Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Wanneer je werkgever jouw arbeidsovereenkomst wil beëindigen, bestaat de mogelijkheid dat hij jou een ontslagvoorstel doet. Wij realiseren ons dat wanneer je in een dergelijke situatie zit, er veel op je afkomt. Wat is een vaststellingsovereenkomst precies, waar moet je op letten voor je ergens mee akkoord gaat? 

In dit blog lees je over wat een vaststellingsovereenkomst is. We geven je meer informatie over de volgende onderwerpen:

 

Een vaststellingsovereenkomst: wat is dat?

Een vaststellingsovereenkomst (VSO) is een overeenkomst waarin jij en je werkgever afspraken vastleggen aangaande de beëindiging van het dienstverband. Dit ontslag met een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden of beëindigingsovereenkomst genoemd. 

 

Wanneer ontvang je een vaststellingsovereenkomst?

Er zijn verschillende redenen te benoemen waarom jouw werkgever het dienstverband wenst te beëindigen en een vaststellingsovereenkomst opstelt. Een reorganisatie kan ervoor zorgen dat jouw functie vervalt of er is sprake van een arbeidsconflict. 

Op het moment dat jij en je werkgever het eens worden en met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, dan bespaart dit de werkgever tijd en geld. Jouw werkgever hoeft dan namelijk niet naar hetUWV of dekantonrechter om toestemming te vragen voor het ontslag. Het voordeel voor jou is dat je meestal een hogere ontslagvergoeding krijgt, je afspraken kunt maken over andere zaken en voor jou is alles snel duidelijk en afgewikkeld.

> Lees ook: Hoe onderhandel je over een vaststellingsovereenkomst.

 

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst staan de afspraken over het ontslag, zoals:

  • de reden van het ontslag;

  • de uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld;

  • de opzegtermijn. Dat is het aantal weken of maanden tot het einde van het contract;

  • de transitievergoeding. Dat is een vergoeding voor het stoppen van het contract;

  • het concurrentiebeding. Met een concurrentiebeding mag je een bepaalde tijd niet voor concurrenten werken. Je kunt afspreken het concurrentiebeding te verwijderen;

  • vrijstelling van werk. Bij vrijstelling van werk hoef je niet meer te werken. Je krijgt echter wel loon.

Tip: We adviseren je om te controleren of alle belangrijke punten in je vaststellingsovereenkomst staan. 

> Een vaststellingsovereenkomst controleren: onze tips.

Werkgever en werknemer gaan vaststellingsovereenkomst aan.

Controleer je recht op WW

We raden je ook aan om te controleren of je met jouw vaststellingsovereenkomst recht hebt op WW. In de vaststellingsovereenkomst moet bijvoorbeeld staan dat je werkgever het initiatief neemt voor jouw ontslag. Dat betekent dat je werkgever het ontslag voorstelt. Er moet duidelijk vermeld staan dat het ontslag niet door jouw eigen schuld is gebeurd, bijvoorbeeld omdat je hebt gestolen of dat er sprake is van verduistering, mishandeling of werkweigering. 

Verder is het van belang dat de juiste opzegtermijn staat vermeld in het document van de vaststellingsovereenkomst, want anders kan het zijn dat je één of enkele maanden zonder inkomen komt te zitten. Tot slot moet je ook voldoen aan de andere voorwaarden voor een WW-uitkering

 

Ontslagvergoeding

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden wordt vaak een ontslagvergoeding toegekend. De hoogte wordt dikwijls bepaald met de wettelijke transitievergoeding als startpunt. De transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal dienstjaren, je leeftijd en jouw bruto maandsalaris. De transitievergoeding is het minimum dat je kunt krijgen. Bij een vaststellingsovereenkomst kun je vaak een vergoeding krijgen dat hoger is. Naast het transitiebudget kun je er ook op aansturen dat er in de vaststellingsovereenkomst een outplacementbudget wordt opgenomen. Dat maakt het mogelijk om het transitiebudget volledig aan scholing te besteden.

 

Outplacementtraject

Een outplacementtraject dat voortvloeit uit ontslag met wederzijds goedvinden, biedt een nieuwe kans op een carrièreswitch. Het is daarom prettig als er in de vaststellingsovereenkomst een budget is opgenomen voor outplacement. Doorgaans gaat het om een budget tussen € 1.500,- en € 4.500,-. Met een outplacementtraject biedt je werkgever jou de kans om gericht naar ander werk op zoek te gaan, hetgeen getuigt van goed werkgeverschap. 

Over het algemeen maakt outplacement bij een reorganisatie deel uit van een sociaal plan. Bij gedwongen ontslag voor meerdere medewerkers dient een bedrijf een dergelijk traject aan te bieden. Houd er rekening mee dat jouw werkgever de kosten van outplacement mag aftrekken van je transitievergoeding. Als je daar niet mee akkoord gaat, onderhandel dan voor twee aparte budgetten, voordat je de vaststellingsovereenkomst ondertekent.

 

Ondertekening vaststellingsovereenkomst

Heb je kennis genomen van alle gevolgen van de overeenkomst en alle belangrijke punten gecontroleerd en uitgezocht? En ben je het eens met het ontslagvoorstel? Dan kun je de vaststellingsovereenkomst tekenen. 

Op de vaststellingsovereenkomst staat een tekendatum. Het is belangrijk dat deze datum klopt. De bedenktijd en opzegtermijn starten namelijk vanaf de tekendatum. Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst heb je nog twee weken de tijd om alsnog van de overeenkomst af te zien. Wens je het voorstel te ontbinden? Dan hoef je dit enkel schriftelijk kenbaar te maken bij jouw werkgever. 

> Wanneer je een vaststellingsovereenkomst beter niet kan tekenen.

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

Twijfel je over de inhoud van jouw vaststellingsovereenkomst of vind je het fijn dat iemand met je meeleest? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. 

Wil je nóg meer weten hoe een vaststellingsovereenkomst werkt? Bekijk dan onze pagina waarin we antwoord geven op al je vragen over vaststellingsovereenkomsten

Neem vrijblijvend contact op

Ook interessant voor jou: 

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Het beëindigen van een dienstverband is nooit leuk, Wil je meer weten over outplacement? Download dan onze gratis brochure.