomen dat het ondanks de NOW-regeling financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, waardoor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk is.

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

Vind je het fijn dat iemand met je meekijkt met jouw vaststellingsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische redenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag! 

Wil je nóg meer weten hoe een vaststellingsovereenkomst werkt? Bekijk dan onze pagina waarin we antwoord geven op al je vragen over vaststellingsovereenkomsten

Ook interessant voor jou:

Terug naar blog overzicht

Vaststellingsovereenkomst eBook Alles over de vastellingsovereenkomst in één handig en gratis document